Plan zajęć na miesiąc wrzesień 2020

Mamo, Tato – zobaczcie, co nas czeka we wrześniu!

Plan zajęć i materiały dla 3-latków
TEMATYKI KOMPLEKSOWE W MIESIĄCU MARCU:

1. Witamy w przedszkolu
2. Jestem przedszkolakiem
3. Nasza grupa to misie
4. Gdzie mieszkają witaminy (realizacja programu 5 porcji owoców, warzyw i soku)
5. Jaki ruch na ulicy

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Dzieci będą utrwalać imiona kolegów i koleżanek z grupy, integrować się z nimi. Będą poznawać kąciki zainteresowań i zasady korzystania z nich. Będą uczyć się tworzenia koła, ustawiania w pary. Będą poznawać plan dnia w przedszkolu. Będą poznawały przedszkole i swoją salę. Będą znały swój znaczek rozpoznawczy.
2. Dzieci będą uczyły się sprzątać zabawki po skończonej zabawie. Będą uczyły się samodzielności, ćwiczyły czynności samoobsługowe. Dzieci będą poznawały przedszkolne zasady, będą tworzyły grupowy kodeks dobrego zachowania. Będą integrowały się z grupą.
3. Dzieci będą utożsamiać się z nazwą grupy. Będą uczyły się zwrotów grzecznościowych. Będą poznawać różne misie bajkowe i występujące w przyrodzie. Będą rozwiązywać zagadki o misiach.
4. Dzieci poznają warzywa i owoce z polskich ogrodów i sadów. Będą poznawały je wszystkimi zmysłami – wzrok, słuch, węch. Będą rozumiały znaczenie owoców i warzyw dla naszego zdrowia – jako źródło witamin. Będą potrafiły nazwać przetwory z warzyw i owoców.
5. Dzieci poznają zasady ruchu drogowego, będą potrafiły nazwać proste znaki drogowe, będą potrafiły wyjaśnić znaczenie kolorów sygnalizatora świetlnego; będą potrafiły przechodzić przez jezdnię w zwartej kolumnie, poznają prace policjanta z ruchu drogowego.

Wyprawka – grupa „Misie” – trzylatki

– blok techniczny białe kartki A4
– blok techniczny kolorowe kartki A4
– blok rysunkowy kolorowe kartki A4
– kredki Bambino polskie świecowe
– kredki Bambino ołówkowe grube
– wycinanka – kolorowy papier
– 2 kleje w sztyfcie
– plastelina
– kolorowa kreda
– ryza papieru
– teczka z gumką do prac plastycznych – podpisana
– chusteczki nawilżające
– chusteczki w kartonie 100 szt
– buty na zmianę – papcie wygodne, przewiewne, łatwo zapinane
– rzeczy na zmianę w podpisanym worku (zostawiamy w szatni)
– piżama – podpisana
– szczoteczka do zębów, pasta, kubek, podpisane (szczoteczka bez etui)
– 2 markery – kolor dowolny

Plan zajęć i materiały dla 4-latków

TEMATYKI KOMPLEKSOWE W MIESIĄCU MARCU:
I „Witamy się w przedszkolu” II „Znamy zasady bezpieczeństwa” III „Wspomnienia z wakacji” IV „Lubimy się bawić w przedszkolu” V „Nadeszła jesień”

