O przedszkolu

Przedszkole działa w swojej obecnej siedzibie od 1992 r. Przez kolejne lata placówka była sukcesywnie modernizowana. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty. Od początku działalności przedszkole prowadzi Pani Aldona Gajkowska.

ORGANIZACJA

Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku 2,5–6 lat. Funkcjonują 4 oddziały przedszkolne z całodziennym wyżywieniem. Przedszkole działa od 1 września do 31 sierpnia, w godzinach 6.30–17.00, z 4–tygodniową przerwą wakacyjną Dzieci przedszkolne korzystają z czterech posiłków (I i II śniadanie, obiad, podwieczorek). Rodzice uiszczają opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu, która składa się z opłaty stałej (czesne) i stawki żywieniowej. Odpisy dotyczą tylko w momencie urlopowania dziecka lub choroby powyżej 10 dni roboczych.

EDUKACJA

Praca wychowawczo–dydaktyczna i opiekuńcza

Przedszkole kładzie nacisk na wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego zdolności, zainteresowań, możliwości i potrzeb. Zajęcia prowadzone są pod kierunkiem nauczyciela, ale to dzieci podpowiadają tematy i sposób ich realizacji. Nauczyciel zaś wspomaga rozwój dzieci dostarczając bodźców pobudzających ich wyobraźnię i zainteresowania. Natomiast wspólne zabawy rozwijają umiejętność komunikowania się, współdziałania i rozwiązywania problemów.

Oferta zajęć dodatkowych

W ramach czesnego oferujemy następujące zajęcia dydaktyczne:

 • komputery,
 • nauka gry w szachy,
 • logopeda,
 • zajęcia na basenie,
 • religia,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia rytmiczne,
 • piłka nożna,
 • karate,
 • kółka: muzyczne, plastyczne, matematyczne, teatralne

Nauka tańca towarzyskiego i język angielski należą do zajęć dodatkowo płatnych. W przedszkolu organizowane są comiesięczne spotkania z muzyką w wykonaniu członków Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, jak również wystawiane są przedstawienia teatralne w wykonaniu aktorów teatru oraz spotkania z „Mini–operą”.

WSPÓŁPRACA

Praca przedszkola oparta jest na ścisłej współpracy z rodzicami, jako że placówka ma na celu wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Rodzice mają możliwość wypowiadać się na zebraniach ogólnych, grupowych oraz w kontaktach indywidualnych organizowanych w nietypowy sposób, tj. poprzez scenki dramowe, „kręgi uczuć”, „burze mózgowe”. Przedszkole współdziała ze specjalistami na terenie Torunia i placówki oraz poza nią (np. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna). Organizowane są we współpracy z Domem Muz zajęcia dla dzieci w domu kultury. Dzieci uczestniczą w przeglądach, konkursach organizowanych na terenie Torunia przez różnego rodzaju instytucje i ośrodki kulturalne. Rodzice co roku wystawiają z okazji Dnia Dziecka bajkę wybraną przez dzieci. Organizowane są festyny, spartakiady sportowe z udziałem rodzin dzieci.

BAZA DYDAKTYCZNA

Przedszkole posiada:

 • 4 sale dydaktyczne,
 • salę gimnastyczną,
 • pomieszczenie z suchym basenem i zjeżdżalnią,
 • logopedyczny gabinet terapeutyczny,
 • pracownię komputerową.

Sale wyposażone są w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne. Zorganizowane są kąciki zainteresowań np. teatralne, rekreacyjne, przyrody oraz tematyczne. Wszystko to stwarza ciepłą, miłą atmosferę pozytywnie wpływającą na wyobraźnię dziecięcą i wrażliwość estetyczną.

KADRA

Kadra pedagogiczna przedszkola posiada wysokie kwalifikacje systematycznie podnoszone w toku dokształcania i samokształcenia. Zatrudnieni są również specjaliści: logopeda, katecheta, lektor języka angielskiego, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i informatyki oraz instruktorzy nauki pływania i gry w szachy. Praca Rady Pedagogicznej prowadzona jest w sposób innowacyjny z uwzględnieniem najnowszych trendów pedagogicznych. Przedszkole przygotowuje dzieci do funkcjonowania w społeczności dziecięcej zgodnie z nową reformą oświatową.

RODZICE DZIECIOM

Nasze przedszkole jako jedyne w Toruniu posiada tradycję wystawiania przez Rodziców z okazji Dnia Dziecka bajki wybranej przez dzieci.

Rodzice dzieciom

 

 W NASZYM PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU PROMUJEMY ZDROWY STYL ŻYCIA:

 1. Ogólnopolski program profilaktyki zdrowotnej „Akademia Zdrowych Zuchów”
 2. Program promujący zdrowie, odporność psychiczną i dobre samopoczucie małych dzieci – „Przyjaciele Zippiego”
 3. Akademia Aquafresh
 4. Kubusiowi Przyjaciele Natury
 5. Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

Przedszkole Kangurek jako jedyne w Toruniu posiada:

„Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie”

 

GALERIA ZDJĘĆ