Co będziemy robić w grudniu? :)

3-latki Misie

PLAN PRACY WYCHWOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
MIESIĄC GRUDZIEŃ 2021
GRUPA DZIECI 3-LETNICH „MISIE”

Tematy kompleksowe:
Elektryczność w naszym życiu
Misie pomagają Świętemu Mikołajowi
Biała Zima
Przygotowania do Świąt w grupie Misie
Misie witają nowy rok
Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
Dzieci będą potrafiły wymienić urządzenia elektryczne działające na prąd, będą rozumiały, że energia elektryczna może powodować niebezpieczeństwo dla ludzi. Dzieci będą wiedziały, że należy oszczędzać energię elektryczną, ponieważ pomaga to planecie. Będą potrafiły powiedzieć, w jaki sposób otrzymujemy energię z wiatru i wody (wiatraki, młyny wodne). Będą potrafiły wymienić tradycje związane z obchodami „andrzejek”, będą brały udział w zabawach oraz wróżbach andrzejkowych. Będą wiedziały, jaką funkcję pełnią uliczne latarnie. Będą wiedziały, jakie urządzenia elektronicznie możemy wykorzystać w zabawie i nauce.
Dzieci będą wiedziały skąd wywodzi się postać Świętego Mikołaja oraz będą potrafiły powiedzieć czym zajmował się Biskup z Miry. Dzieci będą potrafiły wyjaśnić pojęcie „wolontariat”, „wolontariusz”, będą brały udział w akcji charytatywnej – wymiana ozdób świątecznych własnoręcznie wykonanych na karmę dla schroniska. Będą potrafiły pomagać innym ludziom. Dzieci będą wiedziały, w jaki sposób mogą pomóc zwierzętom w okresie zimowym. Będą rozumiały, że należy pomagać w porządkach i pracach domowych.
Dzieci będą potrafiły rozpoznawać cykliczność pór roku, będą potrafiły opowiadać
o zjawiskach atmosferycznych charakterystycznych dla zimy: opady śniegu, szadź, mróz, szron, zawieje i zamiecie śnieżne. Będą potrafiły rozpoznawać oznaki zbliżających się opadów śniegu: kolor
i kształt chmur. Będą potrafiły rozpoznać dźwięki, które jednoznacznie kojarzą się z zimą (skrzypiący śnieg, wiatr, siarczysty mróz, dźwięk dzwonków). Będą potrafiły określić właściwości fizyczne śniegu
i lodu, zwrócić uwagę na zanieczyszczenia, które mogą się w nim znaleźć. Będą wykorzystywać lupę
w doświadczeniach z lodem i śniegiem. Będą potrafiły określić właściwości fizyczne śniegu i lodu za pomocą zmysłów.
Dzieci będą poznawały tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Polsce dawniej i dziś – Wigilia, potrawy, choinka, prezenty. Będą potrafiły opisać zwyczaje rodzinne związane ze Świętami, będą potrafiły odczuwać nastrój przygotowań do Uroczystości Przedszkolnej i celebrowania Świąt we własnych domach. Będą potrafiły nazwać drzewa rosnące w ogrodzie przedszkolnym: choinka, świerk, modrzew oraz opisać, jak wyglądają. Będą potrafiły przygotować mieszankę do wypieku pierników, nazwać przyprawy nadające korzenny aromat wypiekom. Będą potrafiły wykonać stroik świąteczny z iglastych gałązek oraz upiększyć go wg własnego uznania. Będą potrafiły śpiewać świąteczne piosenki/kolędy. Będą potrafiły wykonać kartkę świąteczną dla kolego/koleżanki z grupy.
Będą potrafiły opowiedzieć, w jaki sposób obchodzi się Nowy Rok w Polsce i na Świecie. Będą znały tradycje związane z obchodzeniem Nowego Roku, będą znały dni tygodnia oraz pory roku; poznają miesiące. Będą potrafiły rozpoznać utwory muzyki klasycznej Vivaldiego „Cztery pory roku” oraz powiedzieć, której części utworu słuchają: „Wiosna”, „Lato”, „Jesień”, „Zima”. Będą pamiętały o niebezpieczeństwach, jakie niosą ze sobą sztuczne ognie użytkowane w niewłaściwy sposób.
Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych, z elementem rywalizacji i współzawodnictwa.
Dzieci będą poznawały i uczyły się wierszy i piosenek związanych z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych oraz przedstawieniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, malowanie farbami plakatowymi i pastą do zębów, wycinanie, wyklejanie. Będą rozpoznawały i nazywały barwy podstawowe.

