Zobaczcie, co będziemy robić w listopadzie 😊

3-latki Misie 😊

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej
na miesiąc LISTOPAD 2021
grupa dzieci 3-letnich – Misie

Tematyki kompleksowe:
Misie w baśniowym świecie
Moja ojczyzna – Polska
Cały Świat ma mnóstwo barw
Zwierzęta przygotowują się na nadejście zimy

Zadania wychowawczo – dydaktyczne
Dzieci będą potrafiły wymienić postacie z bajek i baśni, będą potrafiły przyporządkować bohatera bajki do odpowiedniej bajki/baśni. Będą rozumiały, że
w bajkach występują dobrzy i źli bohaterowie. Będą wiedziały, że postacie z bajek są postaciami wymyślonymi/fikcyjnymi. Będą rozumiały, że osobom chory, osobom potrzebującym należy pomagać oraz, że drobne gesty sprawiają im przyjemność. Będą potrafiły rozwiązywać zagadki słowne, słuchowe, obrazkowe podczas zajęć tematycznych.
Dzieci będą potrafiły rozpoznać i wskazać symbole narodowe – Hymn, Godło, Flaga Polski. Będą potrafiły w ciszy i skupieniu wysłuchać utworu poetyckiego dotyczącego symboli narodowych, będą potrafiły określić symbolikę barw flagi narodowej. Będą potrafiły dostrzec różnorodność obiektów i krajobrazów Polski oraz zróżnicować ich walory estetyczne. Będą pamiętały o prawidłowej postawie podczas śpiewania hymnu. Będą potrafiły wyjaśnić pojęcia: Polska, ojczyzna, Polak/Polka. Będą rozumiały, że symbole narodowe należy szanować, nie niszczyć ich. Będą wiedziały, że dbając
o przyrodę w najbliższym otoczeniu dbamy o ojczyznę.
Dzieci będą potrafiły wymienić barwy podstawowe (czerwony, żółty, niebieski) oraz pochodne oraz mieszać barwy i nazywać je. Będą potrafiły określić czy dana barwa jest zimna czy ciepła. Będą potrafiły używać farb plakatowych, folii bąbelkowej, pędzli, będą starały się dobrać odpowiednią grubość pędzla podczas wykonywania pracy plastycznej. Będą potrafiły wykonywać eksperymenty związane z barwami.
Dzieci będą potrafiły powiedzieć, dlaczego w życiu każdego stworzenia istnieją prawa, które należy szanować – dzieci, dorośli, zwierzęta. Będą rozumiały, że część zwierząt zapada w sen zimowy. Będą potrafiły rozpoznać zwierzęta leśne zapadające w sen zimowy oraz powiedzieć, jakie zwierzęta nie przesypiają całej zimy. Będą rozumiały, że zwierzęta, aby przetrwać zimę gromadzą zapasy w swoich mieszkaniach: dziuplach, gawrach, norach, kopcach.
Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych, z elementem rywalizacji i współzawodnictwa, z elementem mocowania.
Dzieci będą poznawały i uczyły się piosenek związanych z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, tanecznych.
Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami plakatowymi
i akwarelowymi, wycinanie, wyklejanie, lepienie z masy solnej. Będą rozpoznawały
i nazywały podstawowe barwy i pochodne.

Współpraca ze środowiskiem

05.11.2021 – Bajkowy bal – Dzień Postaci z Bajek
08.11.2021 godz. 10.00 – Koncert orkiestry symfonicznej „Patriotyczna muzyka”
08.11.2021 – Dzień zdrowego śniadania
17.11.2021 – Teatr „Jesienna przygoda w kuchni”
22.11.2021 – Dzień Praw Dziecka
24.11.2021 godz. 17.00 – Konsultacje indywidualne dla Rodziców
25.11.2021 – Dzień pluszowego Misia
29.11.2021 godz. 14.00 Teatr Blaszany Bębenek „Dziadek do Orzechów”
……………- Spotkanie z Młodzieżową Mistrzynią Świata w Akrobatyce Sportowej oraz Mistrzem Polski w boksie – Cała Polska Czyta Dzieciom


4 – latki – Żabki

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej
miesiąc listopad 2021
grupa dzieci 4-letnich

