Co czeka nas w marcu? 😊

Drodzy Rodzice zapraszamy do zapoznania się z informacjami, co czeka nas w marcu.

Grupa.Misie

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

miesiąc marzec 2021

grupa dzieci 3-letnich

Tematy kompleksowe:

Kobiety wśród nas

W marcu jak w garncu

Okrywamy tajemnice wiosny

Okrywamy tajemnice wiosny

Już niedługo Wielkanoc

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Dzieci będą poznawały słynne polskie kobiety, ich osiągnięcia, np. w nauce, w sporcie; zawody współczesnych kobiet, rolę kobiet i ich znaczenie w dzisiejszym świecie. Będą uczyły się szacunku do wszystkich kobiet, nie tylko w dniu ich święta, ale na co dzień; będą wiedziały, za co można być wdzięcznym kobietom z najbliższego otoczenia. Będą wiedzieć, że mimo różnic w wyglądzie, każda kobieta jest wyjątkowa.

2. Dzieci będą poznawać różne zjawiska pogodowe, warunki atmosferyczne jakie mogą panować w marcu. Będą wiedzieć, że pogoda może być zmienna i kapryśna, zgodnie ze znanym przysłowiem. Dzieci będą wiedziały, że trzeba zwracać uwagę na odpowiednie ubieranie się, stosownie do warunków pogodowych, będą nazywać poszczególne elementy garderoby. Będą wiedziały, co to jest prognoza pogody.

3./4. Dzieci będą potrafiły dostrzec i nazwać zjawiska atmosferyczne związane z wiosną: wiatr, deszcz, chmury, słońce. Będą potrafiły korzystać z wszystkich zmysłów podczas obserwacji przyrodniczych pod kierunkiem nauczyciela, będą potrafiły dostrzec zmiany w przyrodzie – wzrost roślin, ożywienie w świecie zwierząt, będą potrafiły prowadzić hodowlę cebuli, nazwać części rośliny.

5. Dzieci będą poznawały wielkanocne zwyczaje, symbole i tradycje, będą wiedziały, czym są pisanki, co powinno się znaleźć w koszyku wielkanocnym, jakie potrawy można znaleźć na wielkanocnym stole. Będą odczuwały atmosferę radosnego oczekiwania na święta wielkanocne.

6. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych.

7. Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem
muzykę,brały udział w zabawach rytmicznych.

8. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru.

