Uroczystość z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości