Rekrutacja

Drodzy Rodzice!

Przypominamy, że trwa rekrutacja do poszczególnych grup.
Zostało kilka ostatnich miejsc.
Rodziców, którzy złożyli wnioski o przyjęcie prosimy o potwierdzenie wniosków

Z wyrazami szacunku
Dyrektor i Rada Pedagogiczna placówki