Drodzy Rodzice!

Drodzy Rodzice!

Za dzieci, które nie przyjdą w czerwcu do przedszkola i żłobka, należy uiścić opłatę stałą administracyjną pomniejszoną o odliczenia za marzec, czyli należy wpłacić:
218 zł za przedszkole
268 zł za żłobek.

Ewentualne inne odliczenia będą rozpatrywane indywidualnie po kontakcie telefonicznym z Dyrektorem.

Z poważaniem
Dyrektor Gajkowska