Zobaczcie, co czeka nas w kwietniu ☺️

3 – latki „Misie”
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej
na miesiąc kwiecień 2022
grupa dzieci 3-letnich „Misie”

Tematyki kompleksowe:
1. W zdrowym ciele zdrowy duch
2. Grupa Misie świętuje Wielkanoc
3. Dbamy o naszą planetę – połączone z realizacją programu Kubusiowi Przyjaciele Natury
4. Cała Polska domem wszystkich Misiów

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
1. Dzieci będą potrafiły nazwać narządy oraz zmysły, będą znały znaczenie zmysłów w życiu człowieka. Będą potrafiły dbać o higienę zmysłów. Będą pamiętały o zdrowym odżywianiu się oraz prawidłowej diecie. Będą potrafiły powiedzieć, dlaczego słodycze szkodzą organizmowi. Będą pamiętały, że ruch w życiu człowieka jest bardzo ważny. Będą wiedziały, że czystość ciała ma duży wpływ na nasze samopoczucie oraz postrzeganie nas przez innych ludzi. Będą wiedziały, na czym polega praca lekarza, pielęgniarki, stomatologa, ratownika medycznego. Będą pamiętały, że o zdrowie zarówno psychiczne, jak i fizyczne należy dbać codziennie.
2. Dzieci będą znały wielkanocne tradycje związane z obchodzeniem Świąt w Polsce – pieczenie bab wielkanocnych, zdobienie jajek, przygotowanie święconki, śniadanie wielkanocne, obchodzenie lanego poniedziałku. Będą pamiętały, że z okazji Świąt Wielkiej Nocy przygotowuje się specjalne potrawy, np. żurek, baby wielkanocne oraz jajka pod wszelką postacią. Będą potrafiły samodzielnie zdobić jajka wielkanocne, za pomocą różnych technik: pisanki, kraszanki, ażurki. Będą potrafiły określić nastrój Świąt Wielkanocny.

3. Dzieci będą znały zagrożenia dla środowiska wynikające z niszczycielskiej działalności ludzi, np. wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w miejscach nieodpowiednich i niedozwolonych, zanieczyszczanie wody, będą potrafiły wyjaśnić pojęcia rośliny/kwiaty/zwierzęta chronione. Będą potrafiły powiedzieć, dlaczego Ziemia nazywana jest „zieloną wyspą”. Dzieci będą wiedziały w jaki sposób można zadbać o środowisko: oczyszczanie wody, zakładanie filtrów na kominy przydomowe i fabryczne, sprzątanie śmieci zalegających w lasach, parkach. Będą potrafiły powiedzieć, jakie odpady wrzuca się do koszy w odpowiednich kolorach: biały – szkło niebarwione, zielony – szkło barwione, niebieski – papier, czerwony – metal, brązowy – odpady biodegradowalne. Będą pamiętały, że
22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi.
4. Dzieci będą potrafiły rozpoznać i wskazać symbole narodowe, będą potrafiły w ciszy i skupieniu wysłuchać utworu poetyckiego dotyczącego symboli narodowych, będą potrafiły określić symbolikę barw flagi narodowej. Dzieci będą potrafiły wymienić zabytki i miejsca charakterystyczne związane z największymi miastami Polski. Będą znały legendy o Toruńskich piernikach Będą potrafiły dostrzec różnorodność obiektów i krajobrazów Polski oraz zróżnicować ich walory estetyczne.. Będą potrafiły wymienić tance narodowe Polski: polonez, krakowiak, kujawiak. Będą pamiętały o prawidłowej postawie podczas śpiewania hymnu.
5. Dzieci będą potrafiły wymienić barwy podstawowe (czerwony, żółty, niebieski) oraz pochodne oraz mieszać barwy i nazywać je. Będą potrafiły określić czy dana barwa jest chłodna i ciepła. Będą potrafiły używać farb plakatowych i akwarelowych, będą starały się dobrać odpowiednią grubość pędzla podczas wykonywania pracy plastycznej.
6. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych, z elementem rywalizacji i współzawodnictwa.
7. Dzieci będą poznawały i uczyły się piosenek związanych z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych.
8. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami plakatowymi i akwarelowymi, wycinanie, wyklejanie..

Współpraca ze środowiskiem:

04.04.2022 „Wiosna w muzyce” – Koncert orkiestry kameralnej
14.04.2022, 9.00 – Pokaz nowoczesnego, jedynego w Toruniu j. angielskiego z robotem
15.04.2022 – Wizyta zajączka wielkanocnego
22.04.2022 – Dzień Ziemi
26.04.2022 – Konsultacje indywidualne dla Rodziców
27.04.2022 – Zajęcia otwarte dla Rodziców połączone z zebraniem podsumowującym obserwacje końcowe dzieci 3-letnich
28.04.2022 – Teatr Magmowcy „Ważne numery”

4-latki „Żabki”
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
NA KWIECIEŃ
GRUPA DZIECI 4-LETNICH
ROK SZKOLNY 2021/2022

Tematyki kompleksowe:

1. Zdrowie mieć to ważna rzecz!
2. Wielkanocne tradycje w naszych domach
3. Kubusiowi Przyjaciele Natury-realizacja projektu
4. Toruń – nadwiślański gród

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Dzieci będą dowiadywały się, jak dbać o zdrowie, jakie produkty są zdrowe. Będą wiedziały, że ruch, gimnastyka i przebywanie na dworze są niezbędne dla naszego zdrowia. Będą wiedziały, czym zajmuje się lekarz, pielęgniarka, stomatolog. Dzieci będą znały sposoby właściwego dbania o czystość i higienę. Będą poznawać zawód przedszkolnej kucharki, dowiedzą się jak przygotowuje się jadłospis i wybrane potrawy, samodzielnie wykonają zdrową przekąskę-owocowe szaszłyki.

2. Dzieci będą poznawały tradycje świąt wielkanocnych w różnych regionach Polski. Poznają różne sposoby barwienia jaj, nazwy potraw wielkanocnych i sposoby spędzania świąt w gronie Rodziny.

3. Dzieci będą rozumiały znaczenie działań człowieka na rzecz ochrony środowiska: segregacja śmieci, oszczędzanie wody, energii, recykling, utrwalą nazwy ekosystemów: łąka, ogród, las. Będą poznawały znaczenie przyrody w życiu człowieka.

4. Dzieci poznają nazwy głównych zabytków naszego miasta, poznają legendy związane z powstaniem nazwy Toruń oraz wypiekami toruńskich pierników. Będą odczuwały dumę z bycia toruńczykami, będą potrafiły wskazać różnice między historycznymi i współczesnymi budowlami miasta.

5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych.

6. Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych.

7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru.

Współpraca ze środowiskiem:

1. Gazetka przy wejściu do przedszkola, informacje przekazywane Rodzicom przez grupowy facebook.
2. „Wiosna w muzyce” – koncert orkiestry kameralnej – 4.04.2022
3. Turniej karate – 8.04.2022
4. Wycieczka do Muzeum Etnograficznego – 13.04.2022
5. Kraina Zajączka Wielkanocnego gry i zabawy terenowe – 13.04.2022
6. Zajęcia otwarte dla Rodziców – 13.04.2022 godz. 14.00.
7. Pokaz nowoczesnego jedynego w Toruniu języka angielskiego z robotem – 14.04.2022
8. Wizyta Zajączka Wielkanocnego – 15.04.2022
9. Dzień Ziemi – uroczystość i happening – 22.04.2022
10. Wycieczka na toruńską starówkę – 27.04.2022
11. Konsultacje indywidualne – środa 27.04.2022 godz. 15.30-16.00
12. Teatr Magmowcy „Ważne numery” – 28.04.2022

