Co nas czeka w grudniu?

Grupa dzieci 3-letnich „Misie”
Informacja w przygotowaniu


Grupa dzieci 4-letnich „Żabki”

PLAN PRACY WYCHWOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

MIESIĄC GRUDZIEŃ 2022

GRUPA DZIECI 4-LETNICH „ŻABKI”

Tematy kompleksowe:

1. Pomocnicy Świętego Mikołaja

2. Żabki zostają artystami

3. Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia

4. Nowy rok żegna stary rok

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Dzieci będą wiedziały skąd wywodzi się postać Świętego Mikołaja oraz będą potrafiły powiedzieć czym zajmował się Biskup z Miry. Dzieci będą potrafiły wyjaśnić pojęcie „wolontariat”, „wolontariusz”, „pomocnik”, „pomocnica”, będą wykonywały ozdoby choinkowe. Będą potrafiły pomagać innym ludziom. Dzieci będą wiedziały, w jaki sposób mogą pomóc zwierzętom w okresie zimowym. Będą robiły batony dla ptaków, przylatujących do przedszkolnego ogrodu. Będą rozumiały, że należy pomagać w porządkach i pracach domowych.

2. Dzieci będą znały barwy podstawowe, będą potrafiły je odszukać oraz nazwać. Dzieci będą wiedziały, że istnieje kilka rodzajów sztuki: malarstwo, rzeźba, teatr. Będą rozumiały, że podczas przedstawień teatralnych należy zachować ciszę. Będą potrafiły rozpoznać masy plastyczne: glina, masa solna oraz rzeźbić w nich. Będą potrafiły rozpoznawać czym wykonane zostały dane rysunki (kredki, ołówek, węgiel, flamastry) oraz obrazy (farby plakatowe, akwarele). Będą improwizować do wysłuchanego tekstu oraz samodzielnie wymyślać krótkie scenki teatralne.

3. Dzieci będą poznawały tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Polsce dawniej i dziś – Wigilia, potrawy, choinka, prezenty. Będą potrafiły opisać zwyczaje rodzinne związane ze Świętami, będą potrafiły odczuwać nastrój przygotowań do Uroczystości Przedszkolnej i celebrowania Świąt we własnych domach. Będą potrafiły nazwać drzewa rosnące w ogrodzie przedszkolnym: choinka, świerk oraz opisać, jak wyglądają. Będą potrafiły przygotować mieszankę do wypieku piernika staropolskiego, nazwać przyprawy nadające korzenny aromat wypiekom. Będą potrafiły wykonać stroik świąteczny
z iglastych gałązek oraz upiększyć go wg własnego uznania. Będą potrafiły śpiewać świąteczne piosenki/kolędy. Będą potrafiły wykonać kartkę świąteczną dla kolego/koleżanki z grupy oraz kombatantów.

4. Będą potrafiły opowiedzieć, w jaki sposób obchodzi się Nowy Rok w Polsce i na Świecie. Będą znały tradycje związane z obchodzeniem Nowego Roku, będą znały dni tygodnia oraz pory roku; poznają miesiące. Będą potrafiły w skupieniu słuchać muzyki klasycznej Vivaldiego „Cztery pory roku”. Będą pamiętały o niebezpieczeństwach, jakie niosą ze sobą sztuczne ognie użytkowane w niewłaściwy sposób.

5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych, z elementem rywalizacji i współzawodnictwa.

6. Dzieci będą poznawały i uczyły się wierszy i piosenek związanych z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych oraz przedstawieniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, malowanie farbami plakatowymi i pastą do zębów, wycinanie, wyklejanie. Będą rozpoznawały i nazywały barwy podstawowe.

Współpraca ze środowiskiem:

01.12.2022 – wyjazd do Carrefour – zaproszenie od taty Teosia

05.12.2022 – Wycieczka na spektakl „Przybysze z planety Zengular” (Aula UMK)

06.12.2022 – od godziny 12.00 – Spotkanie z Mikołajem

09.12.2022 – godz. 15.00 Konsultacje Indywidualne dla Rodziców

13.12.2022 – godzina 10.30 MiniOpera „Kolędnicy Wędrownicy”

– godzina 13.30 Teatr Magmowcy „Choinkowe zamieszanie”

21.12.2022 godzina 13.00 – Uroczystość Bożonarodzeniowa


Grupa dzieci 5-letnich „Zajączki”

MAMO, TATO! ZOBACZCIE, CO NAS CZEKA W GRUDNIU!

