Co czeka nas w listy 😊

Kochani zapraszamy do zapoznania się z tematami na miesiąc – luty 😊

Grupa dzieci 3-letnich „Misie”

PLAN PRACY WYCHWOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
MIESIĄC LUTY 2022
GRUPA DZIECI 3-LETNICH „MISIE”

Tematy kompleksowe:
1. Baśnie, Bajki, Bajeczki
2. Wiem wszystko o swoim bezpieczeństwie
3. Jesteśmy małymi artystami
4. W czarodziejskim świecie kolorów

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
Dzieci będą znały bohaterów bajek i baśni: Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia, Pinokio, Księżniczki z bajek: Kopciuszek, Kraina Lodu, Królewna Śnieżka.
Będą rozumiały, że w życiu warto być dobrym i pomagać innym. Będą potrafiły wymienić pozytywnych oraz negatywnych bohaterów bajek i baśni. Będą brały udział
w zabawach związanych z treściami bajek i baśni. Będą potrafiły ozdabiać pierniki na podstawie ilustracji z baśni pt. Jaś i Małgosia.
Dzieci będą znały ogólnopolski numer alarmowy 112. Będą wiedziały, że nad naszym bezpieczeństwem i zdrowiem czuwają: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe. Będą rozumiały, że nie wolno rozmawiać z obcymi oraz przyjmować od nich żadnych prezentów. Będą wiedziały, że zarówno w realnym świecie, jak i w świecie wirtualnym – internecie mogą czyhać zagrożenia. Dzieci będą pamiętały, że nie wolno udzielać obcym informacji o swoich bliskich, sobie oraz miejscu zamieszkania (adres, kod do domofonu). Będą wiedziały, że do użytkowania komputera stacjonarnego potrzebne są: klawiatura, myszka, głośniki. Będą wiedziały, że długie przebywanie przed komputerem psuje wzrok oraz powoduje ból oczu i pleców.
Dzieci będą znały barwy podstawowe, będą potrafiły je odszukać oraz nazwać. Dzieci będą wiedziały, że istnieje kilka rodzajów sztuki: malarstwo, rzeźba, teatr.
Będą rozumiały, że podczas przedstawień teatralnych należy zachować ciszę. Będą potrafiły rozpoznać masy plastyczne: glina, masa solna oraz rzeźbić w nich. Będą potrafiły rozpoznawać czym wykonane zostały dane rysunki (kredki, ołówek, węgiel, flamastry) oraz obrazy (farby plakatowe, akwarele). Będą improwizować
do wysłuchanego tekstu oraz samodzielnie wymyślać krótkie scenki teatralne.
Dzieci będą potrafiły nazwać barwy oraz będą wiedziały, że każdy kolor może mieć kilka odcieni. Będą potrafiły wykonać eksperyment z barwieniem kapusty.
Będą rozumiały, że świat ma wiele kolorów, które widzimy codziennie, ale często nie zwracamy na uwagi na ich piękno. Będą poznawały wiersze A. Nartroffa o barwach. Będą potrafiły wykonać woreczki sensoryczne.
Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, toczenia, rzutu i celowania, skoku
i podskoku, równoważnych, z elementem rywalizacji i współzawodnictwa.
Dzieci będą poznawały i uczyły się wierszy i piosenek związanych z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych.
Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, flamastrami, malowanie farbami plakatowymi, wycinanie, wyklejanie, naklejanie. Będą rozpoznawały i nazywały barwy podstawowe.

Współpraca ze środowiskiem:

07.02.2022 – godz. 10.00 – Występ z okazji Dnia Babci i Dziadka
08.02.2022 – Światowy Dzień Bezpiecznego Internetu
14.02.2022 – Walentynki
Konsultacje indywidualne – 22.02.2022, godz. 17.00

Do 04.02.2022 – proszę o przyniesienie 1 opakowania białej gliny oraz 3-5 pudełek kartonowych po herbacie, kawie, chusteczkach higienicznych, lekach, itp.