Współpraca ze środowiskiem:
30.11.2021 – Andrzejki
06.12.2021 – Mikołajki
09.12.2021 – godz. 12.00 „Mikołajkowe Bajki” – Teatr Vaśka
10.12.2021 – „Charytatywnie dla zwierząt” – aukcja charytatywna dla Rodziców na grupie Facebook
20.12.2021 – godz. 17.00 Konsultacje Indywidualne dla Rodziców
21.12.

4-latki Żabki

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
NA GRUDZIEŃ
GRUPA DZIECI 4-LETNICH
ROK SZKOLNY 2021/2022

Tematyki kompleksowe:

1. Prąd i urządzenia elektryczne
2. Każdy może zostać Świętym Mikołajem!
3./4 Nasze Boże Narodzenie
5. Jak szybko mija czas

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Dzieci będą potrafiły nazwać przedmioty codziennego użytku działające na prąd, ich wykorzystanie w gospodarstwie domowym. Będą potrafiły uzasadnić znaczenie prądu w życiu codziennym, będą rozumiały zakaz samodzielnego obsługiwania urządzeń elektrycznych.

2. Dzieci będą poznawać historię życia Biskupa z Miry, postać św. Mikołaja. Będą pielęgnować zwyczaje mikołajkowe. Będą integrować się podczas wspólnych zabaw. Będą wiedziały, że trzeba być dobrym i miłym dla innych, będą pamiętały o używaniu zwrotów grzecznościowych, o pomaganiu innym ludziom i zwierzętom. Będą wiedziały, co to znaczy być szlachetnym.

3./4. Dzieci poznają tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia – obrzędy, sztuka ludowa, potrawy, kolędy. Dzieci będą przeżywały nastrój oczekiwania na zbliżające się święta, uczestniczyły w przygotowaniach do uroczystości przedszkolnej.

5. Dzieci poznają rytm i przemienność dnia i nocy, dni tygodnia, miesięcy i pór roku.
Poznają dawne i współczesne sposoby i przybory do odmierzania czasu-zegary, kalendarze. Poznają pojęcia: sylwester, karnawał.

6. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych.

7. Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych.

8. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru.

Współpraca ze środowiskiem:

1. Gazetka przy wejściu do przedszkola
2. Konsultacje indywidualne – 29.12. godz. 15.30. – 16.00.
3. Nakrętki zbieramy do 7.12.
4. Prosimy o przynoszenie karmy dla zwierząt (do 9.12), która zostanie dostarczona do schroniska.
5. Mikołajki – ubieramy się na czerwono i zakładamy czapki św. Mikołaja – 6.12.
6. Teatr Vaśka – „Mikołajowe bajki” – 9.12.
7. Uroczystość Bożonarodzeniowa online

