Plan pracy – Grudzień 2020

Witajcie Rodzice!

Zobaczcie, co czeka nas w grudniu 🙂

3 – latki „Misie”
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
NA GRUDZIEŃ
GRUPA DZIECI 3-LETNICH
ROK SZKOLNY 2020/2021

Tematyki kompleksowe:

1. Mikołajowe czary
2. Bajki i baśnie uczą wartości
3./4 Nasze Boże Narodzenie
5. Muzyczne nastroje – w oczekiwaniu na Nowy Rok

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
1. Dzieci będą poznawać tradycyjne wróżby andrzejkowe. Będą poznawać postać św. Mikołaja, jego wygląd i strój. Będą pielęgnować zwyczaje mikołajkowe, wykonają portret Mikołaja i będą się uczyć piosenek o Mikołaju, rozwiązywać zagadki. Będą integrować się podczas wspólnych zabaw. Będą wiedziały, że trzeba być dobrym i miłym dla innych, będą pamiętały o używaniu zwrotów grzecznościowych.
2. Dzieci będą poznawać bajki i baśnie, ich bohaterów, rekwizyty z różnych utworów. Będą oceniały zachowanie bohaterów i poznawały morały i naukę płynącą z ich treści. Będą potrafiły odróżnić dobro od zła. Będą wiedziały, ze warto być przyjaznym i życzliwym w codziennych sytuacjach.
3./4. Dzieci poznają tradycje związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w Polsce – obrzędy, sztuka ludowa, potrawy. Będą potrafiły przeżywać nastrój oczekiwania na zbliżające się święta. Będą potrafiły zaprezentować program artystyczny przygotowany z okazji świąt.
5. Dzieci poznają rolę muzyki w życiu człowieka, będą potrafiły grać na instrumentach perkusyjnych – bębenek, kołatka, grzechotka. Poznają niektóre instrumenty – skrzypce, gitara, trąbka. Będą słuchały utworów muzyki klasycznej i popularnej oraz rozumiały znaczenie muzyki relaksacyjnej.
6. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych.
7. Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych.
8. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru.

Co nas czeka w najbliższym czasie?

1. Wróżby andrzejkowe – 30.11
2. Mikołajki – ubieramy się na czerwono – 4.12.
3. Uroczystość Bożonarodzeniowa online

4 – latki „Żabki”
TEMATYKI KOMPLEKSOWE, KTÓRE BĘDZIEMY REALIZOWAĆ W MIESIĄCU GRUDNIU:
I „ Wszędzie jest muzyka” II „Poznajemy zimę za pomocą zmysłów” III „Kupujemy i poznajemy sprzęty elektryczne” IV „Za chwilę święta” V „Żegnamy stary, witamy Nowy Rok” DZIĘKI TYM TEMATYKOM BĘDZIEMY:
– potrafili zorganizować kącik muzyczny; – uczestniczyć w zabawach rytmicznych, ruchowych; – wykonać instrumenty perkusyjne z różnych materiałów; – reagować na zmiany tempa i dynamiki utworu; – rytmicznie poruszać się przy muzyce; – rozpoznać i nazwać instrumenty perkusyjne zebrane w kąciku, – malować do usłyszanej muzyki – znać zawód sprzedawcy; rodzaje sklepów (spożywczy, komputerowy, AGD); znać sprzęt AGD, ; – czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, będą potrafiły nazwać ich narzędzia pracy, zwrócą uwagę na ich ubiór; – zasady bezpiecznego korzystania z komputerów – znać symbole oraz postacie związane ze świętami Bożego Narodzenia tj. choinka, stajenka, pastuszkowie, św. Rodzina; – tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia tj. ubieranie choinki, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd; wiedzieli jak wygląda święty Mikołaj oraz kiedy i jak przychodzi do dzieci; wiedziały jak wyglądają renifery; potrafili przeliczać w granicach siedmiu na podstawie wiersza o św. Mikołajach; – znać tradycje sylwestrowe, powstawanie dnia i nocy, – wiedziały jaka jest pogoda zimą; – potrafiły wypowiadać się na temat pogody; zwracać uwagę na piękno zjawisk atmosferycznych zimą; – wiedzieć jak należy się ubrać zimą; – potrafili uważnie słuchać opowiadania i rozmawiać o nim; – odpowiadać na zadane pytania; – pełnić w każdej sytuacji rolę słuchacza – potrafili ułożyć prostą kompozycję z figur geometrycznych według podanego wzoru; – nazwać figury geometryczne: koło, kwadrat; stosować słowa: duży, mały; potrafiły odszukać przedmioty położone w różnych miejscach sali.
– potrafili uważnie słuchać opowiadania i rozmawiać o nim; – odpowiadać na zadane pytania; – pełnić w każdej sytuacji rolę słuchacza; – uczyć się piosenki fragmentami, metodą ze słuchu; – improwizować piosenkę ruchem; – uczestniczyć w zabawach rytmicznych; – grać na bębenku – potrafili wykonać czynności wymagające zaangażowania mięśni dłoni; – wykonać czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku ćwiczeń plastycznych; – rozwijać sprawność całego ciała podczas zabaw ruchowych; – reagować ruchem na polecenia słowne nauczycielki;
W grudniu będziemy obchodzić w swoich salach:
– Andrzejki – 30.11.2020r. – w tym dniu dzieci przychodzą przebrane za wróżki lub czarodziejów
– Mikołajki – 04.12.2020r. – w tym dniu ubieramy się na czerwono i ubieramy czapki św. Mikołaja –– Uroczystość bożonarodzeniowa – 22.12.2020r. (o ubiorze w tym dniu poinformuję w osobnym ogłoszeniu) W dalszym ciągu zapraszam na konsultacje indywidualne telefonicznie lub drogą elektroniczną (chętnych Rodziców proszę o informację)