DZIĘKI NIM BĘDZIEMY: – znać swoją nową salę, zabawki i sprzęty; – nazwę swojej grupy;
– zasady bezpiecznego poruszania się po budynku, ogrodzie przedszkolnym, zabaw na wyznaczonym terenie; znać imiona swoich kolegów, znać imię i rozpoznać spośród innych nauczycieli swoją panią; – potrafili rozpoznać swój znaczek identyfikacyjny; – znać zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam, smacznego, dzień dobry, do widzenia;
– zasady kodeksu przedszkolnego, współdziałania w grupie przedszkolnej, – znać zasady ruchu drogowego; – rozumieć konieczność ich przestrzegania; – próbowali odczytać symbolikę prostych znaków drogowych
– potrafili dostrzec zmiany zachodzące w przyrodzie wraz ze zmieniającą się porą roku – jesień; – segregować przedmioty (dary jesieni, owoce, warzywa) ze względu na kolor, wielkość, kształt
– potrafili uważnie słuchać opowiadań i rozmawiać o nich; – odpowiadać na zadane pytania; – pełnić w każdej sytuacji rolę słuchacza;
– potrafili ułożyć prostą kompozycję z figur geometrycznych według podanego wzoru; – nazwać figury geometryczne: koło, kwadrat ,
– uczyć się piosenki fragmentami, metodą ze słuchu; – improwizować piosenkę ruchem; – uczestniczyć w zabawach rytmicznych; – grać na bębenku
– potrafili wykonać czynności wymagające zaangażowania mięśni dłoni; – wykonać czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku ćwiczeń plastycznych; – rozwijać sprawność całego ciała podczas zabaw ruchowych;
– reagować ruchem na polecenia słowne nauczycielki;

Wyprawka grupy 4-latków – strój gimnastyczny – biała podkoszulka na krótki rękaw, granatowe spodenki wszystko podpisane i zapakowane w podpisany woreczek z materiału – 1 ryza papieru ksero – 2 op. po 100szt chusteczek higienicznych – 2 op. po 100szt chusteczek nawilżających – 1 op. farb plakatowych w tubach – 2 op. kredek świecowych „Bambino” – 1 op. plasteliny – 1 szt. dużych wycinanek – 1 szt. bloku z kolorowymi kartkami – 1 szt. blok techniczny biały – tektura falista – 2szt. – 2szt. klej w sztyfcie (najlepiej Magic) – 2szt. klej w tubie Magic – krepa: zielona, biała, niebieska (granat lub błękit), żółta – teczka A4 do prac plastycznych (podpisana) może być z zeszłego roku
Uwaga! Zamieszczając wcześniej na stronie Fb informację na temat wyprawki prosiłam o kubek, pastę i szczoteczkę do zębów, jednak w związku z wytycznymi Sanepidu proszę o nie przynoszenie ich do odwołania.


Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc wrzesień, grupa 5-latków

Tematyka kompleksowa
– Witamy w przedszkolu!
– Bezpieczny w mieście
– Wspomnienia z wakacji
– Ja, ty i środowisko
– 5 porcji owoców i warzyw

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
– Dzieci będą znały zasady obowiązujące w przedszkolu, będą ich przestrzegały i rozumiały zasadność ich przestrzegania, będą rozumiały, co to znaczy ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób z najbliższego otoczenia, będą rozumiały konieczność utrzymywania porządku na swojej półce w szatni, dbania o zabawki i przedmioty ze swojego otoczenia, będą potrafiły przestrzegać zasad kulturalnego zachowania i bezpieczeństwa w różnych miejscach użyteczności publicznej, dzielić się z innymi

– Dzieci będą znały ważne miejsca w swoim mieście i okolicy, będą znały obowiązki pieszego, będą wiedziały, jak należy poruszać się po ulicach, będą rozumiały konieczność respektowania chodzenia lewym poboczem na drogach bez chodnika, będą rozumiały, dlaczego stosuje się elementy odblaskowe, będą rozumiały konieczność respektowania ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek, spacerów po mieście, będą znały podstawowe znaki drogowe, będą znały pracę służb ratowniczych

– Dzieci będą potrafiły wyjaśnić, jak zachować się w sytuacjach trudnych, takich jak awaria, wypadek, pożar – wezwanie pomocy, znajomość numerów alarmowych, będą potrafiły rozpoznać znane pojazdy lądowe, wodne i powietrzne, będą wiedziały, jakie jest ich zastosowanie, rozpoznać i nazwać dary przyrody charakterystyczne dla lata, będą znały zagrożenia dla przyrody wynikające z niewłaściwych zachowań człowieka, będą znały zasady bezpieczeństwa w kontakcie ze zwierzętami gospodarskimi, zasady bezpiecznego korzystania z kąpielisk oraz podczas wędrówek górskich