Tematyki kompleksowe:

1. W krainie baśni i bajek
2. Co to jest Ojczyzna?
3. Jesień gra na kroplach deszczu
4. Moje prawa i obowiązki

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Dzieci będą poznawać bajki i baśnie, postaci, stroje, rekwizyty z różnych utworów. Będą oceniały postępowanie bohaterów i poznawały morały i naukę płynącą z ich treści. Będą rozbudzały swoją wyobraźnię. Będą próbować odtwarzać fragmenty bajek, opowiadać treść własnymi słowami. Będą potrafiły odróżnić dobro od zła. Będą wiedziały, ze warto być przyjaznym i życzliwym w codziennych sytuacjach. Będą świętować Dzień Postaci z Bajek.
2. Dzieci będą poznawały symbole narodowe naszego kraju, potrafiły rozpoznać je w najbliższym otoczeniu, będą potrafiły wyjaśnić pojęcie „ojczyzna”, będą potrafiły dostrzec piękno naszego kraju, poznawały historię i legendy związane z powstaniem państwa polskiego.
3. Dzieci będą potrafiły nazwać zjawiska atmosferyczne związane z jesienią, będą potrafiły wyjaśnić znaczenie wody dla wszystkich żyjących organizmów, będą umiały przeprowadzić proste doświadczenia związane z zmianą stanu skupienia wody.
4. Dzieci będą kształtować świadomość posiadania swoich własnych praw, będą potrafiły je wymieniać i wyjaśniać. Będą wiedziały, że zawsze mogą zwrócić się do zaufanego dorosłego o pomoc, jeśli mają z czymś problem. Będą uczyły się szacunku do praw innych, dostrzegania potrzeb innych, empatycznych postaw, akceptacji odmienności drugiego człowieka. Będą wiedziały, że każde dziecko ma swoje obowiązki – zadania do wykonania w domu i w przedszkolu. Będą wiedziały, że trzeba pomagać innym, dbać o porządek, dotrzymywać umów itp. Będą znały i pełniły rolę dyżurnego w przedszkolu. Będą wiedziały, że obowiązki wiążą się z odpowiedzialnością.
5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych.
6. Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem
muzykę,brały udział w zabawach rytmicznych.
7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru.

Współpraca ze środowiskiem:
1. Dzień postaci z bajek – 5.11
2. Patriotyczna muzyka w wykonaniu orkiestry symfonicznej;
Dzień zdrowego śniadania – 8.11
3. Uroczystość przedszkolna z okazji Odzyskania Niepodległości Polski – 10.11
4. Jesienna przygoda w kuchni – teatrzyk – 17.11
5. Dzień Praw Dziecka – 22.11
6. Święto Misia;
Spotkanie z kolejarzem – 25.11
7. Przedstawienie teatrzyku Blaszany Bębenek – „Dziadek do orzechów” – 29.11
8. Wróżby andrzejkowe – uroczystość grupowa – 30.11
9. Konsultacje indywidualne – 29.11