Grupa dzieci 4-letnich „Żabki”

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
NA LUTY
GRUPA DZIECI 4-LETNICH
ROK SZKOLNY 2021/2022

Tematyki kompleksowe:

1. Przedszkolaki w świecie sztuki
2. Jestem bezpieczny w świecie rzeczywistym i wirtualnym
3. Poznajemy emocje i uczucia
4. Tajemnice kosmosu

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Dzieci będą potrafiły nazwać dziedziny sztuki – muzyka, teatr, sztuki plastyczne (oraz jej twórców), będą rozumiały znaczenie sztuki w życiu człowieka, będą uczyły się odbioru sztuki zmysłami (wzroku, słuchu) oraz nazywały miejsca użyteczności publicznej, gdzie jest prezentowana – teatr, filharmonia, muzeum, kino.

2. Dzieci będą znały pozytywne i negatywne skutki korzystania z Internetu. Będą poznawać zasady bezpiecznego używania Internetu i urządzeń mobilnych. Będą znały numery alarmowe oraz będą potrafiły zastosować je, kiedy nadejdzie taka potrzeba. Dzieci będą wiedziały, że nie mogą dzwonić na numery alarmowe dla żartu. Będą pamiętały, że nie należy rozmawiać z obcymi, podawać im informacji odnośnie własnej osoby oraz bliskich. Będą wymieniać możliwe zagrożenia i będą wiedziały, jak należy zachować się w przypadku ich wystąpienia. Będą rozumiały, że nie wolno zbliżać się do obcych zwierząt.

3. Dzieci będą potrafiły opisać i nazwać emocje – radość, smutek, złość, strach. Będą potrafiły mówić o swoim samopoczuciu. Poznają przyczyny podanych stanów emocjonalnych i różnych uczuć oraz sposoby radzenia sobie z emocjami negatywnymi.

4. Dzieci utrwalą nazwy planet Układu Słonecznego przez pojęcia związane z astronomią, tj.: gwiazda, droga mleczna, asteroida, astronom, astronomia itp.; będą rozwijały zainteresowania w kierunku roli człowieka w poznawaniu kosmosu.

5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych.

6. Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych.

7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru.

Współpraca ze środowiskiem:

1. Gazetka przy wejściu do przedszkola, grupa na facebooku, messenger, telefon, sms, mail
2. Dzień Bezpiecznego Internetu – 8.02.2022
3. Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – 9.02.2022
4. Konsultacje indywidualne – 23.02.2022 godz. 15.30 -16.00

Grupa dzieci 5-letnich „Zajączki”

