E – zebranie rozpoczynające nowy rok szkolny – grupa dzieci 6 – letnich „Sowy”

E – zebranie rozpoczynające rok szkolny 2020/2021
Grupa dzieci 6 letnich – „Sowy”

Nauczycielka grupy – mgr Emila Gałęzewska

1. Formy kontaktu z wychowawcą:
– kontakt przez grupę na Facebooku: Sowy 2020/2021
– kontakt telefoniczny – przedszkole 56 6483673
– w pilnych sprawach kontakt telefoniczny z nauczycielką 695-309-581
– kontakt mailowy – emila-baranowska@wp.pl

Konsultacje indywidualne dla chętnych rodziców odbywać się będą w przedszkolu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (sprawy pilne). Dzień i godzina konsultacji będzie ustalana indywidualnie. Podczas konsultacji Rodzice proszeni są
o przestrzeganie wytycznych (obowiązkowe zasłanianie ust i nosa, dezynfekowanie rąk, zachowanie odpowiedniej odległości). W pozostałych sprawach proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Do odwołania wszystkie uroczystości oraz zajęcia będą odbywały się tylko w swojej grupie bez udziału Rodziców oraz gości. Relacje z uroczystości i zajęć będą udostępniane na grupie Facebook – Sowy 2020/2021 oraz stronie przedszkola Kangurek, jak również na funpage przedszkola.

2. Priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty nad, którymi musimy pracować w nowym roku szkolnym:

– Prowadzenie innowacji pedagogicznych jako stałego i integralnego elementu funkcjonowania szkoły, mającego na celu podniesienie jakości jej pracy.
– Promowanie etycznych wartości jako fundamentu kształtowania charakteru uczniów
i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom.

3. Główny kierunek pracy wychowawczo – dydaktycznej , która będzie prowadzona przez cały rok szkolny 2020/2021

1. Wspomaganie rozwoju dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi pod względem intelektualnym, psychologicznym, edukacyjnym i fizycznym
2. Tworzenie warunków do przyswajania przez dzieci wartości oraz kształtowania pozytywnych postaw i respektowania norm społecznych
3. Kształtowanie umiejętności matematycznych oraz informacyjnych potrzebnych
w codziennym funkcjonowaniu dziecka zarówno w placówce edukacyjnej, jak również w domu rodzinnym.
Cele szczegółowe:
a. Aranżowanie przestrzeni umożliwiającej dziecku poznawanie walorów płynących ze świata uniwersalnych wartości;
b. Stwarzanie sytuacji umożliwiających wykorzystywanie przez dzieci i nauczycieli technologii komputerowej podczas zajęć, zabaw oraz podczas przygotowywania bazy dydaktycznej
c. Umożliwianie spotkań rodziców i dzieci z psychologiem oraz podjęcie współpracy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

4. „Nasze Przedszkole – Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska.
– kolejny rok będziemy pracować na podstawie w/w programu (dzieci starsze 5 i 6 latki) serdecznie zapraszam do zapoznania się z jego punktami. Dzieci na koniec roku szkolnego musza osiągnąć gotowość dotycząca tych 2 poziomów

http://www.arklowpolskaszkola.org/files/Program-wychowawczy_Nasze_przedszkole.pdf

5. Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021:
– zajęcia komputerowe odbywać będą się raz w tygodniu – będziemy pracować na tabletach oraz laptopie.
– język angielski (podstawa programowa + rozszerzone treści będzie odbywała się
2 razy w tygodniu) – online podczas pobytu dzieci w przedszkolu
– psycholog – będzie zatrudniony przez placówkę, jednak rodzice, którzy będą potrzebowali konsultacji lub terapii dziecka będą kontaktować się z panią psycholog poza przedszkolem w jej gabinecie, oczywiście w ramach współpracy z przedszkolem.
6. W dalszym ciągu we wskazanym przez nauczycielki dniu dzieci będą ubierały się na dany kolor, a co za tym idzie nauczycielki będą planowały w tym dniu realizację tematyki związanej z danym kolorem ( zaczynamy w październiku).
7. Od października 1 raz w tygodniu rusza w naszej grupie w ramach zajęć dodatkowych kółko teatralne, na którym dzieci będą poznawały zagadnienia związane z teatrem raz pracą aktora. Sami również będą wcielać się w różne role oraz będą przygotowywać występy z różnych okazji.
8. Raz w tygodniu będą prowadzone również zajęcia pod tytułem „Zabawy z językiem migowym” – dzieci podczas zajęć będą uczyły się zagadnień podstawowych związanych z językiem migowym, słów oraz zwrotów pomocnych w kontaktach
z osobami niesłyszącymi.
9. W każdy piątek dzieci będą brały udział w Jodze dla dzieci.
10. Do dnia 15 października 2020 r. będę przeprowadzać obserwację wszystkich dzieci, z wynikami obserwacji będą Państwo mogli się zapoznać do 31.10.2020 r.
11. Dzieci sześcioletnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, w związku z czym każdy dzień nieobecności dziecka musi zostać usprawiedliwiony przez Rodzica (usprawiedliwienie mogą Państwo wysłać mms-em na numer 695-309-581, droga elektroniczną na maila: emila-baranowska@wp.pl) – usprawiedliwienia będą wydrukowane i włożone do teczki.
12. W roku szkolnym 2020/2021 korzystamy z kart pracy „Odkrywam siebie – złota kolekcja” wydawnictwa MAC.
13. W związku z zaistniałą sytuacją – COVID – 19
Bardzo ważne !!! Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe. Katar, kaszel, temperatura powyżej 37 stopni jest sygnałem, aby Wasze pociechy zostały
w domu. Dzieci, u których podczas pobytu w przedszkolu pojawi się jeden
z objawów, będą odsyłane do Izolatorium, a Rodzic zostanie poinformowany
o zaistniałej sytuacji telefonicznie. Rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola i zgłoszenia się do lekarza pierwszego kontaktu.

Podczas pobytu w przedszkolu:
– dzieci przebywają cały czas w swojej sali, – na świeże powietrze wychodzą oddzielnie z zachowaniem wszystkich procedur – nauczycielki i pracownicy przedszkola cały czas chodzą w maseczkach lub przyłbicach – dzieci nie mogą przynosić żadnych zabawek do przedszkola
– zakaz przynoszenia poczęstunku z okazji urodzin ( w dniu urodzin dzieci odśpiewają solenizantowi „Sto lat”, wykonają obrazki, które trafią do teczek z pracami dzieci)
14. Termin przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2020/2021 będzie trwała od 28.06 do 30.07.2021r.
15. Jest możliwość ubezpieczenia dziecka – jest to ubezpieczenie dobrowolne
Jako placówka otrzymaliśmy specjalny link do e-ulotki, umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia szkolnego z 10% zniżką.
Poniżej link do ubezpieczenia:
https://bezpieczny.pl/24808

Na nowy rok szkolny życzę zarówno Państwu i sobie owocnej współpracy.
Pozdrawiam
Emila Gałęzewska