– Dzieci będą rozumiały konieczność dbania o estetykę swojego wyglądu zewnętrznego, będą wiedziały, jak dbać o higienę ciała i narządów zmysłów, będą rozumiały konieczność segregacji śmieci, oszczędzania światła i wody, szanowania zieleni, będą rozumiały, że dobre samopoczucie ma związek ze zdrowiem, będą potrafiły wyjaśnić różne sytuacje i zachowania zagrażające zdrowiu, będą znały zawód lekarza

– Dzieci będą znały właściwości zdrowotne owoców i warzyw, będą rozumiały, po co należy właściwie odżywiać się, stosować ideę piramidy zdrowego żywienia, będą rozumiały, że dla zachowania zdrowego trybu życia należy przestrzegać zasad higieny w różnych sferach życia, np. higieny spożywania żywności, będą wiedziały, co to są złe nawyki żywieniowe, będą potrafiły przełamywać je u siebie, u innych dzieci

Przygotowanie do nauki czytania i pisania: dzieci będą potrafiły wyróżniać głoski w nagłosie i wygłosie, czytać globalnie podpisy pod obrazkami, będą znały literę ,,O, o’’ i cyfrę 1

Matematyka: dzieci będą w sposób zamierzony poruszały się w otoczeniu, będą rozumiały i prawidłowo określały położenie przedmiotów względem siebie, będą właściwie wykonywały polecenia, będą intencjonalnie klasyfikowały, tworzyły zbiory, kolekcje przedmiotów wg cech wspólnych percepcyjnych, liczyć, rozpoczynając z dowolnego miejsca, w różnych kierunkach, w różnych układach tych samych elementów – rozsypka, rząd, szereg, sprawnie liczyć w zakresie min. 10, przestrzegać reguł potrzebnych w przeliczaniu, kontrolować siebie i innych w zakresie poprawności liczenia, wyjaśniać zauważone nieprawidłowości, klasyfikować znaki drogowe ze względu na kształt, samodzielnie organizować czynność liczenia – ustawiać elementy w rzędzie, w szeregu, przesuwać, skreślać, zaznaczać kolorem, sprawnie liczyć w zakresie min. 10, tworzyć zbiory wg określonej jednej lub kilku cech wspólnych: rodzaj, kolor, wskazać cechy wspólne utworzonych zbiorów przedmiotów

Muzyka: dzieci będą potrafiły samodzielnie i w grupie śpiewać poznane piosenki, starając się dokładnie odtworzyć linię melodyczną i wyraźnie wypowiadać tekst, będą potrafiły określić konstrukcję i elementy piosenki: przygrywka, refren, powtórzenie, słowa melodia, odtworzyć gesty ilustrujące piosenkę, identyfikować, różnicować i określać samodzielnie dźwięki bez kontroli wzroku, wykazać się inicjatywą i kreatywnością w zabawach opartych na wrażeniach słuchowych, słuchowo-wzrokowych i ruchowych, będą potrafiły ułożyć własny układ rytmiczny i realizować go w grupie, wykorzystać instrumenty perkusyjne do tworzenia muzycznej ilustracji rytmu, rozpoznać różne metrum i będą właściwie obrazowały je ruchem: bieg, marsz, podskoki, będą znały symbole muzyczne, będą potrafiły je odczytywać

Plastyka: dzieci będą potrafiły rozróżniać i nazywać barwy podstawowe i pochodne, tworzyć różne odcienie barw, będą potrafiły narysować postać człowieka zwracając uwagę na szczegóły, tworzyć kompozycje płaskie składając papier na różne sposoby, odtworzyć proste konstrukcje przedstawione na schemacie przestrzennym, malować obrazek z tłem, z wykorzystaniem całej powierzchni, rysować wg poleceń nauczycielki z uwzględnieniem określenia położenia elementu na kartce, stworzyć kompozycję płaską z masy plastycznej, zaplanować i wykonać konstrukcje przestrzenne z różnorodnych materiałów, wykorzystując różne dostępne techniki łączenia

