Co czeka nas we wrześniu :)

Kochani Rodzice, Dziadkowie, Ciocie i Wujkowie 🙂
Zobaczcie, czego będziemy uczyć się i co czeka na nas we wrześniu 🙂


Grupa dzieci 3-letnich „Misie”

Tematy kompleksowe:
1. Mały Misiu witaj w przedszkolu „Kangurek”
2. Misie znają zasady bezpieczeństwa
3. Wakacyjne wspomnienia grupy Misie
4. Grupa Misie lubi smaczne i zdrowe warzywa i owoce

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
1. Dzieci poznają nową salę, kolegów, utrwalą zasady panujące w grupie, Dzieci stworzą kodeks grupy, który pozwoli na zapoznanie się z zasadami panującymi w Sali
i w przedszkolu. Dz. poznają zasady współpracy oraz współdziałania
w grupie przedszkolnej. Utrwalą zasady związane z bezpiecznym poruszaniem się po przedszkolu, ogrodzie, korzystaniem z zabawek, urządzeń na terenie przedszkolnym, będą potrafiły respektować umowy zawarte z nauczycielem. Dzieci będą potrafiły w prawidłowy sposób korzystać z toalety oraz poznają etapy mycia rąk. Poznają symbol swojej grupy – Misia/Niedźwiadka, środowisko w którym żyje, charakterystyczny wygląd, w jaki sposób porozumiewają się ze sobą oraz jak wygląda ich dom – gawra i odżywianie.
2. Dzieci będą poznawały zasady ruchu drogowego – znaczenie znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, pasów, będą potrafiły nazwać różne środki transportu i komunikacji. Dz. będą wiedziały, że podczas podróży do przedszkola oraz z przedszkola do domu należy zachować środki ostrożności – nieoddalanie się od Rodziców i opiekunów, spacerowanie za rękę oraz uważne obserwowanie otoczenie – chodnika oraz ulicy. Będą rozumiały potrzebę zachowania szczególnej ostrożności podczas kontaktu z obcymi osobami, zwierzętami. Będą potrafiły prawidłowo ocenić sytuację, w której się znalazły. Będą znały numery telefonów alarmowych oraz zawody związane z bezpośrednią ochroną życia i zdrowia – policjant, strażak, lekarz, ratownik medyczny.
3. Dzieci będą potrafiły powiedzieć, jak spędziły wakacje oraz jakie pamiątki przywiozły
z wakacji. Utrwalą nazwy środowisk przyrodniczych – morze, góry, las, jezioro oraz będą potrafiły wskazać na mapie Polski morze i góry. Będą potrafiły odwołać się do wakacyjnych przeżyć, wspomnień; rozpoznać wakacyjne skarby. Będą potrafiły stworzyć kącik wakacyjnych pamiątek. Będą rozumiały, w jaki sposób możemy wyruszyć na wakacje: samolot, autokar, statek, samochód, rower. Będą wiedziały, jakie zasady obowiązują podczas wakacyjnego wypoczynku.
4. Dzieci utrwalą nazwy krajowych warzyw i owoców. Będą rozumiały znaczenie ich spożywania dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, będą potrafiły nazwać różne przetwory z nich wykonywane oraz samodzielnie przygotują zdrowe i smaczne kanapki. Będą pamiętały o konieczności mycia warzyw i owoców przed spożyciem. Będą pamiętały
o bezpieczeństwie podczas przygotowania posiłku. Będą rozumiały podstawowe zasady higieny przed przygotowaniem posiłku. Dzieci będą rozpoznawały warzywa i owoce rosnące w przedszkolnych gazonach.
6. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych, z elementem mocowania. Będą potrafiły przechodzić po ławeczce oraz nad niewielkimi przeszkodami.
7. Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę. Dzieci poznają wybrane instrumenty perkusyjne, będą brały udział w zabawach rytmicznych z wykorzystaniem instrumentów muzycznych oraz pianina.
8. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami pędzlem stemplowanie gąbką. Będą ćwiczyły sprawność manualną i motorykę małą po przez komponowanie kanapek na II śniadanie, będą rozpoznawały i nazywały podstawowe barwy.