MAMO!TATO! DZIĘKI TEMATYKOM W MIESIĄCU LUTYM: I „Zajączki w świecie sztuki” II „Nasze wynalazki, odkrycia i odkrywcy” III „Skąd bierzemy pieniądze, żeby zrobić zakupy?” „Nasze wynalazki, odkrycia i odkrywcy” IV „ W świecie dinozaurów”
BĘDZIEMY:
– znać życie i twórczość Fryderyka Chopina, – znaczenie słów: kompozytor, sonata, etiuda, preludium, – znać utwory wielkiego kompozytora: mazurki, walce, polonezy; – wiedzieli, że teatr to nie tylko budynek, – co jest potrzebne do stworzenia teatru, – jak nazywają się ludzie występujący w teatrze, – potrafili wyjaśnić pojęcia związane z wystrojem teatru: scena, kurtyna, sufler, pacynka, kukiełka, aktor, – dostrzec różnicę pomiędzy kinem a teatrem, – wiedzieli jak należy zachowywać się w teatrze; – czym jest muzeum oraz, co można w nim zobaczyć, – znać różne rodzaje muzeów (np. rzeźby, malarstwa, lotnictwa, regionalne, – wiedzieli, że muzeum to nie tylko budynek, ale także na wolnym powietrzu (skansen), – znać muzea w naszym mieście, – wiedzieć jak należy się zachować w muzeum, – znać zawody związane z filmem (aktor, reżyser, kompozytor, charakteryzator), – oglądać nakręcone przez osobę dorosłą filmy, – znać etapy produkcji filmów, elementy występujące w muzeum (wystawa, eksponat, zbiory, kolekcje, zabytki, dzieła sztuki, antyki),- wiedzieć, czym zajmują się naukowcy; – znać imię i nazwisko znanej Polki M. Skłodowska – Curie; – wiedzieć, czym zajmowała się i kim była polska uczona; – potrafili nazwać akcesoria wykorzystane podczas eksperymentów; – obserwować różne zjawiska fizyczne, np. rozpuszczanie ciał stałych w cieczy, parowanie, tonięcie i pływanie ciał, rozszczepianie światła (tęcza), zjawiska akustyczne (echo), magnetyczne; – potrafili wspólnie przeprowadzać eksperymenty, wyciągać wnioski; znać imię i nazwisko znanego Polaka: Mikołaja Kopernika; – nazwy wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Mars, Wenus, słuchać ciekawostek na ich temat ; – znać zawody związane z kosmosem: kosmonauta, astronom; – znać ciekawostki, opowiadania, legendy na temat satelity Ziemi – Księżyca; – znać bohatera serwisu edukacyjnego www.necio.pl – Necia; – wiedzieli, co to jest komputer i do czego służy; – znać formy zastosowania techniki w życiu ludzi (korzystanie z komputera); – wiedziały, kto to jest Necio; – co można robić w Internecie; – świadome zagrożeń, jakie niesie niewłaściwe korzystanie z sieci; – wiedzieli jak bezpiecznie korzystać z wybranych urządzeń technicznych: komputer; – znać współczesne środki łączności: Internet; – znać wybrane zwierzęta (dinozaury) i rośliny (olbrzymie paprocie) występujące w tamtym okresie ; – czym zajmuje się paleontolog; – potrafili rozpoznać i nazwać gatunki dinozaurów; – wiedzieli, w jaki sposób wyginęły dinozaury; – rozumieli, do czego służą pieniądze, znały podstawowe pojęcia związane z pieniędzmi: banknoty, monety, cena, płacić, wydać, reszta, oszczędności itd.; – wiedzieć skąd się wzięły pieniądze, w jakim kraju i kto wynalazł pieniądze; – w jaki sposób wcześniej płacono (wymiana towaru za towar);- znać pochodzenie nazw wybranych przedmiotów: pieniądza; – rozpoznać i nazwać nominały monet; – znać różnego rodzaju wagi, ich rolę w określaniu masy przedmiotów; – znać wagę szalkową i istotę jej działania; – potrafili porównywać masę wybranych przedmiotów, tworzywa przyrodniczego i stosować określenia: cięższy od, lżejszy od, ważący tyle samo – potrafili uważnie słuchać opowiadania i rozmawiać o nim; – wypowiadać się zdaniami złożonymi, stosować kilkuzdaniowe wypowiedzi; odpowiadać na zadane pytania, formułować własne pytania; – pełnić w każdej sytuacji rolę słuchacza i mówiącego; – ułożyć historyjkę obrazkową i opowiedzieć ją; ,- opowiadać ją z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń; – poprawnie wypowiadać się w czasach przyszłym i przeszłym – wyodrębnić w słowach głoski: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie, – zbudować schemat wyrazów z białych cegiełek, wyodrębnić głoski w słowach oraz stworzyć model wyrazów z czerwonych i niebieskich cegiełek (wyodrębnianie w słowach samogłosek i spółgłosek), – rozpoznać literę „K, k”; „J, j” „N, n”, „C, c” wśród innych liter – posługiwać się liczbami w aspekcie kardynalnym i porządkowym; znać mammografię liczny „0”- porównywać szacunkowe liczebności zbiorów poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie; – liczyć od dowolnego miejsca, na wspak; – próbować rozróżnić błędne liczenie od poprawnego; – klasyfikować przedmioty pod względem jednej lub kilku cech wspólnych; – porównać liczebność zbiorów poprzez ustawianie elementów w pary lub ich liczenie; – ułożyć złożoną kompozycję z figur geometrycznych według podanego wzoru; – nazwać figury geometryczne, – potrafiły czytać szereg podczas zabawy matematycznej – przed, za, obok; – przedstawić układ rytmiczny wyrażony ruchem za pomocą układu klocków, materiału przyrodniczego; – będą potrafiły dodawać i odejmować w zakresie 10 z wykorzystaniem palców, i zbiorów zastępczych; – wypowiadać się na temat treści piosenki; – określić tempo i nastrój piosenki, – uczyć się piosenki fragmentami, metodą ze słuchu; – improwizować piosenkę ruchem; – śpiewać na podany temat; – śpiewać tekst wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru; – uczestniczyć w zabawach rytmicznych; – wymawiać tekst ze zmianą dynamiki, intonacji i tempa; – dostrzec zmiany w wysokości dźwięków – wykonać czynności wymagające zaangażowania mięśni dłoni; – wykonać czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku ćwiczeń plastycznych; – zaprezentować własne wyroby, dokonać samooceny ich wykonania; – potrafiły samodzielnie zaprojektować obrazek z kół, wełny, papieru, używając kredek różnego rodzaju; – potrafiły swobodnie rozmawiać na temat wykonanej przez siebie pracy plastycznej oraz prac rówieśników, pamiętając o kulturze wypowiadania się; – potrafiły uczestniczyć w zabawach plastycznych sprzyjających koncentracji uwagi; – potrafili prawidłowo wykonać skłony w przód oraz boczne; – utrzymać równowagę w staniu na jednej nodze; – rozwijać sprawność całego ciała podczas ćwiczeń gimnastycznych;- reagować ruchem na polecenia słowne nauczycielki; – wykonać prawidłowo skłony w przód w siadzie klęcznym; – podskakiwać cwałem oraz z nogi na nogę;- będziemy brać udział w zabawach ruchowych z elementem rzutu i chwytu; – sprawnie przebrać się w strój gimnastyczny; samodzielnie przebrać się w strój gimnastyczny

