Listopad 2020

Kochani Rodzice !
Zobaczcie, co czeka nas w listopadzie 😃

3 -latki „Misie”

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA LISTOPAD
GRUPA DZIECI 3-LETNICH
ROK SZKOLNY 2020/2021

Tematyki kompleksowe:

1. Dbamy o zdrowie i higienę
2. Jesteśmy Polką i Polakiem
3. W krainie życzliwości
4. A deszcz pada i pada…

Zadania wychowawczo dydaktyczne:

1. Dzieci będą potrafiły wymieniać sposoby dbania o zdrowie, nazwy przyborów higienicznych. Dzieci będą poznawały rolę zawodów związanych ze zdrowiem. Dzieci będą wiedziały, w jaki sposób myć ręce i zęby. Dzieci będą znały rolę higieny, aktywności ruchowej i odżywiania w utrzymaniu dobrego zdrowia.
2. Dzieci będą potrafiły rozpoznać polskie symbole narodowe: flagę, godło, hymn, będą potrafiły podać nazwę naszego kraju. Będą rozbudzały zainteresowanie naszym krajem poprzez oglądanie zdjęć z różnych regionów oraz słuchanie legend.
3. Dzieci będą potrafiły opisać i nazwać emocje. Będą rozumiały znaczenie pojęcia „dobry kolega”. Będą potrafiły stosować w życiu codziennym formy grzecznościowe. Poznają sposoby radzenia sobie z emocjami negatywnymi.
4. Dzieci będą wiedziały jak wygląda przyroda późną jesienią, będą potrafiły odpowiednio dobierać ubrania do pogody, będą znały nazwy zjawisk atmosferycznych związanych z porą roku. Będą rozpoznawały przedmioty przydatne podczas deszczowej pogody.
5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych.
6. Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych.
7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru.

Będziemy świętować:

Dzień życzliwości – 20.11
Święto Pluszowego Misia – 25.11 – ubieramy się na brązowo

4 – latki „Żabki”
TEMATYKI KOMPLEKSOWE, KTÓRE BĘDZIEMY REALIZOWAĆ W MIESIĄCU LISTOPADZIE:
I „ Szaruga jesienna” II „Nasz kraj – Polska ” III „Wartości w świecie bajek” IV „Już blisko zima – ubieramy się ciepło”
DZIĘKI TYM TEMARYKOM BĘDZIEMY:
– znać nazwę kraju, symbole narodowe: flaga, godło, hymn; – wiedzieć jak należy zachować się słuchając hymnu;
– rozumieć, że deszcz jest potrzebny, – potrafili wypowiadać się na temat pogody; znać zjawiska pogodowe charakterystyczne dla jesieni; eksperymentować z wodą; oglądać kroplę wody przez lupę; wiedzieć, co tonie w wodzi; obserwować drzewa w bliskim otoczeniu; potrafili zauważyć zmiany kolorów liści późną jesienią lub ich brak;- potrafili naśladować ruchem i dźwiękiem deszcz i rozchlapywanie wody;- zwrócić uwagę na piękno zjawisk atmosferycznych. – potrafili odróżnić dobro od zła; – wiedzieć dlaczego warto być dobrym; – doświadczać na konkretnych przykładach (sytuacji dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra; – potrafili wyrazić swoje myśli, potrzeby, przeżycia w rozmowie z dorosłym; – znać zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam, smacznego, dzień dobry, do widzenia; – potrafili dostrzec negatywne cechy charakteru
– potrafili uważnie słuchać opowiadania i rozmawiać o nim; – odpowiadać na zadane pytania; – pełnić w każdej sytuacji rolę słuchacza; – potrafili ułożyć prostą kompozycję z figur geometrycznych według podanego wzoru; – nazwać figury geometryczne: koło, kwadrat , – uczyć się piosenki fragmentami, metodą ze słuchu; – improwizować piosenkę ruchem; – uczestniczyć w zabawach rytmicznych; – grać na bębenku – potrafili wykonać czynności wymagające zaangażowania mięśni dłoni; – wykonać czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku ćwiczeń plastycznych;
– rozwijać sprawność całego ciała podczas zabaw ruchowych; – reagować ruchem na polecenia słowne nauczycielki;

W listopadzie będziemy obchodzić w swoich salach:
– dzień życzliwości – 20.11.2020r. – dzień pluszowego misia – 25.11.2020r.