Współpraca ze środowiskiem:
1. 01.09.2020, godz. 9.00 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
2. 20.09.2021 – Dzień Przedszkolaka
3. 30.09.2021 godzina 17.00 Konsultacje indywidualne dla chętnych Rodziców
(konsultacje stacjonarne po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem oraz konsultacje telefoniczne)
4. 15.09.2021 -20.09.2021 – poproszę, aby wszyscy dostarczyli wyprawki plastyczne
5. 02.09.2021, godz. 14.00 – Przedstawienie Teatru Vaśka „Dbamy o zdrowie i przyrodę”
6. 15.09.2021 – Dzień kropki – chętne dzieci mogą ubrać się z elementami kropek
7. 20.09.2021, godz. 10.00 Odwiedzi nasz przedszkole Iluzjonista – Czarodziej

Grupa dzieci 4-letnich „Żabki”

TEMATYKI KOMPLEKSOWE:

1,2. Do przedszkola po wakacjach wracamy i kolejny rok przygód zaczynamy
3. Grupa żabek to my
4. Bezpieczna droga do przedszkola
5. Smacznie zdrowo kolorowo – 5 porcji warzyw, owoców i soku

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1,2. Dzieci poznają nową salę, kolegów, utrwalają zasady panujące w grupie, utrwalają zasady związane z bezpiecznym poruszaniem się po przedszkolu, zabawami w ogrodzie przedszkolnym, korzystaniem z zabawek, urządzeń. Będą potrafiły respektować zasady kodeksu przedszkolaka – wspólnie ustalonego

3. Dzieci poznają symbol grupy „Żabki” – poznają środowisko w którym żyją żaby, cykl rozwoju, charakterystyczny wygląd, zachowanie, odżywianie tych zwierząt.

4. Dzieci poznają zasady ruchu drogowego – znaczenie znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, pasów będą potrafiły nazywać różne środki transportu i komunikacji miejskiej poznają cechy i rolę zawodu policjanta.

5. Dzieci utrwalą nazwy owoców krajowych i egzotycznych,warzyw – będą rozumiały znaczenie ich spożywania dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, będą potrafiły nazywać różne przetwory z nich otrzymane, będą rozumiały konieczność mycia owoców i warzyw przed spożyciem.

6. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno – porządkowych bieżnych z elementami czworakowania rzutu i celowania, skoku i podskoku równoważnych.

7. Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematykami kompleksowymi, ilustrowały ruchem treść piosenki, będą potrafiły wykonać elementy tańca, będą doskonaliły poczucie rytmu grając na instrumentach perkusyjnych.


KONSULTACJE DLA RODZICÓW 30.09.2021

Grupa dzieci 5-letnich „Zajączki”

MAMO! TATO! DZIĘKI TEMATYKOM KOMPLEKSOWYM WE WRZEŚNIU:
I „Witaj przedszkole” II c.d. tematyki III „Poznajemy zasady ruchu drogowego” IV „Wspomnienia z wakacji” V „Poznajemy owoce połączone z realizacją projektu 5 porcji owoców i warzyw”

