Rekrutacja nowych kandydatów do przedszkola i żłobka

Dyrektor placówki informuje, że rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie droga mailową lub drogą pocztową po przez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.