Współpraca ze środowiskiem:
Dzień bezpiecznego Internetu – 08.02.2022r.
Dzień babci i dziadka – uroczystość online – 08.02.2022r. nagranie i wstawienie na stronę
Wycieczka do Domu Mikołaja Kopernika – 10.02.2022r.
Teatr cieni „Baśnie Andersena” wyjazd do Dwór Artusa – 22.02.2022r.
Dzień dinozaura – 25.02.2022r.
Cała Polska czyta dzieciom – II połowa lutego
Warsztaty teatralne

Zapraszam na konsultacje indywidualne: 24.02.2022r. godz. 16.30

Grupa dzieci 6-letnich „Sowy”

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc luty, grupa 5-latków

Tematyka kompleksowa

– W zdrowym ciele zdrowy duch

– Odkrywcy wiedzy i przestworzy

– Podróż po kontynentach

– Mały przedsiębiorca

Zadania wychowawczo-dydaktyczne

Dzieci będą rozumiały konieczność aktywnego uczestniczenia w zajęciach profilaktycznych i korekcyjnych, będą wiedziały, jaką funkcję pełnią w ochronie zdrowia i życia różne miejsca związane ze służbą zdrowia, lekarze różnych specjalności, personel medyczny, pogotowie ratunkowe, będą orientowały się, w jakich sytuacjach potrzebna jest szybka pomoc lekarska, wskazać niektóre przyczyny chorób, podać ich symptomy i sposoby leczenia

Dzieci będą znały środek przekazu informacji, jakim jest internet, będą znały i rozumiały zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu elektronicznego i z internetu, będą znały pojazdy lądowe, wodne i powietrzne, będą wiedziały, jakie jest ich zastosowanie, będą potrafiły dokonać właściwej oceny zachowania innych na drodze, w pobliżu tras komunikacyjnych, w środkach transportu, będą znały sylwetkę wybitnego Polaka – Mikołaja Kopernika oraz jego teorię heliocentryczną

Dzieci będą znały krajobrazy charakterystyczne dla różnych rejonów świata, charakterystyczne rośliny i zwierzęta, pogodę, będą znały wybrane rośliny egzotyczne charakterystyczne dla różnych stref klimatycznych, charakterystyczne rośliny i zwierzęta bieguna północnego, będą znały zawody związane z wodnymi środkami transportu, środki transportu i przedmioty potrzebne im do pracy