Współpraca ze środowiskiem

Gazetka w kąciku dla Rodziców

Informacje bieżące przekazywane na facebooku – grupa Misie z Kangurka

Uroczystość powitania wiosny 19.03 – zielony dzień

Konsultacje indywidualne telefonicznie 25.03.2021, godz. 18:00

Grupa Żabki

TEMATYKI KOMPLEKSOWE, KTÓRE BĘDZIEMY REALIZOWAĆ W MIESIĄCU LUTYM:
I „Wita nas przedwiośnie” II „Mamo, tato wolę wodę” – czas na eksperymenty i doświadczenia”- realizacja projektu III „Wiosna wita nas!” IV „W świecie współczesnej techniki” V „Już za chwilę Wielkanoc”
DZIĘKI TYM TEMATYKOM BĘDZIEMY: – wiedzieli co to jest woda; znać znaczenie wody dla dobrego samopoczucia i prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka; – kształcić nawyk picia wody; – wiedziały, do czego potrzebna jest woda ludziom, zwierzętom i roślinom; – potrafili posługiwać się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych związanych ze zmianami zachodzącymi wiosną; – znać zwiastuny wiosny; – potrafili podać zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną: coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, powracające pierwsze ptaki, pojawiające się pierwsze kwiaty; – znać tradycje ludowe związane z powitaniem wiosny: topienie Marzanny, gaik – znać tradycje wielkanocne: śniadanie wielkanocne, zajączek wielkanocny, śmigus – dyngus; – znały charakterystyczne potrawy wielkanocne: mazurek, baba wielkanocna, pisanki, itd.
– znać zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam, smacznego, dzień dobry, do widzenia; – zasady kodeksu przedszkolnego, współdziałania w grupie przedszkolnej, – potrafili zwracać uwagę na zasady higieny aparatu oddechowego; – wykonać ćwiczenia oddechowe połączone z ruchem ciała; – wyrażać swoje myśli, potrzeby, przeżycia w rozmowie z osobą dorosłą; – potrafili wypowiadać się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu; – wypowiadać się prostymi zdaniami; – powtarzać proste rymowanki; – odpowiadać na pytania dotyczące wysłuchanego utworu literackiego, – potrafiły recytować indywidualnie i zespołowo krótki wiersz; – próbowały sylabizować w toku zabawy; – rozwiązywać proste zagadki; – rozmawiać na temat bohaterów filmowych – potrafili wyszukać takie same przedmioty, obrazki; – wskazać istotne różnice pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami; – składać pocięty obrazek w całość wg podanego wzoru; rozpoznać różne przedmioty za pomocą dotyku – potrafili układać proste kompozycje z figur geometrycznych wg podanego wzoru; – znać określenie położenia przedmiotów w przestrzeni; – potrafiły określić położenie przedmiotów w przestrzeni stosując określenia: na, pod, za; – określać kierunek ruchu stosując określenia: do przodu, do tyłu; – liczyć z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; – liczyć palce, przedmioty; – używać określeń: wysoki, niski – potrafili nauczyć się prostych piosenek fragmentami, metoda ze słuchu; – śpiewać piosenkę razem z osobą dorosłą; – maszerować w rytm muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku; – rytmicznie poruszać się przy muzyce; – nucić piosenkę na własną melodię – potrafili wykonać prostą pracę plastyczną; – nabywać sprawność manualną poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zginanie, zaginanie papieru, itp.; – stworzyć galerię prac plastycznych; – nazwać podstawowe barwy; – rysować, malować farbami plakatowymi; – – nabywać koordynację ruchową, wzrokowo – ruchową; – potrafili uczestniczyć w zabawach naśladowczych; – zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno – porządkowych, bieżnych, z elem. skoku, podskoku, organizowanych metodą opowieści ruchowej; – rozwijać sprawność całego ciała podczas zabaw ruchowych; – reagować ruchem na polecenia słowne nauczycielki;
W marcu czeka nas
Grupowa uroczystość powitania wiosny – 19.03.2021r. – kolor zielony
Zajączek wielkanocny – 02.04.2021r.

W dalszym ciągu zapraszam na telefoniczne konsultacje indywidualne (chętnych Rodziców proszę o wcześniejszą informację sms-em o chęci konsultacji)

Konsultacje telefoniczne 24.03.2021r. godz. 16.30 – 17.00


Grupa Zające

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc marzec, grupa 5-latków
Tematyka kompleksowa:
– Odkrywcy wiedzy i przestworzy
– Z kulturą za pan brat
– Mamo, tato wolę wodę
-Zbliża się wiosna
-Zwyczaje wielkanocne
Zadania wychowawczo-dydaktyczne

Dzieci dostrzegą wartość zdobywania wiedzy, będą rozumiały, dlaczego ważne są wynalazki i doskonalenie urządzeń już istniejących, będą znały i rozumiały zasadę bezpiecznego korzystania ze sprzętu elektronicznego, będą znały sylwetkę Mikołaja Kopernika, będą znały pojęcia związane z kosmosem