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych: dzieci będą potrafiły reagować ruchem na sygnały dźwiękowe, prawidłowo wykonać skłony w przód, w tył oraz boczne, celować prawą i lewą ręką w okienko utworzone przez rozkrok współćwiczącego, przenieść woreczek stopami za głowę z leżenia tyłem, utrzymać równowagę w staniu na jednej nodze, biec z woreczkiem po narysowanej linii, reagować ruchem na polecenia nauczycielki, prawidłowo wykonać ćwiczenia tułowia, utrzymać równowagę w staniu jednonóż

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc wrzesień 2020 – grupa dzieci 6-letnich
Tematy kompleksowe:
1. Witaj w przedszkolu!
2. Znamy zasady bezpieczeństwa
3. Wspomnienia z wakacji
4. Lubimy smaczne i zdrowe warzywa i owoce
5. Złota, Polska jesień w lesie

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Dzieci poznają nową salę, kolegów, utrwalą zasady panujące w grupie oraz obowiązkami związanymi np. z dyżurami. Poznają zasady współpracy oraz współdziałania
w grupie przedszkolnej. Utrwalą zasady związane z bezpiecznym poruszaniem się po przedszkolu, ogrodzie, korzystaniem z zabawek, urządzeń na terenie przedszkolnym, będą potrafiły respektować umowy zawarte z nauczycielem. Poznają symbol swojej grupy – sowy, środowisko w którym żyje, charakterystyczny wygląd, w jaki sposób porozumiewają się ze sobą oraz jak wygląda ich odżywianie.

2. Dzieci będą potrafiły powiedzieć czym różnią się wakacje w Polsce od wakacji za granicą. Utrwalą nazwy środowisk przyrodniczych- morze, góry, las, jezioro oraz nazwy głównych miast Polski. Będą potrafiły opowiedzieć o wakacjach oraz opisać swoje wymarzone wakacje. Będą potrafiły odwołać się do wakacyjnych przeżyć, wspomnień; rozpoznać wakacyjne skarby. Będą potrafiły stworzyć kącik wakacyjnych pamiątek.

3. Dzieci będą poznawały zasady ruchu drogowego – znaczenie znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, pasów, będą potrafiły nazwać różne środki transportu i komunikacji miejskiej. Będą rozumiały potrzebę zachowania szczególnej ostrożności podczas kontaktu
z obcymi osobami, zwierzętami. Będą potrafiły prawidłowo ocenić sytuację, w której się znalazły. Będą znały numery telefonów alarmowych oraz zawody związane z bezpośrednią ochroną życia i zdrowia.

4. Dzieci utrwalą nazwy krajowych i egzotycznych warzyw i owoców. Będą rozumiały znaczenie ich spożywania dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, będą potrafiły nazwać różne przetwory z nich wykonywane oraz samodzielnie przygotują surówkę warzywną i sałatkę owocową oraz zdrowe i smaczne kanapki. Będą pamiętały o konieczności mycia warzyw i owoców przed spożyciem. Będą pamiętały o bezpieczeństwie podczas robienia sałatek, surówek oraz kanapek. Będą rozumiały podstawowe zasady higieny oraz higieny zmysłów.

5. Dzieci będą potrafiły nazwać czynności ludzi wobec zwierząt uwarunkowane zmianą pory roku, będą potrafiły wyjaśnić pojęcia: grzyby jadalne, grzyby trujące, będą potrafiły rozpoznać i nazwać je na obrazkach, dostrzec związki między przyczyną, a skutkiem
w przyrodzie, np. ochłodzenie – zmiana barwy i opadanie liści, będą rozumiały konieczność podejmowania działań w celu ochrony przyrody – sprzątanie lasu. Dzieci będą potrafiły powiedzieć, dlaczego należy dbać o naturalne zasoby lasów.

6. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych, z elementem celowania i rzutu.

7. Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem

muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.

8. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami. Będą ćwiczyły sprawność manualną i motorykę małą po przez krojenie i szatkowanie owoców i warzyw. Będą rozpoznawały i nazywały podstawowe barwy i pochodne.

9. Dzieci poznają litery: A, M, O, L oraz cyfry 1, 2