W dalszym ciągu zapraszam na konsultacje indywidualne telefonicznie lub drogą elektroniczną
W miesiącu listopadzie będziemy potrzebować:
Proszę o przyniesienie przez każde dziecko do 10.11.20r. 4 grubych markerów (czarny, czerwony, zielony i niebieski)

5 – latki „Zajączki”

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc listopad, grupa 5-latków
Tematyka kompleksowa
– Oznaki późnej jesieni
– Mój dom, moja ojczyzna
– Mądrość zawarta w bajkach
– Jesienią może być ciepło i miło
Zadania wychowawczo-dydaktyczne
– Dzieci będą rozumiały prognozę pogody, konieczność adekwatnego ubierania się do pogody, rozpoznawać drzewa po kształcie liści, będą potrafiły opisać obieg wody w przyrodzie, opisać i nazwać porę roku na podstawie ilustracji, będą rozumiały konieczność ochrony ptaków w czasie zimy – dokarmianie
– Dzieci będą znały swój adres i będą wiedziały, komu mogą go podać i w jakiej sytuacji, będą potrafiły rozpoznawać zachowania społeczne związane z wyrażaniem szacunku do ojczyzny, będą znały ważniejsze zabytki i obiekty stolicy Polski, będą znały strój ludowy oraz taniec własnego regionu
– Dzieci będą zdawały sobie sprawę, że mogą panować nad swoimi emocjami i sposobem ich wyrażania, opowiedzieć, w jakich sytuacjach mogą nieść pomoc innym dzieciom, będą rozumiały, że mogą odczuwać inne emocje niż on, odróżnić dobro od zła, stosować zwroty grzecznościowe stosownie do sytuacji, będą znały zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej, będą wiedziały, że trzeba dzielić się z innymi, będą potrafiły wyjaśnić, co to znaczy być tolerancyjnym wobec innych, będą rozumiały, że należy pomagać swoim bliskim oraz kolegom i koleżankom, okazywać im życzliwość
– Dzieci dostrzegą zmiany zachodzące w przyrodzie z nadejściem zimy – szukanie schronienia przed zimnem, dostrzegą trud pracy krawcowej, będą rozumiały, że dla zachowania zdrowego trybu życia należy przestrzegać zasad higieny rytmu dnia, będą rozumiały, że należy się ubierać tak, aby nie przegrzewać się lub nie marznąć będą rozumiały konieczność utrzymywania porządku i czystości w swoim pokoju
– Matematyka: dzieci dostrzegą prawidłowość, że tydzień to czas od poniedziałku do niedzieli i ogólnie, że tydzień to 7 dni, niezależnie od którego dnia rozpoczynamy liczenie, dostrzec, odtwarzać i przekładać sekwencję rytmiczną na inną reprezentację – rytm ułożony z obrazków dziecko realizuje grą na instrumentach, dostrzec i kontynuować sekwencje rytmiczne z wykorzystaniem elementów rzeczywistych, liczyć elementy powtarzające się na obrazku i odzwierciedlać wynik na zbiorach zastępczych – palce, patyczki, rysowanie tylu kresek – ile elementów, klasyfikować przedmioty wg samodzielnie stworzonych reguł – będą potrafiły uzasadnić swoje działanie, będą potrafiły przeliczać monety i banknoty o niskich nominałach, w sytuacjach zabawowych, odwołując się w nich do własnych doświadczeń, np. płacenie za zakupy
– Muzyka: dzieci będą umiały określić konstrukcję piosenki, będą potrafiły samodzielnie i w grupie śpiewać poznaną piosenkę, dokładnie odtworzyć linię melodyczną i wyraźnie wypowiadać tekst, rozpoznać różne metrum i właściwie obrazować je ruchem: bieg, marsz, podskoki będą, odtworzyć układ taneczny i kroki kujawiaka, będą próbowały tworzyć własne improwizacje do prostego tekstu, śpiewać odpowiedzi na pytania dorosłych, np. podczas witania się, wykorzystać instrumenty perkusyjne do tworzenia akompaniamentu do piosenki, będą potrafiły rozpoznać dźwięki instrumentów perkusyjnych i innych instrumentów, np. gitary, pianina, trąbki, skrzypiec, wykażą się swobodą ruchu i pomysłowością w interpretowaniu muzyki ruchem z wykorzystaniem rekwizytów, będą potrafiły rytmicznie poruszać się w takt muzyki
Plastyka: dzieci będą potrafiły odtworzyć z pamięci i rysować wcześniej widziane znaki, symbole, lepić z plasteliny wg własnego pomysłu, rysować obrazki po śladzie, tworzyć kompozycję płaską wykorzystując papier i materiały o różnej fakturze i powierzchni, inspirować się literaturą i światem fantazji w tworzeniu pracy plastycznej, tworzyć własne kompozycje wyklejane sznurkiem, stworzyć składankę z kwadratów, tworzyć kompozycje wyklejane materiałem przyrodniczym, z elementów geometrycznych
Zestawy ćwiczeń gimnastycznych: Dzieci będą potrafiły utrzymać reagować ruchem na sygnał dźwiękowy, sprawnie biegać wokół obręczy leżącej na podłodze, prawidłowo wykonać ćwiczenia tułowia, przechodzić na czworakach przez obręcz ustawioną poziomo, reagować na sygnały słowne i dźwiękowe, prawidłowo czworakowa wokół kółka, biegać bez potrącania, wykonać prawidłowo skłony w przód w siadzie klęcznym, podskakiwać cwałem oraz z nogi na nogę