5-latki „Zajączki”
MAMO! TATO! DZIĘKI TEMATYKOM W MIESIĄCU KWIETNIU:
I „Zdrowo żyjemy i się odżywiamy” II „Święta wielkanocne” III „Kubusiowi przyjaciele natury – realizacja programu edukacyjnego IV „Jestem Polakiem i Europejczykiem” I WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM: koncert orkiestry kameralnej „Wiosna w muzyce” 04.04.2022r. o godz. 11.30 turniej karate 08.04.2022r. o godz. 10.00 wycieczka do Muzeum Etnograficznego „Wielkanoc na Kujawach” 13.04.2022r. spotkanie „Kraina Zajączka wielkanocnego” 13.04.2022r. godz. 14.00 pokaz nowoczesnego (jedynego w Toruniu) języka angielskiego z robotem 14.04.2022r. od godz. 9.45 kiermasz wielkanocny 14.04.2022r. od godz. 14.00 odwiedziny Zajączka wielkanocnego 15.04.2022r. uroczystość z okazji „Święta Ziemi” 22.04.2022r. o godz. 11.00 Teatr Magmowcy „Ważne numery” 28.03.2022r. o godz. 11.00 BĘDZIEMY POTRAFILI: aktywność społeczna: kreślić swoje ulubione potrawy; spożywać posiłki korzystając z serwetek; zwracać uwagę na kulturę spożywania posiłków; prezentować własne wyroby, dokonać samooceny ich wykonania; współdecydować o sposobie wykonywania danej czynności, wykazywać się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych, samodzielnie wykonać różne czynności rozwiązujące poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie, szukać kompromisów w spornych sprawach,; kultywować tradycje, zwyczaje rodzinne związane ze świętami wielkanocnymi; dostrzec potrzeby innych, szanować je; cieszyć się z sukcesów drugiej osoby, szanować wytwory pracy innych; oceniać własne zachowania, działania względem innych; dzielić się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, sytuacji; odpowiadać na zadane pytania, formułować własne pytania; stosować zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku; będziemy znać legendy, opowiadania dotyczące historii państwa polskiego: jego powstania; nazwy naszego kraju, symbole narodowe: flaga, godło, hymn; znać poprzez literaturę pochodzenie nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herb i ważniejsze miejsca, będziemy potrafili nazwać największe rzeki Polski- Wisła i Odra, morze – Bałtyk, góry – Tatry oraz większe miasta Polski, będziemy znać ważniejsze pomniki polskiej historii: zamek Królewski w Warszawie; będziemy potrafili wyjaśnić znaczenie zdań: Jesteśmy Polakami, Jesteśmy Europejczykami, jakie znaczenie dla Polski ma przynależność do Unii Europejskiej; będziemy znać charakterystyczne zwyczaje, tradycje wybranych państw należących do UE; aktywność językowa: będziemy potrafili porównać słyszane dźwięki, rozpoznać instrumenty muzyczne – perkusyjne i inne, wyklaskiwać rytmicznie fragmenty piosenek, rozpoznać piosenki po melodii nuconej przez nauczycielkę lub chętne dziecko, będziemy potrafili przestrzegać zasad higieny głosu, wykonać ćwiczenia oddechowe połączone z wypowiadaniem głosek, śpiewaniem lub recytowaniem wiersza, wspólnie układać opowiadania, układać historyjki obrazkowe, stosować w wypowiedziach prawidłowe formy fleksyjne wszystkich odmieniających się części mowy, używać spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi, będziemy potrafili wypowiadać się złożonymi zdaniami, stosować kilkuzdaniowe wypowiedzi, poprawnie wypowiadać się w czasie przyszłym i przyszłym; odpowiadać na pytania, poprawnie formułować pytania, formułować dłuższe wypowiedzi na ważny temat ; będziemy potrafili układać złożone kompozycje z figur geometrycznych wg podanego wzoru, składać pocięty obrazek w całość bez wzoru, wyodrębnić zdania w wypowiedziach, wyodrębniać słów w zdaniach, wyodrębniać w słowach sylaby, określać ich kolejność, dzielić słowa na sylaby, wyodrębnić w słowach głoski w wygłosie, nagłosie, śródgłosie; będziemy nabywać świadomość własnego ciała, rozwijać koordynację ruchową, rozwijać wyobraźnię przestrzenną, będziemy potrafili rysować wg wzoru, kalkować, rysować literopodobne szlaczki aktywność poznawcza: będziemy potrafili uczestniczyć w zabawach rozwijających aktywność badawczą; dzielić się swoimi zainteresowaniami; uświadomić sobie podczas zabawy jej efekty końcowe; – będziemy potrafili powtórzyć z pamięci wiersze, rymowanki, piosenki w połączeniu z ruchem, dźwiękiem; uczestniczyć w różnego rodzaju zabawach twórczych; tworzyć ciąg słów na zasadzie skojarzeń będziemy potrafili nazwać i wskazać części ciała występujące podwójnie, parami, różnicować prawą i lewą stronę ciała, wykonywać ćwiczenia w parach wg metody W. Sherborne; będziemy potrafili porównać swoją wysokość względem siebie będziemy znać zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z niszczycielskiej działalności ludzi: nieniszczenie roślin, wyrzucanie śmieci d kosza, sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami, szanować wodę, niemarnowanie jej, będziemy znać sposoby dbania o środowisko: oczyszczanie wody, zakładanie filtrów na kominy fabryczne, karanie za łamanie praw przyrody aktywność artystyczna będziemy uczyć się piosenek fragmentami, metodą ze słuchu; zbiorowo i indywidualnie śpiewać piosenki, będziemy potrafili wykonać akompaniament do piosenki na instrumentach perkusyjnych, uczestniczyć w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce, reagować na zmiany tempa i dynamiki utworu, estetycznie, rytmicznie poruszać się przy muzyce, improwizować piosenki ruchem będziemy potrafili nazwać barwy podstawowe, mieszać barwy, nazywać powstałe, wyrażać swoje emocje poprzez barwy, będziemy znać nową technikę plastyczną: kolaż; będziemy potrafili wspólnie przeprowadzać eksperymenty, wyciągać wnioski aktywność ruchowa i zdrowotna będziemy potrafili wskazać, po której stronie ciała znajduje się serce, nazywać części ciała, nazwać wybrane organy wewnętrzne, np. serce, płuca, żołądek, mózg, określić ich funkcje; dostrzec zmiany w swoim rozwoju fizycznym na przestrzeni kilku lat (wzrost, zmiany proporcji budowy ciała) na podstawie zdjęć; dostrzec różnice w wyglądzie między dziewczynami i chłopcami oraz kobietami i mężczyznami będziemy potrafili uczestniczyć w zabawach ruchowych: kształcących postawę, orientacyjno – porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania, skoku, podskoku, toczenia, rzutu, chwytu, równoważnych, uczestniczyć w zabawach z elementami rywalizacji będziemy rozumieć konieczność spożywania zdrowej żywności, będziemy przezwyciężać niechęć do nieznanych potraw, przestrzegać zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków będziemy wiedzieli, że należy dbać o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie w czystości odzieży i obuwia będziemy potrafili dostrzec rolę lekarza w dbaniu o zdrowie, rozumieć temat szczepień ochronnych, wskazać ich wartości zdrowotne, rozumieć konieczność przyjmowania leków w czasie choroby, nazywać znane chorób, określić ich symptomy, podawanie sposobów leczenia; będziemy znać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu: bawienie się lekarstwami będziemy potrafili właściwie zachować się w czasie korzystania ze środków transportu, rozumieć konieczność zachowania ciszy w miejscach publicznych
Kółko matematyczne – KWIECIEŃ
– łączenie takich samych obiektów: domino owocowe, domino leśne
– łączenie obiektów w łańcuszek, np. pies, kiełbasa, buda; kot, mleko, kosz do spania; wiewiórka, orzech, dziupla itd.
– kodowanie – klasyfikowanie obrazków z użyciem planszy do kodowania wg dwóch cech, np. koloru i wielkości, rodzaju i wielkości, kształtu i koloru
– guzikowe drzewo – klasyfikowanie guzików wg ilości dziurek (tyle dziurek w każdym guziku – ile gałązek na konarze)

