Konkurs

Kochani Rodzice i Dzieciaki!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „ZIMOWY BAŁWANEK”

Regulamin konkursu:

1. Organizator: Przedszkole Niepubliczne „Kangurek” w Toruniu.
2. Termin składania prac: do 15.01.2019r.
3. Cele konkursu:
● zachęcanie rodziców do spędzania wolnego czasu z dzieckiem i aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkolnym
● rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności
● rozwijanie wrażliwości artystycznych młodego pokolenia
4. Warunki konkursu:
Konkurs jest adresowany do wszystkich rodziców i dzieci z naszego przedszkola. Każdy z autorów może przekazać na konkurs jedną pracę plastyczną podpisaną imieniem i nazwiskiem. Liczymy na pomysłowość i kreatywność dzieci oraz niewielką pomoc rodziców.
Tematyka: „ZIMOWY BAŁWANEK”
Wymagania techniczne i wymiar pracy: forma przestrzenna od 30 do 50cm, technika prac- dowolna
Ogłoszenie wyników: 30.01.2019r. –najlepsze prace wyłonione przez jury zostaną nagrodzone. Zwycięzcy oraz uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach przez organizatorów konkursu. Wszystkie prace będzie można obejrzeć podczas wystawy przygotowanej przez organizatorów konkursu.