Tematyki kompleksowe:
1. Co cieszy świętego Mikołaja?
2. Zbliża się zima…
3. Polskie Boże Narodzenie
4. W oczekiwaniu na Nowy Rok

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
1. Dzieci będą poznawać historię życia Biskupa z Miry, postać św. Mikołaja, jego wygląd i strój. Będą pielęgnować zwyczaje mikołajkowe. Będą integrować się podczas wspólnych zabaw. Będą wiedziały, że trzeba być dobrym i miłym dla innych, będą pamiętały o używaniu zwrotów grzecznościowych, o pomaganiu innym. Będą wiedziały, co to znaczy być szlachetnym, kim jest wolontariusz, czym jest akcja charytatywna.
2. Dzieci będą potrafiły nazwać zimowe aktywności, charakterystyczne zjawiska atmosferyczne i zmiany w przyrodzie związane z nadchodzącą zimą, będą potrafiły nazwać zmiany skupienia wody, będą potrafiły korzystać ze wszystkich zmysłów w trakcie poznawania różnorodności świata przyrody np. barwy, kształty, zapachy. Będą rozumiały znaczenie hartowania organizmu dla zdrowia – zabaw i spacerów. Będą wiedziały jak ubrać się zimą, gdy na dworze jest mróz.
3. Dzieci poznają tradycje związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w Polsce – obrzędy, sztuka ludowa, potrawy. Będą potrafiły przeżywać nastrój oczekiwania na zbliżające się święta. Będą potrafiły zaprezentować program artystyczny przygotowany z okazji świąt.
4. Dzieci poznają rolę muzyki w życiu człowieka, będą potrafiły grać na instrumentach perkusyjnych – bębenek, kołatka, grzechotka. Poznają niektóre instrumenty – skrzypce, gitara, trąbka. Będą słuchały utworów muzyki klasycznej i popularnej oraz rozumiały znaczenie muzyki relaksacyjnej.
5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych.
6. Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematykami kompleksowymi, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych, grały na instrumentach.
7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru.
8. Dzieci poznają cyfrę 8 oraz litery k, K, s, S.

Wydarzenia grudniowe:
1. Spektakl „Przybysze z planety Zangular” w auli UMK – 5.12
2. Mikołajki w przedszkolu, Mikołaj Emil – 6.12 – ubieramy się na czerwono i w czapki mikołajowe
3. Konsultacje indywidualne – 7.12. godz. 16.30
4. „Kolędnicy wędrownicy” – miniopera – 13.12
5. „Choinkowe zamieszanie” – teatr „Magmowcy” – 13.12 godz. 13.30.
6. Uroczystość Bożonarodzeniowa – przedstawienie „Dziadek do orzechów”, wspólny występ grupy 5, 6 – Latków – 20.12. godz. 14.00

W miesiącu grudniu prosimy o:
5.12. – książki o św. Mikołaju, o byciu dobrym człowiekiem, pomaganiu innym
19.12. – jedna bombka, książki o tematyce związanej z Bożym Narodzeniem

Grupa dzieci 6-letnich „Sowy”
MAMO! TATO! DZIĘKI TEMATYKOM W MIESIĄCU GRUDNIU: I „Każdy może być św. Mikołajem” II „Gdzie puka sztuka?” III „Święta, święta, coraz bliżej święta” IV „Krok w Nowy Rok” I współpraca ze środowiskiem:

