Co czeka nas w czerwcu 😊

Kochani zobaczcie, co czeka nas w czerwcu 😊😊😊

Grupa dzieci 3-letnich „Misie”

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
NA CZERWIEC
GRUPA DZIECI 3-LETNICH
ROK SZKOLNY 2020/2021

Tematyki kompleksowe:

1. Dzieci mają swoje święto
2. Zwierzęta z różnych stron świata
3. Lato, lato, co ty na to?
4. Wakacyjne podróże małe i duże

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Dzieci będą świętować swój dzień. Będą uczestniczyć w grach, konkursach i zabawach tanecznych przy utworach z repertuaru dziecięcego i przy muzyce popularnej. Dzieci będą potrafiły rozpoznawać wartości, takie jak szacunek, szczęście, przyjaźń. Dzieci będą wiedziały, jak trzeba zachowywać się podczas zabawy z innymi. Dzieci będą rozumiały, że mimo różnic, każde dziecko jest wyjątkowe.
2. Dzieci będą poznawały nazwy zwierząt z różnych stron świata, ich wygląd, cechy, pożywienie, miejsce występowania. Dzieci będą potrafiły naśladować ruchy i głosy zwierząt. Będą rozwiązywały zagadki słowne, obrazkowe i słuchowe.
3.Dzieci poznają charakterystyczne zmiany w świecie roślin i zwierząt, które zachodzą w ekosystemach latem. Będą potrafiły nazwać zjawiska atmosferyczne występujące w przyrodzie latem. Będą rozumiały konieczność chronienia się przed słońcem, picia odpowiedniej ilości płynów podczas upałów, utrwalą nazwy owoców sezonowych dojrzewających latem. Dzieci będą dostrzegały piękno i bogactwo przyrody w okresie lata.

4.Dzieci poznają miejsca wakacyjnego wypoczynku, poznają zasady bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach-nad morzem, w górach, nad jeziorem, spotkania z nieznajomym człowiekiem , zwierzęciem, poznają numer alarmowy 112, utrwalą nazwy środków transportu i komunikacji.

5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych.

6. Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych.

7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru, modelowanie z masy plastycznej.

Grupa dzieci 4-letnich „Żabki”