5 – latki „Zajączki”
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc grudzień, grupa 5-latków
Tematyka kompleksowa:
– Nasze wspólne zabawy
– Zimą troszczymy się o zwierzęta
– Dziecko w świecie techniki
– Bożonarodzeniowe i noworoczne tradycje
Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
Dzieci będą znały sposoby kultywowania tradycji swoim regionie, będą potrafiły wypowiadać się nt. swoich ulubionych zabaw, będą potrafiły podać przykłady właściwego i niewłaściwego zachowania, będą wiedziały, co to znaczy być tolerancyjnym wobec innych, będą znały środki przekazu takie jak: telefon, internet, będą znały i rozumiały zasadę bezpiecznego korzystania ze sprzętu elektronicznego
Dzieci będą rozumiały konieczność ochrony zwierząt w czasie zimy, opiekowania się zwierzętami domowymi, będą znały sposoby dokarmiania zwierząt, będą potrafiły rozpoznać wybrane zwierzęta występujące w najbliższym otoczeniu, wymienić ciekawostki na ich temat
Dzieci będą próbowały wyjaśnić działanie niektórych sprzętów elektronicznych z najbliższego otoczenia, będą znały zastosowanie różnego rodzaju sprzętu AGD, będą potrafiły rozpoznać znane pojazdy lądowe, wodne i powietrzne, będą wiedziały, jakie jest ich zastosowanie, będą rozumiały, dlaczego ważne jest pozyskiwanie energii z naturalnych źródeł, będą potrafiły rozpoznać maszyny budowlane
Dzieci będą aktywnie brały udział w przygotowaniach do uroczystości dla najbliższych: strojenie choinki, przygotowanie przedstawienia dla najbliższych, będą znały znaczenie kultywowania tradycji rodzinnych oraz tradycji polskich, będą rozumiały konieczność dzielenia się z innymi, będą potrafiły wykazać się swobodą ruchu i pomysłowością w tworzeniu własnych układów tanecznych, w interpretowaniu muzyki ruchem z wykorzystaniem rekwizytów
Przygotowanie do nauki czytania: dzieci będą znały litery: e, E, k, K, y i cyfry 4, 5, będą potrafiły wyodrębnić głoski w nagłosie, wygłosie i w śródgłosie, będą doskonaliły nacisk i napięcie dłoni, płynność i dokładność ruchu, sprawność w zakresie koordynacji wzrokowo – ruchowej – pisanie litery na tacy z piaskiem, wyklejanie sylwety litery kolorowym papierem, układanie litery z materiału przyrodniczego i z nieużytków
Matematyka: dzieci będą potrafiły intencjonalnie klasyfikować, tworzyć zbiory, kolekcje przedmiotów wg cech wspólnych percepcyjnych i funkcjonalnych, liczyć, rozpoczynając z dowolnego miejsca, w różnych kierunkach, układach te same elementy – rozsypka, rząd, kolumna, szereg, piramida, stosować liczebniki główne oraz wykorzystywać liczmany i reprezentację graficzną, posługiwać się liczebnikami porządkowymi, wykorzystać linijkę do precyzyjnego mierzenia, samodzielnie tworzyć rytmiczne sekwencje, właściwie stosować określenia: duży, mały, wysoki, niski, szeroki, wąski, dobrać do pary przedmioty tej samej długości i wielkości
Muzyka: dzieci będą potrafiły odtwarzać gesty ilustrujące piosenki, będą umiały określić konstrukcję i elementy piosenki, będą potrafiły samodzielnie i w grupie śpiewać poznane piosenki, wykorzystać instrumenty perkusyjne do tworzenia akompaniamentu do piosenki, rozpoznać różne rodzaje tempa, wysokości, natężenia dźwięków, odtworzyć zaproponowane przez nauczycielkę układy taneczne, ułożyć własny układ rytmiczny i realizować go samodzielnie i w zabawie grupowej, wykazać się swobodą ruchu i pomysłowością w tworzeniu własnych układów tanecznych, w interpretowaniu muzyki ruchem z wykorzystaniem rekwizytów
Plastyka: dzieci będą potrafiły stworzyć kompozycję przestrzenną i płaską poprzez wycinanie i wyklejanie z papieru, tworzyć obrazki zbudowane z figur geometrycznych, wykleić witraż, konstruować z pomocą nauczyciela proste maszyny – dźwig, równia pochyła, składać papier o różnej wielkości i fakturze i powierzchni
Zestawy ćwiczeń gimnastycznych: dzieci będą potrafiły płynnie i zwinnie biegać, wykonać prawidłowo skłony w przód w siadzie klęcznym, będą wiedziały, co to znaczy ruch: cwałem, galopem, podskokami, czworakować wokół szarfy i slalomem, zachować równowagę w staniu jednonóż, prawidłowo wykonywać ćwiczenia tułowia: skłony w przód i w tył, boczne, skrętoskłony, skakać przodem i tyłem reagować na umowne znaki wizualne, zachować równowagę w staniu jednonóż, skakać obunóż przez drabinkę utworzoną z szarf