1. Spektakl muzyczny w auli UMK „Przybysze z planety Zangular” – 05.12.2022r. godz. 10.40

2. Spotkanie z Mikołajem – 06.12.2022r. godz. 12.00

3. Miniopera „Kolędnicy – wędrownicy – 13.12.2022r. godz. 10.30

4. Teatr MagMowcy „Choinkowe zamieszanie” – 13.12.2022r. godz. 13.30
5. Uroczystość bożonarodzeniowa – 20.12.2022r. godz. 14.00
6. Jasełka – 22.12.2022r. godz. 15.30
aktywność społeczna: będziemy potrafili: określić swoje ulubione potrawy, wiązać obuwie, spożywać posiłki z użyciem serwetek, zwracać uwagę na kulturę spożywania posiłków, posługiwać się kompletem sztućców podczas spożywania posiłków; wyrażać i nazywać różne emocje podczas zabaw; określić sytuacje wywołujące różne emocje, np. radość, złość, smutek, strach…; radzić sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów z literatury; prezentować własne wyroby, dokonać samooceny ich wykonania; współdecydować o sposobie wykonywania danej czynności, wykazać się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych; samodzielnie wykonać różne czynności rozwijające poczucie odpowiedzialności za powierzone zadnie; uczestniczyć w sytuacjach stwarzających możliwość wybór, przewidywać skutki zachowań, zwracać uwagę na konsekwencje wynikające z danego wyboru; szukać kompromisu w spornych sprawach; dążyć do zrozumienia i przeżywania wartości moralnych, wskazywać przeciwieństwa poznanych wartości, oceniać zachowania innych kolegów, przygotować program artystyczny z pomocą nauczyciela; podać przybliżone daty, np. Świąt Bożego Narodzenia, , kultywować tradycje, zwyczaje rodzinne , wzajemnie okazywać sobie uczucia, mówić o nich – tworzyć wzajemne relacje oparte na szacunku, akceptacji i miłości, cieszyć się z sukcesów drugiej osoby; pomagać kolegom w sytuacjach wywołujących smutek; szanować wytwory pracy innych oraz ich własności; inicjować zabawy sprzyjające integracji grupy; współdziałać podczas gier, tańców integracyjnych; wspólnie rozwiązywać powstałe problemy, nawet w sposób niekoncjonalny; oceniać własne zachowanie w stosunku do innych; dzielić się wrażeniami, spostrzeżeniami danego zdarzenia, sytuacji; odpowiadać na zadane pytania, formułowanie własnych pytań; porządkować po sobie miejsca zabaw, uczestniczyć w tworzeniu dekoracji okazjonalnych, odwiedzić punkty usługowe, poznać prace zatrudnionych w nich osób, aktywność językowa: będziemy potrafili określić, wskazać miejsce powstawania dźwięków, liczyć usłyszane dźwięki; nazywać źródła dźwięków; porównać słyszane dźwięki; wyklaskiwać rytmicznie fragmenty piosenki; przestrzegać zasad higieny głosu; ćwiczyć narządy artykulacyjne z wykorzystaniem samogłosek, spółgłosek, krótkich tekstów; sprawnie posługiwać się mową w różnych sytuacjach; wyrażać swoje myśli, potrzeby, przeżycia w rozmowach z rówieśnikami; wspólnie układać opowiadania; podawać zakończenie znanych opowiadań; ułożyć historyjkę obrazkową, opowiedzieć ją, dopowiedzieć jej zakończenie; wypowiadać się złożonymi zdaniami, stosować kilkuzdaniowe wypowiedzi; poprawnie wypowiadać się w czasie przyszłym i przeszłym; recytować indywidualnie i zespołowo wiersze; układać złożone kompozycje z figur geometrycznych; wyodrębnić w słowach sylaby, określić ich kolejność, dzielić słowa na sylaby, liczyć sylaby w słowach, tworzyć słowa rozpoczynające się, kończące się daną sylabą; wyodrębniać w słowach głoski: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie; liczyć głoski w słowach; posługiwać się różnymi kredkami, mazakami, długopisami; wykonywać prace plastyczno – konstrukcyjnych różnymi technikami; interpretować znaczenie wybranych znaków drogowych; nabywać płynność ruchów; rozwijać wyobraźnię przestrzenną, nabywać wrażliwość dotykową; odwzorowywać elementy poprzez kalkowanie, wspólnie z nauczycielem czytać tekst obrazkowo – wyrazowy, czytać całościowo wyrazy, równoważniki zdań, rysować literopodobne szlaczki na dużych płaszczyznach i w liniaturze aktywność poznawcza: będziemy potrafili uczestniczyć w zabawach organizowanych przez nauczycielkę dającą satysfakcję i radość; rozwijających aktywność badawczą;; rysować z wyobraźni; określać kolejność czynności; łączyć proste czynności z ich skutkami, tworzyć ciąg słów na zasadzie skojarzeń;; poruszać się pod dyktando nauczyciela, określać kierunek ruchu; zauważać