będziemy potrafili: : – nazwać pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu, będziemy wiedzieli do czego one służą; – rozpoznać swój znaczek rozpoznawczy; – przestrzegać zwyczajów panujących w przedszkolu; – dostrzec podobieństwa i różnice w wyglądzie kolegów (koleżanek); – wymienić imiona kolegów i koleżanek z grupy; – rozpoznać zapis swojego imienia; – przestrzegać zasad obowiązujących w grupie; – znali zasady bezpiecznego poruszania się po budynku, ogrodzie przedszkolnym, zabaw na wyznaczonym terenie; – znali i przestrzegali zasad kodeksu przedszkolnego, współdziałać w grupie przedszkolnej – wypowiadać się na temat, gdzie spędziliśmy wakacje; – określać swoje ulubione formy wypoczynku; – oglądać zdjęcia i ilustracje ,w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju; – wymienić miejsca w Polsce gdzie spędziliśmy wakacje; – rozpoznawać i nazywać wybrane regiony naszego kraju; – wskazać lokalizację miejsca swojego zamieszkania na mapie Polski – rozpoznać zachowania prawidłowe i nieprawidłowe na ulicy; – przechodzić prawidłowo przez jezdnię; – rozpoznać pasy i znaki przejścia dla pieszych; – rozpoznać i nazwać różne pojazdy; – rozpoznać i nazwać wybrane znaki drogowe; – rozpoznać numery alarmowe:112,997,998,999 – wymienić owoce oraz ich drzewa; – wymienić przetwory, które można wykonać z owoców zbieranych jesienią w sadzie; – wykonać kompoty owocowe wg opracowanego przepisu; – bezpiecznie i sprawnie posługiwać się nożem, – pamiętali o dokładnym umyciu rąk, złożeniu fartuchów i nakryciu głowy – uważnie słuchać opowiadania i rozmawiać o nim; – wypowiadać się zdaniami złożonymi, stosować kilkuzdaniowe wypowiedzi; odpowiadać na zadane pytania, formułować własne pytania; – pełnić w każdej sytuacji rolę słuchacza i mówiącego; – ułożyć historyjkę obrazkową i opowiedzieć ją; ,- opowiadać ją z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń; – poprawnie wypowiadać się w czasach przyszłym i przeszłym – wyodrębnić w słowach głoski: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie, – zbudować schemat wyrazów z białych cegiełek, wyodrębnić głoski w słowach oraz stworzyć model wyrazów z czerwonych i niebieskich cegiełek (wyodrębnianie w słowach samogłosek i spółgłosek), – rozpoznać literę „O, o” i „A,a” wśród innych liter – posługiwać się liczbami w aspekcie kardynalnym i porządkowym; – porównywać szacunkowe liczebności zbiorów poprzez łączenie w pary ich elementy, nakładanie ich na siebie; znać cyfrę 1 i 2; – liczyć od dowolnego miejsca, na wspak; – próbować rozróżnić błędne liczenie od poprawnego; – klasyfikować przedmioty pod względem jednej lub kilku cech wspólnych; – porównać liczebność zbiorów poprzez ustawianie elementów w pary lub ich liczenie; – ułożyć złożoną kompozycję z figur geometrycznych według podanego wzoru; – nazwać figury geometryczne, – wypowiadać się na temat treści piosenki; – określić tempo i nastrój piosenki, – uczyć się piosenki fragmentami, metodą ze słuchu; – improwizować piosenkę ruchem; – śpiewać na podany temat; – śpiewać tekst wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru; – uczestniczyć w zabawach rytmicznych; – wymawiać tekst ze zmianą dynamiki, intonacji i tempa; – dostrzec zmiany w wysokości dźwięków – wykonać czynności wymagające zaangażowania mięśni dłoni; – wykonać czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku ćwiczeń plastycznych; – zaprezentować własne wyroby, dokonać samooceny ich wykonania; – prawidłowo wykonać skłony w przód oraz boczne; – utrzymać równowagę w staniu na jednej nodze; – rozwijać sprawność całego ciała podczas ćwiczeń gimnastycznych;- reagować ruchem na polecenia słowne nauczycielki; – wykonać prawidłowo skłony w przód w siadzie klęcznym; – podskakiwać cwałem oraz z nogi na nogę;- wziąć udział w zabawach ruchowych z elementem rzutu i chwytu; – sprawnie przebrać się w strój gimnastyczny;
Współpraca ze środowiskiem:
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2021r. godz. 9.15
2. Teatrzyk Vaśka „Dbamy o zdrowie i przyrodę” – 02.09.2021r. godz. 14.00
3. Wycieczka na skrzyżowanie lub do Ośrodka WORD – 13.09.2021r.
4. Międzynarodowy Dzień Kropki – 15.09.2021r.
5. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka połączony z występem czarodzieja – 20.09.2021r. godz. 10.00
6. Wycieczka do ogródków działkowych „Flisak” – 27.09.2021r.


