KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA

1. PLANOWANE OTWARCIE PLACÓWKI 11 MAJA 2020

2. ZMIANA GODZIN FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI: OD 7.00 DO 16.30 (DO ODWOŁANIA)

3. OGRANICZONA ILOŚĆ DZIECI W ODDZIAŁACH :
– 12 dzieci
– pierwszeństwo dzieci medyków i innych służb,
– w dalszej kolejności dzieci obojga rodziców pracujących w zakładach pracy
( konieczność przedstawienie zaświadczeń od pracodawców)

4. ZMIANA ORGANIZACJI PODCZAS PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
– rodzice czekają przed placówką w odpowiedniej odległości
– pracownik odbiera i oddaje dziecko w drzwiach wiatrołapu,
– rozbiera je i odprowadza do odpowiedniej grupy,

5. WSZELKIE WAŻNE INFORMACJE UMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ PLACÓWKI.

6. KONTAKT RODZIC – PERSONEL WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ LUB TELEFONICZNĄ.

7. LEŻAKOWANIE TYLKO W GRUPACH ŻŁOBKOWYCH.

8. DZIECI NIE BĘDĄ WYCHODZIĆ POZA TEREN PLACÓWKI.

9. W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM PRZEBYWANIOA W PLACÓWCE OSÓB Z ZEWNĄTRZ ODWOŁUJE SIĘ WSZYSTKIE ZAJĘCIA DODATKOWE.

10. NA PLACU ZABAW, BEZ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE SPRZETÓW, W OKREŚLONYM CZASIE PRZEBYWAĆ BĘDZIE TYLKO 1 GRUPA DZIECI.

11. W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA ZAKAŻENIA – DEZYNFEKOWANIE WSZELKICH POMIESZCZE I ZABAWEK.

12. W ZWIĄZKU Z REŻIMEM SANITARNYM PERSONEL PRZEDSZKOLA W GODZINACH FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI BĘDZIE PRZEZ CAŁY CZAS NOSIŁ PRZYŁBICE OCHRONNE ORAZ RĘKAWICZKI.

RODZICU PAMIĘTAJ – JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA:

1. Przekazywanie istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka,
– przyprowadzanie dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych,
2. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierz dziecku temperaturę.
3. Nie posyłaj dziecka do placówki , jeżeli w domu ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
4. Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do placówki zabawek i niepotrzebnych
przedmiotów.
5. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
6. Zaopatrz swoje dziecko po ukończeniu 4 roku życia w indywidualną osłonę
nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

Dyrektor I Rada Pedagogiczna