5 – latki – Zajączki

MAMO TATO! DZIĘKI TEMATYKOM NA LISTOPAD
I „Zajączki w świecie bajek i baśni” II „Polska moja ojczyzna – co powinien wiedzieć każdy Polak” III „Jaki plan na jesień mają zwierzęta i ludzie?” IV „Co jest dla nas ważne?” WYCIECZKOM I SPOTKANIOM:
1. Spacer na pobliski cmentarz „Dzień zaduszny” – 02.11.2021r.
2. Dzień postaci z bajki – 05.11.2021r.
3. Dzień zdrowego śniadania – 08.11.2021r.
4. Koncert orkiestry symfonicznej „Patriotyczna muzyka” – 08.11.21r. godz. 10.00
5. Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości połączona ze spotkaniem z kombatantami – 10.11.2021r. godz. 9.30
6. Wycieczka pod pomnik gen. J. Piłsudskiego – 12.11.2021r.
7. Teatrzyk „Jesienna przygoda w kuchni” – 17.11.2021r. godz. 11.00
8. Warsztaty teatralne – 17.11.2021r. godz. 13.00
9. Wycieczka do ogrodu zoobotanicznego – 19.11.2021r.
10. Dzień Praw Dziecka – 22.11.2021r.
11. Dzień pluszowego misia – 25.11.2021r.
12. Spotkanie z okazji Dnia Kolejarza z kolejarzem – 25.11.2021t. godz. 10.30
BĘDZIEMY:
– potrafili przestrzegać zasad właściwego zachowania się podczas występu teatralnego ; – dzielić się swoimi odczuciami na temat obejrzanego przedstawienia ; – odszukiwać w oglądanym utworze uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda; – podać tytuły ulubionych bajek i baśni; – rozwijać zainteresowania baśniami i bajkami; – poprawnie rozwiązywać zagadki dotyczące bohaterów baśni; – odgadywać tytuł baśni z ciągu nazw przedmiotów charakterystycznych dla danego utworu;
– potrafili nazwać produkty i dania charakterystyczne dla różnych miejsc Polski (np. kwaśnica, oscypek, pierniki, rogale świętomarcińskie, kluski śląskie, itd.); – wskazać na mapie Polski regiony, z których pochodzą poznane produkty; – określić swoje ulubione potrawy; – spożywać zdrową żywność; przezwyciężać niechęć do nieznanych potraw; – potrafili samodzielnie wykonać różne czynności rozwiązujące poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie ; – spożywać posiłki – korzystając z serwetek; – zwrócić uwagę na kulturę spożywania posiłków; – posługiwać się kompletem sztućców podczas spożywania posiłku; – pełnić dyżur przy nakrywaniu stołu do posiłku; – uporządkować po sobie miejsce po spożyciu posiłku; – odszukać na ilustracjach tradycyjne dania polskie; – znać ważniejsze wydarzenia z życia Polski; – interesować się aktualnymi wydarzeniami w swoim kraju; – stosować zwroty „Jestem Polakiem, Mieszkam w Polsce, Mówię po polsku; – znać nazwę swojego kraju, symbole narodowe: flaga, godło, hymn; – znać znaczenie kokardy narodowej (kotylionu); – rozpoznać i podać nazwy strojów różnych regionów; – wskazać; czym się różnią, a w czym są do siebie podobne; – znać przyśpiewki i tańce ludowe – potrafili pokazać na wybranych przykładach (jeż, wiewiórka, bocian, niedźwiedź) jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają), zwrócić uwagę na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór); – wiedzieć, w jaki sposób jeż i wiewiórka przygotowują się do zimy; – które zwierzęta zapadają w sen zimowy; – jak nazywa się miejsce , gdzie śpi niedźwiedź i borsuk; – w jaki sposób zwierzęta gromadzą zapasy na zimę -wiedzieć, że istnieje organizacja, która dba o dzieci i broni ich wtedy, gdy jest im źle (organizacja UNICEF); że takie organizacje wysyłają do tych krajów lekarzy, nauczycieli, żywność i ubrania; – będą wiedziały, że Polskie dzieci, gdy jest im źle, a ich prawa nie są przestrzegane mogą się zwrócić o pomoc do Komitetu Ochrony Praw Dziecka; -wiedzieli, że jak będą czuły się źle traktowane, skrzywdzone, powinny powiedzieć o tym nauczycielowi lub komuś zaufanemu;- wiedzieli, że istnieje równowaga między prawami i obowiązkami; – ze każde dziecko ma swoje prawa, ale także obowiązki wobec siebie i innych (jeśli mam prawo do szacunku, to mam obowiązek szanować innych); – potrafili aktywnie uczestniczyć w różnych grach planszowych; – rozgrywać gry planszowe wspierające matematyczne umiejętności; – liczyć od dowolnego miejsca, na wspak, dwójkami, piątkami; – różnicować błędne liczenie od poprawnego; – panować nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na własną kolej podczas gry w grę planszową, zabrania głosu w trakcie dyskusji; – współdziałać z innymi podczas gier; – cieszyć się z sukcesów drugiej osoby; – pomagać kolegom w sytuacjach wywołujących u nich smutek – uważnie słuchać opowiadania i rozmawiać o nim; – wypowiadać się zdaniami złożonymi, stosować kilkuzdaniowe wypowiedzi; odpowiadać na zadane pytania, formułować własne pytania; – pełnić w każdej sytuacji rolę słuchacza i mówiącego; – ułożyć historyjkę obrazkową i opowiedzieć ją; ,- opowiadać ją z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń; – poprawnie wypowiadać się w czasach przyszłym i przeszłym – wyodrębnić w słowach głoski: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie, – zbudować schemat wyrazów z białych cegiełek, wyodrębnić głoski w słowach oraz stworzyć model wyrazów z czerwonych i niebieskich cegiełek (wyodrębnianie w słowach samogłosek i spółgłosek), – rozpoznać literę „i,I” i „d,D” wśród innych liter – posługiwać się liczbami w aspekcie kardynalnym i porządkowym; – porównywać szacunkowe liczebności zbiorów poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie; znać cyfrę 3 i 4; – liczyć od dowolnego miejsca, na wspak; – próbować rozróżnić błędne liczenie od poprawnego; – klasyfikować przedmioty pod względem jednej lub kilku cech wspólnych; – porównać liczebność zbiorów poprzez ustawianie elementów w pary lub ich liczenie; – ułożyć złożoną kompozycję z figur geometrycznych według podanego wzoru; – nazwać figury geometryczne, – wypowiadać się na temat treści piosenki; – określić tempo i nastrój piosenki, – uczyć się piosenki fragmentami, metodą ze słuchu; – improwizować piosenkę ruchem; – śpiewać na podany temat; – śpiewać tekst wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru; – uczestniczyć w zabawach rytmicznych; – wymawiać tekst ze zmianą dynamiki, intonacji i tempa; – dostrzec zmiany w wysokości dźwięków – wykonać czynności wymagające zaangażowania mięśni dłoni; – wykonać czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku ćwiczeń plastycznych; – zaprezentować własne wyroby, dokonać samooceny ich wykonania;- prawidłowo wykonać skłony w przód oraz boczne; – utrzymać równowagę w staniu na jednej nodze; – rozwijać sprawność całego ciała podczas ćwiczeń gimnastycznych;- reagować ruchem na polecenia słowne nauczycielki; – wykonać prawidłowo skłony w przód w siadzie klęcznym; – podskakiwać cwałem oraz z nogi na nogę;- będziemy brać udział w zabawach ruchowych z elementem rzutu i chwytu; – sprawnie przebrać się w strój gimnastyczny; samodzielnie przebrać się w strój gimnastyczny