rytmy; klasyfikować przedmioty pod względem jednej lub kilku cech wspólnych; budować szereg złożony z wielu elementów, rozróżniać błędne liczenie od poprawnego; liczyć od dowolnego miejsca; posługiwać się liczbami w aspekcie kardynalnym i porządkowym; porównywać długość przedmiotów stosując określenia: dłuższy, krótszy, takiej samej długości, powtarzać z pamięci wiersze w połączeniu z ruchem, rozwiązywać zagadki, układać różne warianty zakończeń historyjki obrazkowej, układać zagadki, określać odległości położenia przedmiotów w przestrzeni, wskazywać pełne godziny na zegarze, mierzyć czas trwania różnych czynności stoperem i minutnikiem, zwrócić uwagę na upływający czas , dostrzec rytmiczną organizacje czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy, nazywać kolejne pory roku, dni tygodnia, miesięcy, określić aktualną porę roku, miesiące, dni tygodnia, zwrócić uwagę na kalendarze, ich role w określaniu dni tygodnia, miesięcy, znać wybrane mierniki czasu od starożytności do dnia dzisiejszego, nazywać pory dnia, , odpowiednio stosować określenia: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze, łączyć przedmioty w grupy na podstawie cech percepcyjnych, znać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy, nazywać je, znać wybrane właściwości fizyczne śniegu i lodu, badać zjawiska związane z przyrodą nieożywioną: badanie zmian stanów skupienia wody, wymienić nazwy miesięcy przynależących d zimy, rozpoznać wybrane zwierzęta po śladach na śniegu, znać historie powstania węgla kamiennego, jego właściwości, znać wybrane zwierzęta (dinozaury) i rośliny (olbrzymie paprocie) w tamtym okresie aktywność artystyczna będziemy potrafili słuchać piosenki w wykonaniu nauczycielki oraz nagrań z płyt CD; uczyć się piosenek fragmentami, metodą ze słuchu; zbiorowo i indywidualnie śpiewać piosenki; wykorzystać naturalne efekty perkusyjne(klaskanie, tupanie, stukanie), znać wygląd instrumentów perkusyjnych; wykonać akompaniament do piosenki na instrumentach perkusyjnych, uczestniczyć w zabawach rytmicznych, pląsach przy muzyce; reagować na zmiany tempa i dynamiki utworu; estetyczni, rytmicznie poruszać się przy muzyce; improwizować piosenki ruchem; ;, uczestniczyć w zabawach z barwną plamą, kreską; wyrażać swoje emocje poprzez barwy; opracować plan działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej; wykonać proste melodie na dzwonkach, rozpoznać piosenkę na podstawie wystukanego rytmu, wynuconej, zagranej melodii, tworzyć prace plastyczne inspirowane muzyką, aktywność ruchowa i zdrowotna będziemy potrafili zacieśniać kontakty interpersonalne z grupą poprzez organizowanie wspólnie swobodnych zabaw ruchowych; ; przebywać na świeżym powietrzu – uczestniczyć w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych ; uczestniczyć w zabawach organizowanych w terenie; w zabawach z elementem rywalizacji; właściwie zachować się w czasie korzystania ze środków transportu, rozumieć konieczność zachowania ciszy w miejscu publicznym; wybierać bezpieczne miejsca do zabawy; przewidywać skutki wynikające z niebezpiecznych zabaw i zachowań; znać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu: nieoddalanie się od rodziców (opiekunów), bezpiecznie korzystać ze sprzętu sportowego, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw, samodzielnie ubierać się i rozbierać, dbać o rzeczy osobiste, zachować porządek w miejscu zabawy, pracy, nauki, przebywać w dobrze wywietrzonym, oświetlonym i odpowiednio ocieplonym pomieszczeniu, odpowiednio dobierać miejsce zabaw przy stoliku (miejsce dobrze oświetlone,

Kółko teatralne
Grudzień
– oprawa muzyczna przedstawienia ,,Dziadek do orzechów”: nauka tańców i piosenek o tematyce zimowej i świątecznej -06.12.2022r. – przygotowanie rekwizytów, kostiumów oraz próba generalna przedstawienia ,,Dziadek do orzechów” 13.12.2022r. – udział w uroczystości Spotkania z Gwiazdorem – inscenizacja słowno-muzyczno-ruchowa ,,Zimowa opowieść’’ 20.12.2022r. – przygotowanie do uroczystości Dnia Babci i Dziadka: słuchanie scenariusza napisanego przez nauczycielkę na podstawie wiersza ,,Rzepka” J. Tuwima, rozmowa na jego temat, przydział ról poszczególnym dzieciom, nauka tekstów na pamięć -27.12.2022r.

ZAPRASZAM NA KONSULTACJE INDYWIDUALNE – 15.12.22r. godz. 15.15