Zapraszamy na zebranie grupowe, które odbędzie się 10.09.2021r. o godz. 17.00 oraz konsultacje indywidualne 23.09.2021r. od godz. 16.30 do 17.00

Grupa dzieci 6-letnich „Sowy”


Tematyka kompleksowa

– Witamy w przedszkolu!

– Bezpieczny w mieście

– Wspomnienia z wakacji

– 5 porcji owoców i warzyw

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

– Dzieci będą znały zasady obowiązujące w przedszkolu, będą ich przestrzegały i rozumiały zasadność ich przestrzegania, będą rozumiały, co to znaczy ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób z najbliższego otoczenia, będą rozumiały konieczność utrzymywania porządku na swojej półce w szatni, dbania o zabawki i przedmioty ze swojego otoczenia, będą potrafiły przestrzegać zasad kulturalnego zachowania i bezpieczeństwa w różnych miejscach użyteczności publicznej, dzielić się z innymi

– Dzieci będą znały obowiązki pieszego, będą wiedziały, jak należy poruszać się po ulicach, będą rozumiały konieczność respektowania chodzenia lewym poboczem na drogach bez chodnika, będą rozumiały, dlaczego stosuje się elementy odblaskowe, będą rozumiały konieczność respektowania ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek, spacerów po mieście, będą znały podstawowe znaki drogowe, będą znały pracę służb ratowniczych

– Dzieci będą potrafiły będą potrafiły rozpoznać znane pojazdy lądowe, wodne i powietrzne, będą wiedziały, jakie jest ich zastosowanie, będą potrafiły rozpoznać i nazwać dary przyrody charakterystyczne dla lata, będą znały ekosystemy występujące w Polsce, będą potrafiły je scharakteryzować

– Dzieci będą znały właściwości zdrowotne owoców i warzyw, będą rozumiały, po co należy właściwie odżywiać się, stosować ideę piramidy zdrowego żywienia, będą rozumiały, że dla zachowania zdrowego trybu życia należy przestrzegać zasad higieny w różnych sferach życia, np. higieny spożywania żywności, będą wiedziały, co to są złe nawyki żywieniowe, będą potrafiły przełamywać je u siebie, u innych dzieci

Przygotowanie do nauki czytania i pisania: dzieci będą potrafiły wyróżniać głoski w nagłosie i wygłosie, czytać globalnie podpisy pod obrazkami, będą znały litery: ,,A, a, O, o’’ i cyfrę 1

Matematyka: dzieci będą w sposób zamierzony poruszały się w otoczeniu, będą rozumiały i prawidłowo określały położenie przedmiotów względem siebie, będą właściwie wykonywały polecenia, będą intencjonalnie klasyfikowały, będą potrafiły liczyć zakresie min. 10, przestrzegać reguł potrzebnych w przeliczaniu

Muzyka: dzieci będą potrafiły samodzielnie i w grupie śpiewać poznane piosenki, odtworzyć gesty ilustrujące piosenkę, identyfikować, wykazać się inicjatywą i kreatywnością w zabawach opartych na wrażeniach słuchowych, słuchowo-wzrokowych i ruchowych, będą potrafiły ułożyć własny układ rytmiczny i realizować go w grupie, wykorzystać instrumenty perkusyjne do tworzenia muzycznej ilustracji rytmu, będą znały symbole muzyczne, będą potrafiły je odczytywać

Plastyka: dzieci będą potrafiły narysować postać człowieka, tworzyć kompozycje płaskie i przestrzenne z kolorowego papieru, malować obrazki z wykorzystaniem całej powierzchni, stworzyć kompozycję płaską z masy plastycznej, zaplanować i wykonać konstrukcje przestrzenne z różnorodnych materiałów, wykorzystując różne dostępne techniki łączenia

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych: dzieci będą potrafiły reagować ruchem na sygnały dźwiękowe, prawidłowo wykonać skłony w przód, w tył oraz boczne, celować prawą i lewą ręką w okienko utworzone przez rozkrok współćwiczącego, przenieść woreczek stopami za głowę z leżenia tyłem, utrzymać równowagę w staniu na jednej nodze, biec z woreczkiem po narysowanej linii, prawidłowo wykonać ćwiczenia tułowia