Dzieci będą wiedziały skąd rodzice/opiekunowie mają pieniądze, co to znaczy pensja, wydatki itp., będą znały pojęcia typowe dla polskiego systemu płatniczego, będą znały określenia: bank, bankomat, karta płatnicza oraz inne formy płatności bez pieniędzy, np. przelew, płatność telefonem, jako odniesienie do sytuacji związanych ze współczesnymi osiągnięciami technologicznymi, będą znały historię płatności, będą rozumiały, dlaczego ważne są wynalazki i doskonalenie urządzeń już istniejących

Przygotowanie do nauki czytania i pisania: dzieci będą potrafiły wyodrębniać głoski w nagłosie, wygłosie i w śródgłosie, określać miejsce głoski w wyrazach, dzielić wyrazy na sylaby i określić liczbę sylab w wyrazie, wyszukać wśród innych liter konkretną wskazaną przez nauczycielkę oraz odszukać w tekście wskazane połączenia liter, czytać sylaby oraz proste teksty zbudowane ze znanych liter, rozróżnić wyrazy podobnie brzmiące, odszukać na obrazku elementy, których nazwy rozpoczynają się podaną głoską, będą znały litery: ,,s, S, r, R, g, G’’ oraz cyfry: 6, 7, będą potrafiły pisać litery i wyrazy oraz cyfry po śladzie
Matematyka: dzieci będą potrafiły doświadczać w zabawie prostych zadań z treścią i rozwiązywać je na konkretach, w tym związane z kupnem i sprzedażą, posługiwać się liczebnikami porządkowymi, rozpoznać i pisać po śladzie graficzny obraz cyfr 6 i 7, naśladować i odtwarzać liczebniki w możliwie szerokim zakresie, będą rozumiały, że liczba i wynik liczenia nie zależy od układu elementów i miejsca, z którego rozpoczynają liczenie, będą potrafiły w sposób świadomy określać kryterium, ustalać własne i segregować te same obiekty wg różnych cech, będą znały pojęcia związane z płatnością, będą potrafiły liczyć pieniądze

Plastyka: Dzieci będą potrafiły stemplować korkiem umaczanym w farbie plakatowej, tworzyć różne odcienie barw, będą znały pojęcia: barwy pastelowe, czyste, złamane, ciepłe, zimne, rysować świecą, konstruować pojazdy z gotowych elementów tworzyć, kompozycję przestrzenną składając papier wg wzoru, tworzyć kompozycje przestrzenne z pudełek i tektury falistej wg instrukcji słownej, rysować patykiem umaczanym w tuszu

Muzyka: dzieci będą potrafiły samodzielnie i w grupie śpiewać poznane piosenki, starając się dokładnie odtworzyć linię melodyczną i wyraźnie wypowiadać tekst, określić konstrukcję piosenki, interpretować muzykę ruchem, wykorzystać instrumenty perkusyjne do tworzenia muzycznej ilustracji rytmu piosenki, naśladować i odtwarzać rytm piosenki włączając naturalne efekty dźwiękowe, rozpoznać i wyróżnić z otoczenia jednocześnie brzmiące dźwięki, dźwięki instrumentów perkusyjnych i innych, będą znały i potrafiły odtworzyć kroki tańca – rap

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych: dzieci będą potrafiły biegać w różnych kierunkach z wymijaniem, przejść przez laskę trzymaną oburącz, cwałować w kole, płynnie i zwinnie biegać, prawidłowo wykonać ćwiczenia tułowia, czworakować między laskami, skupić uwagę na poleceniach nauczycielki

Zajęcia na basenie: dzieci będą orientowały się i swobodnie poruszały w przestrzeni, będą potrafiły ocenić własne możliwości ruchowe i kreatywność w zajęciach ruchowych z wykorzystaniem gąbek, będą poprawnie regulowały oddech podczas ćwiczeń, będą wiedziały, jak należy korzystać z przyborów wykorzystywanych do ćwiczeń – deski, piłki, będą potrafiły współdziałać z innymi podczas aktywności ruchowej, respektować reguły, ustalone sygnały, będą starały się osiągnąć jak najlepsze wyniki podczas zabaw z elem. współzawodnictwa