6 – latki „Sowy”
PLAN PRACY WYCHWOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
MIESIĄC GRUDZIEŃ 2020
GRUPA DZIECI 6-LETNICH

Tematy kompleksowe:
1. Podróż do krainy bajek
2. Nadchodzi Pani Zima
3. Coraz bliżej Święta …
4. Coraz bliżej Święta… c.d. tematyki
5. Już za chwilę Nowy Rok

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Dzieci będą potrafiły wskazać ulubione bajki i postacie w nich występujące, będą potrafiły dokonać oceny postępowania bohaterów w kategorii dobra i zła, będą potrafiły podać różnice między bajką a legendą. Będą potrafiły ocenić zachowanie bohatera fikcyjnego oraz określić czy jest to bohater pozytywny/negatywny. Będą słuchały baśni i bajek znanych autorów: Andersen, bracia Grimm.
2. Dzieci będą potrafiły rozpoznawać cykliczność pór roku, będą potrafiły opowiadać
o zjawiskach atmosferycznych charakterystycznych dla zimy: opady śniegu, szadź, mróz, szron, zawieje i zamiecie śnieżne. Będą potrafiły rozpoznawać oznaki zbliżających się opadów śniegu: kolor i kształt chmur. Będą potrafiły rozpoznać dźwięki, które jednoznacznie kojarzą się z zimą (skrzypiący śnieg, wiatr, siarczysty mróz, dźwięk dzwonków). Będą potrafiły określić właściwości fizyczne śniegu i lodu, zwrócić uwagę na zanieczyszczenia, które mogą się w nim znaleźć. Będą wykorzystywać lupę w doświadczeniach z lodem i śniegiem. Będą potrafiły określić właściwości fizyczne śniegu i lodu za pomocą zmysłów.
3. Dzieci będą poznawały tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Polsce dawniej i dziś – Wigilia, potrawy, choinka, prezenty. Będą potrafiły opisać zwyczaje rodzinne związane ze Świętami, będą potrafiły odczuwać nastrój przygotowań do Uroczystości Przedszkolnej i celebrowania Świąt we własnych domach. Będą potrafiły nazwać drzewa rosnące w ogrodzie przedszkolnym: choinka, świerk, modrzew oraz opisać, jak wyglądają. Będą potrafiły przygotować mieszankę do wypieku pierników, nazwać przyprawy nadające korzenny aromat wypiekom. Będą potrafiły wykonać stroik świąteczny z iglastych gałązek oraz upiększyć go wg własnego uznania. Będą potrafiły śpiewać świąteczne piosenki/kolędy. Będą potrafiły wykonać kartkę świąteczną dla kolego/koleżanki z grupy.
4. Będą potrafiły opowiedzieć, w jaki sposób obchodzi się Nowy Rok w Polsce i na Świecie. Będą znały tradycje związane z obchodzeniem Nowego Roku, będą poznawały dni tygodnia, miesiące, pory roku zwracając szczególną uwagę na kolejność. Będą potrafiły rozpoznać utwory muzyki klasycznej Vivaldiego „Cztery pory roku” oraz powiedzieć, której części utworu słuchają: „Wiosna”, „Lato”, „Jesień”, „Zima”. Będą potrafiły rozpoznać utwór „Preludium deszczowe” Chopina. Będą pamiętały o niebezpieczeństwach, jakie niosą ze sobą sztuczne ognie użytkowane w niewłaściwy sposób.
5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych, z elementem rywalizacji i współzawodnictwa.
6. Dzieci będą poznawały i uczyły się wierszy i piosenek związanych z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych oraz przedstawieniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, malowanie farbami plakatowymi
i pastą do zębów, wycinanie, wyklejanie. Będą rozpoznawały i nazywały podstawowe barwy i pochodne.
8. Dzieci poznają litery K, k; G, g; Z, z; R, r oraz cyfry 6, 7.

Konsultacje indywidualne w dalszym ciągu będą odbywać się telefonicznie, mailowo lub za pomocą komunikatora Messenger.
30.11.2020 r. godz. 9.00 – Andrzejki – w tym dniu dzieci przychodzą przebrane za wróżki lub czarodziejów
04.12.2020 r. – Mikołajki – w tym dniu wszyscy ubieramy się na czerwono i ubieramy czapki Mikołajowe czapki Uroczystość z okazji Bożego Narodzenia – o występie poinformujemy Państwa w kolejnym komunikacie oraz na grupowej stronie na Facebooku

Pozdrawiamy serdecznie i życzmy słonecznych dni 🙂