Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Rada Pedagogiczna przedszkola posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne systematycznie podnoszone w toku dokształcania i samokształcenia. Zatrudnieni są również specjaliści: logopeda, katecheta, lektor języka angielskiego, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej, rytmiki oraz instruktorzy pływania i gry w szachy.
W przedszkolu zatrudniony jest ratownik po kursie KPP. Praca Rady Pedagogicznej prowadzona jest w sposób innowacyjny z uwzględnieniem najnowszych trendów pedagogicznych. Przygotowuje dzieci do funkcjonowania w społeczności dziecięcej zgodnie z nową reformą oświatową.

Pani Dyrektor

Nad całością czuwa nasza Pani Dyrektor Aldona Gajkowska.

Cały personel stara się stworzyć w Przedszkolu jak najmilszą atmosferę.