Dzieci będą znały zasady kulturalnego zachowania się w galerii sztuki, w kinie, w restauracji, w bibliotece, w sklepie będą potrafiły wyrazić swoje wrażenia i przeżycia związane z odbiorem tekstu literackiego, bajki, dokonać oceny postępowania bohaterów, wyjaśnić znaczenie sztuki w życiu człowieka
Dzieci będą potrafiły opisać charakterystyczne dla obecnej pory roku zjawiska atmosferyczne, będą znały ekosystemy wodne, będą wiedziały, co to są złe nawyki żywieniowe i będą dbały o przełamywanie ich u siebie i innych, będą wiedziały o konieczności sygnalizowania dorosłym złego samopoczucia, będą wiedziały, jakie zagrożenia wynikają z nieprzestrzegania higieny
Dzieci dostrzegą pierwsze oznaki wiosny, będą rozumiały, dlaczego należy chronić przyrodę: zasoby roślinne i zwierzęce, krajobraz, będą rozumiały konieczność dbania o rośliny w kąciku przyrody, będą znały warunki potrzebne do rozwoju roślin i zwierząt, będą rozumiały, po co należy właściwie odżywiać się, będą znały tradycje związane z powitaniem wiosny
Dzieci będą znały tradycje wielkanocne, będą wiedziały, że mogą aktywnie uczestniczyć w uroczystości rodzinnej – np. porządki, nakrywanie stołu, wzbogacą swój słownik o wyrazy związane ze świętami, będą rozumiały korzyści płynące z hodowli ptaków w gospodarstwie rolnym
Przygotowanie do nauki czytania i pisania: dzieci będą potrafiły rozróżnić wyrazy podobnie brzmiące, dzielić wyrazy na sylaby i określić liczbę sylab w wyrazie, podać wyrazy rozpoczynające się określoną sylabą, wyodrębnić głoski w nagłosie, wygłosie i w śródgłosie w miarę swoich możliwości, układać modele wyrazów z niebieskich i czerwonych prostokątów, zapełnić sylwety liter kredką, bibułką, rysować litery na tacy z piaskiem, układać litery z patyczków i ze sznurka, rysować szlaczki litero podobne i litery po śladzie
Matematyka: dzieci będą orientowały się na kartce papieru i będą starały się prawidłowo wykonywać polecenia związane z przestrzenią na płaszczyźnie, będą prawidłowo posługiwały się liczebnikami porządkowymi, stosowały i przestrzegały ustalonych reguł, używały właściwych zwrotów w sytuacji zabawowej, w scence sytuacyjnej związanej z kupowaniem i płaceniem, będą znały różne sposoby mierzenia objętości, np. mierzenie objętości większego pojemnika przy pomocy mniejszych, będą prawidłowo liczyły w zakresie 10, będą znały cyfrę 8, będą potrafiły klasyfikować, układać paski papieru wg stopniowania długości, stosować liczebniki główne oraz wykorzystać reprezentację graficzną – rysowanie tyli kresek – ile jest przedmiotów na obrazku, będą rozumiał i potrafiły określić różne własności przedmiotów, obiektów: kształt, kolor, wielkość, przeznaczenie
Muzyka: dzieci będą znały kroki polki oraz tańców wymyślonych przez nauczycielkę, będą umiały określić konstrukcję i elementy piosenki, samodzielnie i w grupie śpiewać poznaną piosenkę starając się dokładnie odtwarzać linię melodyczną i wyraźnie wypowiadać tekst, odtwarzać gesty ilustrujące piosenkę, wyśpiewywać wyrazy dźwiękonaśladowcze, rozpoznać różne metrum i właściwie je obrazować ruchem: marsz, bieg, podskoki, reagować ruchem na wysokość dźwięków, wykażą się swobodą i pomysłowością w interpretowaniu muzyki ruchem z wykorzystaniem rekwizytów, będą potrafiły przedstawić scenkę baletową do utworu
Plastyka: dzieci będą potrafiły zaplanować i wykonać konstrukcję przestrzenną zbudowaną z różnorodnych materiałów, wykorzystując różne dostępne techniki łączenia, np. sznurek, taśma klejąca, klej magik itd., rysować świecą wg wzoru, zainspirować się obserwacją świata przyrody, muzyką i światem wyobraźni w tworzeniu pracy plastycznej, będą znały i rozróżniały barwy podstawowe i pochodne, będą potrafiły stworzyć składankę z prostokąta, kompozycje płaskie z tkanin, papierowych figur geometrycznych, poprzez odbijanie sznurka umaczanego w farbie plakatowej, kompozycje przestrzenne z kółek i kwadratów, składając papier na różne sposoby, kompozycje z cekinów na jajku
Zestawy ćwiczeń gimnastycznych: dzieci będą znały reguły gry w dwa ognie, będą potrafiły godzić się z przegraną, będą potrafiły toczyć piłkę do kolegi, biegać z wymijaniem kolegów, reagować ruchem na sygnały wzrokowe, prawidłowo wykonać skłony boczne, podrzucać krążki do góry i łapać w biegu, dążyć do prawidłowego wykonania ćwiczeń mimo niepowodzeń, utrzymać prawidłową postawę ciała maszerując z klockiem na głowie, leżeć na brzuchu z rękoma uniesionymi w górę, skakać obunóż w miejscu z pudełkiem między nogami, będą rozumiały znaczenie prawidłowej postawy ciała dla zdrowia i estetycznego wyglądu

Grupa Sowy
Informacja w przygotowaniu