5 latki Zajączki
MAMO!TATO! DZIĘKI TEMATYKOM W MIESIĄCU GRUDNIU: I „Elektryczność” II „Każdy może być świętym Mikołajem” III „Zima, zima, zima….” IV „Idą święta” V „Czy można cofnąć czas?” będziemy: – wiedzieli skąd się bierze prąd, czym jest elektrownia, dlaczego kable są gumowe, do czego używany jest prąd, – wiedzieli, że prąd nie jest zabawką i należy obchodzić się z nim bezpiecznie, że dzieci same nie mogą nic robić z prądem, – znać różne rodzaje energii elektrycznej oraz ich źródła np; siła wiatru, wody, słońce, -brać udział w uroczystości andrzejkowej, we wróżbach andrzejkowych, – znać urządzenia gospodarstwa domowego, – dostrzegać rolę urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom, – znać zasady działania wybranych urządzeń, np.: odkurzacza, miksera, ekspresu,- zasady bezpiecznego korzystania z nich; – wiedzieli kim był biskup Mikołaj z Miry, – wiedzieli, że my też możemy zostać św. Mikołajem niosąc pomoc innym (ludziom, zwierzętom); – rozumieli, że pomoc drugiemu człowiekowi jest ważna, nie tylko w okresie przedświątecznym, ale w każdym dniu roku; -, że jednak przed świętami osoby potrzebujące tej pomocy szczególnie mocno to odczuwają; – wiedzieli jaka jest pogoda zimą; potrafili wypowiadać się na temat pogody; zwracać uwagę na piękno zjawisk atmosferycznych zimą; – wiedzieli jak należy się ubrać zimą – znać symbole oraz postacie związane z świętami Bożego Narodzenia tj. choinka, stajenka, pastuszkowie, św. Rodzina; tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia tj. ubieranie choinki; wiedzieli jak wygląda święty Mikołaj oraz kiedy i jak przychodzi do dzieci; – znać dni tygodnia w kolejności, – wiedzieć, że tydzień to 7 dni, rozumieć podział tygodnia na roboczy i weekend, – określić aktualny dzień tygodnia; – znać rodzaje mierników czasu dawniej i dziś, – wskazać różnicę między zegarami, sposoby odmierzania czasu, dostrzegać upływ czasu, – potrafili rozpoznać rodzaje zegarów ( klepsydra, zegar ścienny, zegarek na rękę, minutnik, zegar wahadłowy, budzik), – znać pojęcia związane z czasem i zegarem – sekunda, minuta, godzina, – nazywać części zegara – tarcza, wskazówki, – próbować odczytać pełną godzinę na zegarze; – znać pory roku, podać aktualną porę roku, jaka była poprzednio, jaka będzie po obecnej, – dopasować miesiące do pór roku, zwrócić uwagę na kalendarz i jego rolę w określaniu miesięcy, pór roku, -wiedzieć, czym są postanowienia noworoczne, – potrafili uważnie słuchać opowiadania i rozmawiać o nim; – wypowiadać się zdaniami złożonymi, stosować kilkuzdaniowe wypowiedzi; odpowiadać na zadane pytania, formułować własne pytania; – pełnić w każdej sytuacji rolę słuchacza i mówiącego; – ułożyć historyjkę obrazkową i opowiedzieć ją; ,- opowiadać ją z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń; – poprawnie wypowiadać się w czasach przyszłym i przeszłym – wyodrębnić w słowach głoski: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie, – zbudować schemat wyrazów z białych cegiełek, wyodrębnić głoski w słowach oraz stworzyć model wyrazów z czerwonych i niebieskich cegiełek (wyodrębnianie w słowach samogłosek i spółgłosek), – rozpoznać literę „E,e,”, „S,s” i „G,g” wśród innych liter – posługiwać się liczbami w aspekcie kardynalnym i porządkowym; – porównywać szacunkowe liczebności zbiorów poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie; znać cyfrę 5; – liczyć od dowolnego miejsca, na wspak; – próbować rozróżnić błędne liczenie od poprawnego; – klasyfikować przedmioty pod względem jednej lub kilku cech wspólnych; – porównać liczebność zbiorów poprzez ustawianie elementów w pary lub ich liczenie; – ułożyć złożoną kompozycję z figur geometrycznych według podanego wzoru; – nazwać figury geometryczne, – wypowiadać się na temat treści piosenki; – określić tempo i nastrój piosenki, – uczyć się piosenki fragmentami, metodą ze słuchu; – improwizować piosenkę ruchem; – śpiewać na podany temat; – śpiewać tekst wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru; – uczestniczyć w zabawach rytmicznych; – wymawiać tekst ze zmianą dynamiki, intonacji i tempa; – dostrzec zmiany w wysokości dźwięków – wykonać czynności wymagające zaangażowania mięśni dłoni; – wykonać czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku ćwiczeń plastycznych; – zaprezentować własne wyroby, dokonać samooceny ich wykonania; – potrafili prawidłowo wykonać skłony w przód oraz boczne; – utrzymać równowagę w staniu na jednej nodze; – rozwijać sprawność całego ciała podczas ćwiczeń gimnastycznych;- reagować ruchem na polecenia słowne nauczycielki; – wykonać prawidłowo skłony w przód w siadzie klęcznym; – podskakiwać cwałem oraz z nogi na nogę;- będziemy brać udział w zabawach ruchowych z elementem rzutu i chwytu; – sprawnie przebrać się w strój gimnastyczny; samodzielnie przebrać się w strój gimnastyczny
Współpraca ze środowiskiem: Konsultacje indywidualne dla rodziców – 09.12.2021r. godz. 16.30 Uroczystość andrzejkowa – 30.11.2021r. Mikołajki – 06.12.2021r. godz. 13.45 Teatr Vaśka z przedstawieniem „Mikołajowe bajki” – 09.12.2021r. Wycieczka do schroniska dla zwierząt – 10.12.2021r. Warsztaty teatralne – 14.12.2021r. godz. 13.00 Warsztaty piernikarskie z cukiernikiem „Świąteczne pierniki” – 20.12.2021r. godz. 9.00 Uroczystość bożonarodzeniowa – 21.12.2021r. (najprawdopodobniej)