MAMO!TATO! W czerwcu CZEKAJĄ NAS NASTĘPUJĄCE TEMATYKI
I „Wszystkie dzieci nasze są” II „”Nadchodzi lato” III „Dzikie zwierzęta” IV „Czym pojedziemy i gdzie bezpiecznie spędzimy wakacje?” – będziemy wiedzieli jakie mamy prawa i obowiązki; – rozumieli pojęcie tolerancji; – wiedzieli, że ludzie różnią się wyglądem, krajem i miejsce pochodzenia, ale są tak samo ważne i dobre; – umieli scharakteryzować inne miejsce zamieszkania; – opisać wygląd dzieci z innych krajów; – znać i bawić się w gry dzieci z innych krajów; – budować świadomość wielkości i różnorodności świata; – orientować się w obrębie swojego ciała, nazywać i wskazywać części swojego ciała; – umieli powiedzieć co jest naszą mocną, a co słabą stroną;”; – pielęgnować w sobie poczucie akceptacji względem siebie, jak i innych; – wiedzieli „Kogo nazywamy przyjacielem?”; – potrafili nazywać pory roku; – sylabizować nazwy oznak lata w trakcie zabawy; – obserwować w sposób bezpośredni zmiany zachodzące w przyrodzie;- potrafili wymienić zmiany jakie zachodzą w przyrodzie latem; – potrafili rozpoznać wybrane owady, np.: mrówki pszczoły; wyjaśnić jak powstaje tęcza; , nazwać ich kolory; – znać owoce (truskawki, poziomki, czereśnie, porzeczki) dojrzewające latem; – rozumieli konieczność spożywania zdrowej żywności: owoce; – potrafili rozpoznać i nazwać zwierzęta dzikie; – wiedzieć, gdzie mogą mieszkać; – wiedzieć, że nie należy podchodzić do nieznanych zwierząt – znać zasady bezpiecznie spędzania wakacji, co można robić, a czego nie wolno; – potrafili podać swoje imię i nazwisko; – wiedzieć, że nie podajemy tych informacji osobom nieznajomym; – znały numer alarmowy 112;- rozumieli konieczność nieoddalania się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicznych; – nie rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi; – znać zasady przejścia w miejscu z pasami, z sygnalizacją świetlną i/ lub bez pasów i bez sygnalizacji; – znać znaczenie pasów, sygnalizacji świetlnej; – znać wybrane środki transportu: lądowego, wodnego, powietrznego; – miejsca, gdzie można spędzić wakacje: góry, morze, jeziora, wieś, miasto – potrafili zwracać uwagę na zasady higieny aparatu oddechowego; – wykonać ćwiczenia oddechowe połączone z ruchem ciała; – wyrażać swoje myśli, potrzeby, przeżycia w rozmowie z osobą dorosłą; – wypowiadać się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu; – wypowiadać się prostymi zdaniami; – powtarzać proste rymowanki; – odpowiadać na pytania dotyczące wysłuchanego utworu literackiego, – recytować indywidualnie i zespołowo krótki wiersz; – próbowały sylabizować w toku zabawy; – rozwiązywać proste zagadki; – rozmawiać na temat bohaterów filmowych – potrafili wyszukać takie same przedmioty, obrazki; – wskazać istotne różnice pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami; – składać pocięty obrazek w całość wg podanego wzoru; rozpoznać różne przedmioty za pomocą dotyku – potrafili układać proste kompozycje z figur geometrycznych wg podanego wzoru; – znać określenie położenia przedmiotów w przestrzeni; – określić położenie przedmiotów w przestrzeni stosując określenia: na, pod, za; – określać kierunek ruchu stosując określenia: do przodu, do tyłu; – liczyć z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; – liczyć palce, przedmioty; – używać określeń: wysoki, niski – znać proste piosenki; – śpiewać piosenkę razem z osobą dorosłą; – maszerować w rytm muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku; – rytmicznie poruszać się przy muzyce; – nucić piosenkę na własną melodię – potrafili wykonać prostą pracę plastyczną; – nabywać sprawność manualną poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zginanie, zaginanie papieru, itp.; – stworzyć galerię prac plastycznych; – nazwać podstawowe barwy; – rysować, malować farbami plakatowymi; – – będziemy nabywać koordynację ruchową, wzrokowo – ruchową; – potrafili uczestniczyć w zabawach naśladowczych; – zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno – porządkowych, bieżnych, z elem. skoku, podskoku, organizowanych metodą opowieści ruchowej; – rozwijać sprawność całego ciała podczas zabaw ruchowych; – reagować ruchem na polecenia słowne nauczycielki;

W czerwcu czeka nas:
1. Zabawy z okazji Dnia Dziecka – 1.06.2021r.

Zapraszam na konsultacje indywidualne (telefoniczne) 12.06.2021r. godz. 16.30 (proszę o wcześniejsze umówienie się)

Grupa dzieci 5-lrtnich „Zajączki”

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc czerwiec, grupa 5-latków
Tematyka kompleksowa

– ,,Mądre dziecko nie myśli o sobie, potrafi rozróżnić, co złe a co dobre’’

– Przyszło do nas lato

– ,,Chcesz być kimś w życiu to się ucz, bo nauka to potęgi klucz’’

– Bezpieczeństwo na wakacjach

Zadania wychowawczo-dydaktyczne
Dzieci będą znały kulturę i zwyczaje swoich rówieśników z innych krajów, będą rozumiały, że na świecie są różne kraje, różni ludzie, różne tradycje, ale wszyscy mamy równe prawa, będą potrafiły wyjaśnić, co to znaczy być tolerancyjnym wobec innych, dostrzec wartości w literaturze, filmie, przedstawieniu teatralnym: radość, szczęście, dobro, mądrość, wiara, nadzieja, miłość, będą znały sylwetkę znanego Polaka – Jana Pawła II

Dzieci będą potrafiły określić i opisać charakterystyczne dla nowej pory roku zjawiska atmosferyczne, będą wiedziały, jakie zagrożenia dla przyrody mogą wynikać z niewłaściwych zachowań człowieka, będą znały pracę ogrodnika i sadownika, warunki niezbędne do rozwoju rośliny, będą znały wybrane zwyczaje zwierząt występujących na łące oraz w stawie

Dzieci będą potrafiły samodzielnie skonstruować grę, będą starały się ją rozegrać wspólnie z innymi dziećmi, będą poznawały i uczyły się sposobów radzenia sobie z przeszkodami utrudniającymi wykonanie zadania matematycznego, będą potrafiły definiować znane pojęcia dotyczące dziedziny matematyki, włączyć się do zabaw związanych ze słowami, będą znały właściwości magnesu, różne źródła światła i ich właściwości, będą rozumiały konieczność dbania o higienę osobistą oraz psychiczną – zachowanie rytmu dnia, będą potrafiły grać role w zespołach i wykonać dowolne formy plastyczne, dostrzec własne możliwości i uzdolnienia plastyczne