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIE OTWARTE W DNIU 18.11.2021R. O GODZ. 14.00 ORAZ PO ZAJĘCIU NA KONSULTACJE INDYWIDUALNE

W LISTOPADZIE BĘDZIEMY POTRZEBOWAĆ:
– 2.11. (Dzień Zaduszny), proszę, żeby każde dziecko przyniosło mały znicz, wybierzemy się na spacer na pobliski cmentarz
– 5.11. będziemy obchodzić Dzień Postaci z Bajki, proszę, żeby w tym dniu dzieci przyszły przebrane za postać z bajki – 10.11. proszę, żeby dzieci były ubrane na galowo

6 – latki – Sowy

Tematyka kompleksowa

– Nasze ulubione zajęcia i hobby

– Mój dom, moja ojczyzna

– Jak ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy?

– Co jest dla nas najważniejsze?

Zadania wychowawczo-dydaktyczne

Dzieci będą potrafiły przedstawić się i powiedzieć kilka słów na swój temat, opisać swój wygląd, zainteresowania, przedstawić ulubionych bohaterów z książek i bajek, dostrzegą, że każdy ma inne upodobania , będą wiedziały, co to znaczy być tolerancyjnym wobec innych, będą rozumiały, że należy dbać o zabawki i inne przedmioty z otoczenia, rozróżnić dobro od zła, podać przykłady właściwego i niewłaściwego zachowania postaci z bajek

Dzieci będą znały swój adres, będą wiedziały, w jakich sytuacjach mogą go podać, będą znały symbole Polski, będą potrafiły wskazać na mapie swoją miejscowość oraz ważniejsze miasta i rzeki, będą potrafiły rozpoznawać zachowania społeczne związane z wyrażaniem szacunku do ojczyzny, będą aktywnie brały udział w przygotowaniach do uroczystości Święta Niepodległości, będą pełniły funkcję gospodarza