6 – latki „Sowy”

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

na miesiąc LISTOPAD 2020

grupa dzieci 6-letnich

Tematyki kompleksowe:
1. Pod znakiem upływającego czasu
2. Moja Ojczyzna– Polska
3. Wartości w świecie literatury i muzyki dziecięcej
4. Cały Świat ma mnóstwo barw

Zadania wychowawczo – dydaktyczne
1.
Dzieci będą rozumiały, dlaczego obchodzony jest Dzień Wszystkich Świętych. Będą potrafiły rozpoznać rytmy w przyrodzie: pory roku, dzień i noc, miesiące, pory dnia, będą dostrzegały upływ czasu – stosując określenia – wczoraj, jutro, dziś. Dzieci będą potrafiły powiedzieć, dlaczego na jednej półkuli jest dzień, a na drugiej noc. Będą potrafiły posługiwać się zegarem, stoperem. Będą rozumiały, że zmiany zachodzące
w przyrodzie związane są z porami roku. Dzieci będą wiedziały, w jakim miesiącu się urodziły, będą rozumiały pojęcia starszy, młodszy.
2.
Dzieci będą potrafiły wskazać na mapie świata Polskę oraz rozpoznać i wskazać symbole narodowe, będą potrafiły w ciszy i skupieniu wysłuchać utworu poetyckiego dotyczącego symboli narodowych, będą potrafiły określić symbolikę barw flagi narodowej. Dzieci będą potrafiły wymienić zabytki i miejsca charakterystyczne związane z największymi miastami Polski. Będą potrafiły wskazać Polskę na mapie świata oraz wskazać regiony na mapie Polski. Będą potrafiły dostrzec różnorodność obiektów i krajobrazów Polski oraz zróżnicować ich walory estetyczne. Będą potrafiły powiedzieć, czym jest niepodległość. Będą potrafiły wymienić tance narodowe oraz regionalne Polski: polonez, krakowiak, kujawiak. Będą pamiętały
o prawidłowej postawie podczas śpiewania hymnu.
3.
Będą rozumiały, że najważniejszą wartością w życiu człowieka jest rodzina. Będą potrafiły wymienić ważne wartości, takie jak dobro, przyjaźń, życzliwość, pracowitość, szacunek, tolerancja. Będą rozumiały, że każdy człowiek jest inny, ale każdy tak samo zasługuje na szacunek i wsparcie. Będą potrafiły powiedzieć, w jakich aspektach różnią się od innych ludzi, zarówno pod względem cech fizycznych, jak
i cech osobowości. Będą pamiętały używaniu zwrotów grzecznościowych adekwatnie do sytuacji. Będą potrafiły oceniać zachowanie postaci z baśni, opowiadań i bajek pod względem wartości uniwersalnych. Będą rozumiały znaczenie słowa tolerancja.
4.
Dzieci będą potrafiły wymienić barwy podstawowe (czerwony, żółty, niebieski) oraz pochodne oraz mieszać barwy i nazywać je. Będą potrafiły określić czy dana barwa jest zimna czy ciepła. Będą potrafiły używać farb plakatowych i akwarelowych, będą starały się dobrać odpowiednią grubość pędzla podczas wykonywania pracy plastycznej. Będą potrafiły wykonywać eksperymenty związane z barwami.
5.
Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych, z elementem rywalizacji i współzawodnictwa, z elementem mocowania.
6.
Dzieci będą poznawały i uczyły się piosenek związanych z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, tanecznych.
7.
Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami plakatowymi
i akwarelowymi, wycinanie, wyklejanie. Będą rozpoznawały i nazywały podstawowe barwy i pochodne.

Dzieci poznają litery P, p; F, f; B, b; T, t; oraz cyfrę 5

Współpraca ze środowiskiem:

Konsultacje indywidualne dla chętnych rodziców odbywać się będą za pomocą rozmów telefonicznych, Messengera, wiadomości mailowych.
10.11.2020
– godz. 9.30 – Uroczystość grupowa z okazji 11 listopada
20.11.2020
– Dzień życzliwości
25.11.2020
– Dzień Pluszowego Misia – wszyscy ubieramy się na brązowo

© 2024 - Przedszkole Kangurek