Komunikat

Szanowni Państwo!

Od 12.03.2020 do 25.03.2020 roku zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w Przedszkolu i Żłobku.
Od 16.03.2020 do 25.03.2020 r.
Przedszkole i Żłobek będą zamknięte.
W dniach 12.03 – 13.03 Przedszkole i Żłobek funkcjonują, aczkowiek Rodzice mogący zapewnić opiekę swoim dzieciom proszeni są o pozostawienie ich w domach.

Prosimy o wstrzymanie się od przejazdów komunikacją miejską, uczestniczenia w imprezach, na których jest duża liczba osób, wyjść do galerii handlowych, wyjazdów poza miejsce zamieszkania oraz unikania dużych skupisk ludzi. Prosimy o potraktowanie zawieszenia zajęć jako jako środka zapobiegawczego przed możliwością zarażenia się koronawirusem.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

(Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej).