Komunikat

Toruń, dnia 31.12.2022 r.

INFORMACJA O NOWYM WYMIARZE CZESNEGO:
PRZEDSZKOLE – ŻŁOBEK

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice

Informujemy Państwa, że z dniem 1 lutego 2023 r. w Przedszkolu – Żłobku „Kangurek”
w Toruniu wysokość czesnego ulega zmianie. Czesne obowiązujące w przyszłym roku kalendarzowym w Przedszkolu – Żłobku wzrośnie o 80 zł miesięcznie.
Zgodnie ze Statutem Placówki składniki opłat za przedszkole oraz ich wysokość ustala rokrocznie Organ Prowadzący, który ma jednocześnie obowiązek poinformowania o tym. Decyzja o podwyższeniu czesnego jest konsekwencją wzrostu kosztów prowadzenia placówki, wynikających m. in. Z inflacji (drastycznych wzrostów cen mediów, wynajmu, usług) oraz wzrostu płacy minimalnej i średniego poziomu wynagrodzeń w kraju średnio
o 17,7 %
Dbając o jakość świadczonych usług nie możemy zmniejszyć wydatków kosztem oferty edukacyjnej.
Chcemy Państwa zapewnić, że wzrost czesnego nie wynika z chęci osiągnięcia zysków, a jest konieczne w kontekście pokrycia kosztów funkcjonowania Przedszkola i Żłobka.
Liczymy na Państwa zrozumienie i życzliwe przyjęcie powyższej informacji.
Życzymy Państwu w tych trudnych czasach zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Mamy nadzieję, że jesteście i będziecie Państwo zadowoleni z tego, w jaki sposób opiekujemy się, wspomagamy wychować i edukować Państwa dzieci .
Z poważaniem

Dyrektor Prywatnego Przedszkola i Żłobka „Kangurek”
Aldona Gajkowska
Toruń, dnia 03.01.2023 r.