6-latki Sowy

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc grudzień, grupa 6-latków

Tematyka kompleksowa

W chłodne dni dbam o siebie i otoczenie

Każdy z nas może zostać Mikołajem

Idzie zima, nikt jej chyba nie zatrzyma

Jak obchodzimy święta Bożego Narodzenia?

Mija czas, czas nie goni nas

Zadania wychowawczo-dydaktyczne

Dzieci będą rozumiały konieczność dbania o przyrodę, będą potrafiły podać propozycje, w jaki sposób mogą okazywać szacunek i życzliwość swoim bliskim oraz kolegom i koleżankom, będą rozumiały konieczność opiekowania się zwierzętami domowymi, adekwatnego ubierania się do pogody, ochrony roślin i zwierząt w czasie zimy

Dzieci będą znały historię Świętego Mikołaja, będą wiedziały, że należy dzielić się z innymi, będą wiedziały, jakie są zachowania społeczne związane z wyrażaniem szacunku do ojczyzny, będą rozumiały, jaką wartość w życiu ma przyjaźń będą rozumiały, że należy pomagać innym w trudnych sytuacjach, będą potrafiły rozpoznać sygnały wysyłane przez zwierzęta domowe i adekwatnie zachowywały się w kontakcie z nimi

Dzieci będą wiedziały, jakie są niebezpieczne sytuacje podczas zabawy na lodzie i będą starały się wskazywać właściwe sposoby postępowania, będą znały zasady bezpieczeństwa podczas pieszych wędrówek zimowych po lesie i w górach, będą potrafiły wyjaśnić, jaką rolę spełnia pokrywa śnieżna dla roślin i zwierząt, będą potrafiły przezwyciężyć lęk i nieśmiałość odgrywając role, występując publicznie, wykonać prezenty na prezent dla najbliższych

Dzieci będą rozumiały, jakie sytuacje mogą sprawić komuś radość lub smutek, będą aktywnie brały udział w przygotowaniach do uroczystości dla najbliższych, współdziałać w grupie podczas przygotowania przedstawienia teatralnego, będą potrafiły rozumiały i próbowały uzasadnić, dlaczego należy szanować i pielęgnować kulturę regionu, będą znały tradycję śpiewania kolęd i pastorałek – jak powstały, dlaczego je śpiewamy, będą znały nazwy potraw wigilijnych z różnych regionów

