Konkurs „Moje ulubione miejsca w Toruniu”

Kochani Rodzice i Dzieciaki!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficzno- plastycznym pod hasłem
„Moje ulubione miejsca w Toruniu”

Regulamin konkursu:
1. Organizator: Przedszkole Niepubliczne „Kangurek” w Toruniu
2. Termin składania prac: do 17.05.2019r.
3. Cele konkursu:
-ukazanie pięknych zakątków naszego miasta
-zachęcanie rodziców do spędzania wolnego czasu z dzieckiem i aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkolnym
– umiejętne wykorzystanie aparatu fotograficznego do wykonania albumu ze zdjęciami
4. Warunki konkursu:
Konkurs jest adresowany do wszystkich rodziców i dzieci z naszego przedszkola. Każdy z autorów może przekazać na konkurs 1 album składający się z 5 zdjęć na kartkach formatu A4 ozdobionych własnoręcznie, pierwsza strona albumu powinna zawierać imię i nazwisko dziecka, grupę do której uczęszcza przedszkolak, tytuł albumu.
Tematyka: „Moje ulubione miejsca w Toruniu”

Ogłoszenie wyników: 3 czerwca 2019 r. – najlepsze prace wyłonione przez jury zostaną nagrodzone. Zwycięzcy oraz uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach przez organizatorów konkursu. Wszystkie prace będzie można obejrzeć podczas wystawy przygotowanej przez organizatorów konkursu.