E – zebranie rozpoczynające rok szkolny grupa dzieci 5-letnich „Zajączki”

5-latki e-zebranie

Trzeci rok korzystamy z programu ,,Kocham przedszkole’’ M.A.Pleskot, A.Staszewskiej-Mieszek. Realizujemy poziom trzeci, przeznaczony dla 5-6-latków. Kto chce, może się zapoznać bliżej z programem, podaję do niego link:
http://www.zielonapolnutka.pl/pdf/kocham_przedszkole_program_wychowania_przedszkolnego%20(1).pdf

Realizujemy także plan roczny. W tym roku dzieci poznają wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, m. in. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, miłość, dobro, radość. Będziemy także wspierać emocjonalny rozwój dziecka, pomagać dziecku w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie. Skupimy się również na pomocy dzieciom z trudnościami w nauce oraz będziemy wspierać dzieci zdolne w ich rozwoju. Przedszkole kontynuuje współpracę z psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dzieci będą także uczyły się bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych.
Nasz rozkład dnia jest cały czas taki sam. O 8.30 jest śniadanie, więc proszę przyprowadzać dzieci do 8.15. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne odbywają się w godzinach 9.00-10.15. Po drugim śniadaniu: praca z książką, praca indywidualna z dziećmi, kółko matematyczne. Po zupie: wyjście na teren. Raz w tygodniu (w czwartki) dzieci będą korzystać z nowej atrakcyjnej zjeżdżalni, która jest na terenie 4-latków. Przed obiadem: język angielski, tańce, zabawy muzyczne. Po obiedzie: czytanie książek, zabawy logopedyczne, słowne, zabawy swobodne, wyjście na teren. W tym roku zrezygnowaliśmy z podwieczorku. Zamiast podwieczorku dzieci będą dostawać owoc po drugim daniu obiadowym.
Przedszkole w obecnym roku szkolnym wprowadzi innowacje – kółka zainteresowań. Nasza grupa utworzy kółko matematyczne, zabawy w kółku matematycznym, prowadzone przeze mnie, będą odbywać się raz w tygodniu.
Zajęcia dodatkowe od października:
Taniec współczesny będzie prowadzony zdalnie. Raz w tygodniu dzieci będą korzystać z tabletów pod moją opieką. Gimnastyka korekcyjna będzie odbywać się w sali z panią Asią dwa razy w tygodniu tak jak dotychczas. Rozszerzony język angielski będzie prowadzony również zdalnie dwa razy w tygodniu.
Przedszkole będzie współpracować z psychologiem, rodzice mogą umówić się na wizytę, wizyta poza przedszkolem. Proszę, aby przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe: bez kataru i kaszlu. Gdy dziecko źle się poczuje podczas pobytu w przedszkolu i będzie miało temperaturę powyżej 37 stopni, będzie czekało na rodzica w izolatce przedszkolnej pod opieką pracownika przedszkola.
Na stronie przedszkola Kangurek będzie podany link dotyczący ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest dobrowolne i indywidualne, rodzice załatwiają je sami. Niestety zebrania nie będą mogły odbywać się w przedszkolu, będą wysyłane do rodziców informacje przez Internet. Jeśli chcą Państwo zasięgnąć krótkiej informacji przez telefon lub przekazać informację, proszę dzwonić pod numer przedszkola. Podaję również numer mojej komórki: 513308221. Można też wysyłać informacje i pytania przez Messenger.

Zamierzenia do pracy z dziećmi w kolejnych miesiącach będą wysyłane na stronę przedszkola Kangurek.

Musimy też na jakiś czas zawiesić zajęcia otwarte i imprezy z udziałem rodziców. Fragmenty zajęć, zdjęcia prac plastycznych, linki do piosenek, występy z różnych okazji będą wysyłane Państwu przez Internet.

Przerwa wakacyjna będzie trwała od 28 czerwca do 30 lipca.

Linki do stron Przedszkola Kangurek:

https://kangurek.com.pl/

https://www.facebook.com/Przedszkoleizlobekkangurektorun/

Życzę rodzicom oraz dzieciom zdrowia, spokojnej pracy i nauki.