Dzieci będą znały zasady bezpiecznego zachowania podczas wycieczek po mieście, na wieś, pobytu w domu, korzystanie z Internetu, w ekosystemach: m.in. morze, góry, będą znały zabytki Warszawy, będą znały zawód ratownika WOPR i GOPR , będą potrafiły zorganizować uroczystość pożegnalną dla grupy 6-latków, prezentować tańce, piosenki, wygłaszać wiersze

Przygotowanie do nauki czytania i pisania: dzieci będą potrafiły włączyć się do zabaw związanych ze słowami, dopasować podpisy do obrazków, składać wyrazy z liter i sylab, pisać litery po śladzie, rozwiązać krzyżówkę

Matematyka: dzieci będą potrafiły dostrzec, odtwarzać i przekładać sekwencje na różne reprezentacje, np. realizowanie rytmu narysowanego grą na instrumentach, dostrzec zależności między wybranymi jednostkami miary do zmierzenia tej samej długości, np. mierzenie dłuższymi i krótszymi patyczkami, będą potrafiły dostrzec różnice w przedstawieniu przestrzeni na płaszczyźnie – plan, mapa, ilustracja, zdjęcie, samodzielnie skonstruować grę, będą starały się ją rozegrać wspólnie z innymi dziećmi, będą potrafiły stworzyć zasady gry i ich przestrzegać, będą poznawały i uczyły się sposobów radzenia sobie z przeszkodami utrudniającymi wykonanie zadania, uporządkować przedmioty od najcięższego do najlżejszego i odwrotnie, posługiwać się wagą szalkową

Muzyka: ułożyć własny układ rytmiczny i realizować go w zabawie grupowej, będą potrafiły samodzielnie i w grupie śpiewać poznane piosenki, starając się dokładnie odtworzyć linię melodyczną i wyraźnie wypowiadać tekst, harmonijnie poruszać się do muzyki, określić jej charakter, np. smutna, poważna, wesoła, naśladować i odtwarzać rytm piosenki włączają elementy rytmicznego ruchu, będą znały symbole muzyczne i będą próbowały je odczytywać, będą potrafiły rytmicznie poruszać się w takt muzyki, będą potrafiły wykazać się swobodą i pomysłowością w interpretowaniu muzyki ruchem z wykorzystaniem rekwizytów (p.s.66, VII), rozróżniać różne rodzaje tempa i natężenia dźwięków, naśladować i odtwarzać rytm piosenki włączając naturalne efekty dźwiękowe: klaskanie, tupanie stukanie oraz elementy rytmiczne-go ruchu – podskoki, obroty, będą znały i potrafiły odtworzyć kroki wybranych tańców – tango

Plastyka: dzieci będą potrafiły tworzyć kompozycje płaskie i przestrzenne wg własnego pomysłu zainspirować się światem literatury, fantazji i wyobraźni podczas tworzenia pracy plastycznej przestrzennej, rysować kredkami ołówkowymi, prawidłowo trzymać narzędzie rysunkowe oraz nożyczki i stosować prawidłowy nacisk, wycinać po narysowanej linii, rozróżnić barwy podstawowe i pochodne, lepić z gliny dowolną formę, malować i rysować obrazek z tłem, z wykorzystaniem całej powierzchni

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych: dzieci będą potrafiły przystosować własne ruchy do ruchów partnera, reagować na rytm instrumentów perkusyjnych, wykazać się pomysłowością podczas ćwiczeń – improwizowanie ruchu do muzyki instrumentalnej, będą orientowały się w schemacie własnego ciała, będą potrafiły prawidłowo wykonać skłony tułowia, rozpoznać różne metrum i właściwie obrazować je ruchem, reagować na wysokość i tempo muzyki, improwizować na instrumentach perkusyjnych, zachować prawidłową postawę ciała podczas biegu i podskoków

Grupa dzieci 6-letnich „Sowy”