Dzieci będą rozumiały rytmiczną organizację czasu, będą potrafiły wymienić nazwy miesięcy, dni tygodnia, pory roku w odpowiedniej kolejności, poprawnie odczytywać cyfry na tarczy zegara, będą znały pracę zegarmistrza, potrzebne mu do pracy narzędzia, będą wiedziały, że coraz lepszy wynik w sprawności ruchowej osiąga się dzięki systematycznym ćwiczeniom i treningowi, będą potrafiły dostrzec wartości uniwersalne w bajkach

Przygotowanie do nauki czytania i pisania: dzieci będą znały litery: k, K, y, z, Z oraz cyfry 4, 5 i znak matematyczny ,,+’’, będą potrafiły dokonać analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów, czytać proste teksty zbudowane ze znanych liter, pisać litery i cyfry po śladzie, układać poznane litery i cyfry ze sznurka i patyczków, pisać poznane litery i cyfry na tacy z kaszą, odszukać poznane litery w tekście

Matematyka: dzieci będą potrafiły intencjonalnie klasyfikować, tworzyć kolekcje przedmiotów wg cech wspólnych percepcyjnych, będą potrafiły sprawnie liczyć w zakresie dostępnym dziecku, posługiwać się prawidłowo liczebnikami porządkowymi, stosować linijkę do precyzyjnego mierzenia, mierzyć przedmioty sznurkiem, dostrzec i rozumieć, że zmiany typu składanie, zwijanie nie zmieniają rzeczywistej długości sznurka, dostrzec, odtwarzać i przekładać sekwencje rytmiczne na różne reprezentacje

Muzyka: dzieci wykażą się swobodą i pomysłowością w interpretowaniu muzyki ruchem z użyciem rekwizytów, będą potrafiły samodzielnie i w grupie śpiewać poznane piosenki, dokładnie odtworzyć linię melodyczną i wyraźnie wypowiadać tekst, odtwarzać gesty ilustrujące piosenki, potrafiły wykorzystać instrumenty perkusyjne do tworzenia akompaniamentu do piosenki, będą znały taniec menuet, rytmicznie poruszać się do muzyki, ułożyć własny układ rytmiczny i realizować go w zabawie grupowej

Plastyka: dzieci będą potrafiły lepić z plasteliny zwierzęta, ukazać w pracy plastycznej charakterystyczne ich cechy, wycinać po linii prostej, wykleić kompozycję płaską i przestrzenną wg instrukcji słownej, obrazkowej, łączyć papier z patykiem, będą potrafiły wyklejać sznurkiem wg własnego pomysłu, pomalować pędzlem swoją dłoń i odbić ją na kartce, stworzyć grupową kompozycję z namalowanych dłoni wg własnego pomysłu, tworzyć słowny opis obrazu, rozpoznawać różne techniki, jakimi wykonane są prezentowane dzieła sztuki: grafika, obrazy olejne, pastele, akwarele, tworzyć własne kompozycje wyklejane kaszą i watą

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych: Dzieci będą potrafiły biegać bez potrącania, wykonać prawidłowo skłony w przód w siadzie klęcznym, podskakiwać cwałem oraz z nogi na nogę, czworakować wokół szarfy i slalomem, zachować równowagę w staniu jednonóż, prawidłowo wykonywać ćwiczenia tułowia, skakać przodem i tyłem, reagować na umowne znaki wizualne, zachować równowagę w staniu jednonóż, skakać obunóż przez drabinkę utworzoną z szarf

Zajęcia na basenie: dzieci będą potrafiły utrzymać równowagę w wodzie spacerując w kole jedno za drugim oraz w szeregu, będą potrafiły zanurzać głowę w wodzie, zachować prawidłową postawę ciała podczas pływania z deską i gąbką, zachować zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z basenu, zachować poprawną postawę ciała podczas skoków do wody, wyłowić z wody gumowe krążki