Terapia logopedyczna

Informacja dla Rodziców dzieci zakwalifikowanych na zajęcia logopedyczne

Zajęcia prowadzone będą na terenie przedszkola raz w tygodniu w stałym, określonym terminie (środa). Jeśli Wasze dziecko zostało zakwalifikowane do terapii (informacja pisemna od logopedy) i jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w niej dziecka, prosimy o dostarczenie zeszytu w formacie A4, w którym będą umieszczane karty pracy i informacje dotyczące pracy z dzieckiem. Dziecko kontynuujące terapię przynosi wcześniej założony zeszyt.
Zeszyt prosimy przynieść w najbliższą środę tj. 22.11.2018r.
Warunkiem udziału dziecka w terapii jest ścisła współpraca z logopedą.

Zeszyt należy przynosić w dzień terapii. Zeszytu nie zostawiamy w szatni – oddajemy go pani dyżurującej w szatni lub wychowawcy w grupie. Zgodnie ze wskazówkami umieszczanymi w zeszycie dziecka rodzice pracują z nim w domu. Po terapii zeszyt zostawiony będzie w szatni, skąd należy zabrać go do domu. Brak zeszytu oznacza, że rodzice zwalniają dziecko z zajęć w danym dniu.