Dzieci będą znały zwyczaje ludzi i zwierząt związane z przygotowaniem się do zimy, będą rozumiały znaczenie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, będą rozumiały konieczność angażowania się w utrzymanie porządku i czystości w swoim bliższym i dalszym otoczeniu, odpowiedzialnie wykonać powierzone im zadania

Dzieci będą znały swoje prawa, będą rozumiały, że należy szanować czyjąś prywatność i nie brać czyichś rzeczy bez pytania, będą rozumiały, co oznacza wygrana i przegrana, zasady fair play, będą umiały wyjaśnić, co to znaczy być sprawiedliwym, dostrzegą znaczenie odpoczynku i relaksacji dla zdrowia, będą rozumiały konieczność respektowania uzgodnionych zasad wyznaczających rytm dnia, będą wiedziały, jakie aktywności powtarzają się rytmicznie każdego dnia w domu i w przedszkolu

Przygotowanie do nauki czytania i pisania: dzieci będą znały litery: e, E, d, D, t, T, u, U oraz cyfrę 3 i znak matematyczny ,,=’’, będą potrafiły dokonać analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów, czytać proste teksty zbudowane ze znanych liter, pisać litery po śladzie, układać poznane litery i cyfry z materiału przyrodniczego, pisać poznane litery i cyfry na tacy z kaszą, odszukać poznane litery w tekście

Matematyka: dzieci będą potrafiły odzwierciedlić wynik na różnych zbiorach zastępczych, w tym na palcach, prawidłowo posługiwać się liczebnikami porządkowymi , wykorzystać linijkę do precyzyjnego mierzenia narysowanych linii, stosować liczebniki główne oraz wykorzystać liczmany i inną reprezentację graficzną: rysowanie właściwej liczby kresek, kropek, skreślanie i dorysowywanie właściwej liczby elementów, będą potrafiły tworzyć zbiory równoliczne, aktywnie włączyć się w zabawę wykorzystującą grę planszową rozwijającą myślenie matematyczne

Muzyka: dzieci będą potrafiły tworzyć ilustrację ruchową do utworu literackiego, wykazać się swobodą i pomysłowością w interpretowaniu muzyki ruchem, samodzielnie i w grupie śpiewać poznane piosenki, dokładnie odtworzyć linię melodyczną i wyraźnie wypowiadać tekst, będą znały tańce: polonez, walc, będą potrafiły poruszać się cwałem, galopem, podskokami, płynnie i zwinnie biegać, rytmicznie poruszać się do muzyki

Plastyka: dzieci będą potrafiły okleić pudełko kolorowym papierem, ozdobić je elementami wyciętymi z tektury falistej i cekinami, rysować postać z bajki, wypełnić wskazany kształt oraz tło farbą, tworzyć kompozycje płaskie i przestrzenne z papieru oraz tkanin, modelować z plasteliny i masy solnej, łączyć masę solną z koralikami, cekinami

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych: dzieci będą potrafiły reagować ruchem na sygnał dźwiękowy, sprawnie biegać wokół obręczy leżącej na podłodze, prawidłowo wykonać ćwiczenia tułowia, przechodzić na czworakach przez obręcz ustawioną poziomo, reagować na sygnały słowne i dźwiękowe, prawidłowo czworakować wokół kółka, utrzymać równowagę w staniu na jednej nodze, skakać obunóż w przód, w tył, w bok, biegać bez potrącania, wykonać prawidłowo skłony w przód w siadzie klęcznym, podskakiwać cwałem oraz z nogi na nogę

Basen: dzieci będą potrafiły zachować zasady bezpieczeństwa podczas zabawy w wodzie, będą potrafiły zanurzać głowę w wodzie, będą potrafiły zachować równowagę podczas przejścia przez wyznaczony odcinek basenu, spacerując jedno za drugim, utrzymać się na wodzie w pozycji poziomej z użyciem deski, zachować prawidłową postawę ciała podczas pływania z deską

6