PLAN PRACY WYCHWOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
MIESIĄC CZERWIEC 2021
GRUPA DZIECI 6-LETNICH

Tematy kompleksowe:
1. Dziecięcy Świat Sów
2. Sowy w Unii Europejskiej
3. W krainie egzotycznych zwierząt
4. „Już za kilka dni powitamy wakacje”
Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
1. Dzieci poznają swoje prawa wg Konwencji Praw Dziecka, będą potrafiły powiedzieć, czym różnią się dzieci n całym świecie. Poznają takie wartości jak prawa, odpowiedzialność, tolerancja, szacunek, szczęście, miłość i przyjaźń. Będą rozumiały, że każdy człowiek jest inny i, że każdego człowieka należy szanować. Będą potrafiły szanować innych oraz unikać szykanowania i szydzenia z innych (odmienność pod względem wyglądu, niepełnosprawności, miejsca zamieszkania). Będą potrafiły określić miejsc zamieszkania ludzi różnych ras, zabawy, w które bawią się dzieci
z innych państw i kontynentów, będą potrafiły rozpoznać godło danej wspólnoty narodowej lub etnicznej. Będą potrafił wymienić kontynenty znajdując się na ziemi orz wskazać je na modelu ziemi – globus lub mapie świata.
2. Dzieci będą wiedziały skąd wzięła się nazwa „Unia Europejska”, poznają kraje członkowskie Unii Europejskiej w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami kulturowymi i obyczajami. Będą wiedziały, że Polska należy do Unii Europejskiej, będą rozpoznawać niektóre symbole narodowe innych krajów Unii Europejskiej. Będą rozumieć pojęcia Polak, Polska, Europejczyk, Europa, Unia Europejska. Będą znały europejskich autorów książek dla dzieci. Będą słuchać utworów muzycznych europejskich kompozytorów. Będą znały trzy podstawowe instytucje Unii. Będą potrafiły przywitać się w różnych językach.
3. Dzieci poznają nazwy zwierząt egzotycznych, ich środowisko naturalne. Będą potrafiły wskazać różnicę między sawanną a dżunglą. Będą wiedziały, co jest potrzebne do dalekiego wyjazdu oraz wymienić środki transportu, którymi można udać się do odległych miejsc. Będą rozumiały, że nie należy płoszyć ani zabierać zwierząt z ich naturalnego środowiska. Będą znały nazwy oraz wizerunek ptaków egzotycznych. Będą wiedziały czym jest ptaszarnia oraz jak należy się w niej zachowywać. Będą potrafiły odróżnić gady od płazów. Dzieci będą potrafiły wykonać makietę sawanny. Będą wiedziały, że niektóre egzotyczne zwierzęta możemy spotkać w ZOO.
4. Dzieci poznają miejsca wakacyjnego wypoczynku – krainy geograficzne, będą rozumiały znaczenie zachowania bezpieczeństwa na nieznanym terenie. Będą potrafiły zaplanować wakacyjną podróż, stworzyć broszurę biura podróży. Będą potrafiły wymienić środki transportu, którymi można wybrać się w wakacyjną podróż. Dzieci powitają lato, poznają owoce rosnące latem na drzewach. Będą potrafiły powiedzieć, czym jest globus oraz wskazać na globusie kontynenty, oceany i morza. Poznają państwa i miasta europejskie, do których można wybrać się na wakacje. Będą potrafiły zatańczyć elementy tańca „bolero”. Będą potrafiły opisać korzyści związane
z rozwojem techniki: podróże różnymi środkami transportu, urządzenia elektroniczne przydatne podczas podróży, rozwój telekomunikacji oraz technologii informacyjnej w kontakcie podczas wyjazdów z osobami bliskimi. Utrwalą numery alarmowe – 112/997/999/998; będą dostrzegały piękno otaczającego świata. Będą pamiętały o bezpieczeństwie podczas wakacyjnego wypoczynku.
5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych, wspięcia, z elementem rywalizacji i współzawodnictwa.
6. Dzieci będą poznawały i uczyły się wierszy i piosenek związanych z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych oraz zajęciach na świeżym powietrzu.
7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, malowanie farbami plakatowymi
i farbami, wycinanie, wyklejanie, projektowanie prezentu dla rodziców, tworzenie ilustracji do historyjek obrazkowych. Będą rozpoznawały i nazywały podstawowe barwy i pochodne.
8. Dzieci poznają literę h, H

Współpraca ze środowiskiem:
01.06.2021 – Obchody Dnia Dziecka w przedszkolu
01.06.2021 – Prezentacja filmów nagranych przez Rodziców z okazji Dnia Dziecka
24.06.2021 – godz. 16.00 – Zakończenie roku szkolnego w grupie dzieci 6-letnich