ZAPRASZAM NA ZAJĘCIE OTWARTE DLA RODZICÓW W DNIU 12.04.2022R. O GODZ. 14.15 (W ZAJĘCIU MOŻE UCZESTNICZYĆ TYLKO JEDEN RODZIC)

Konsultacje dla rodziców – 26.04.2022r. godz. 15.45 połączone z podsumowaniem II obserwacji (obecność obowiązkowa)

W miesiącu kwietniu potrzebować będziemy:
wymiana szczoteczek do zębów – każdy ma czas do 08.04.2022r. do 08.04. – każde dziecko musi przynieść: 1 klej w sztyfcie, 1 klej w tubce magik, 3 szt. jajek styropianowych (wielkość prawdziwego jajka kurzego) 1op. kolorowych cekinów

6-latki „Sowy”

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc kwiecień, grupa 6-latków

Tematyka kompleksowa

– Kultura i sztuka ludowa

– Zwyczaje wielkanocne

– Kubusiowi przyjaciele natury

– Jesteśmy Polakami i Europejczykami

Zadania wychowawczo-dydaktyczne

Dzieci będą potrafiły rozpoznać muzykę ludową z różnych regionów Polski oraz sztukę ludową, będą znały polskich artystów ludowych: Nikifor, Zagajewski, będą znały stroje ludowe – kujawski, góralski, kaszubski, śląski, będą rozumiały i będą próbowały uzasadnić, dlaczego należy szanować i pielęgnować kulturę regionu, będą znały kulturę i wybrane słowa z regionów: kujawskiego, łowickiego, śląskiego, łódzkiego, będą znały kulturę i zwyczaje swoich rówieśników ze swojej wspólnoty etnicznej

Dzieci będą znały zwyczaje wielkanocne, nazwy nowych produktów, smaków i wartościowych potraw z różnych regionów będą potrafiły wyjaśnić, co to jest tradycja, będą znały sposoby i znaczenie kultywowania tradycji rodzinnych oraz tradycji polskich, będą potrafiły opisać wybrane obiekty architektury ludowej, będą rozumiały różnice między pojęciami: zabytki, budowle współczesne, będą potrafiły porównać urządzenia, przedmioty użytkowe i pojazdy z przeszłości z urządzeniami, przedmiotami i pojazdami współczesnymi

Dzieci będą wiedziały, że człowiek ma wpływ na zasoby naturalne, dostrzegą wpływ człowieka na stan środowiska przyrodniczego, będą znały zwierzęta i rośliny objęte ochroną w Polsce, będą wiedziały, dlaczego należy chronić zasoby roślinne i zwierzęce, krajobraz, powietrze atmosferyczne, propagować hasła związane z ochroną przyrody

Dzieci będą znały symbole Unii Europejskiej, położenie Polski na mapie Europy, będą znały symbole Polski oraz własnej wspólnoty narodowej, etnicznej – flaga, godło i hymn, będą znały rolę Polski jako członka Unii Europejskiej, nazwy państw sąsiadujących z Polską oraz charakterystyczne dla nich symbole, nazwy zabytków i obiektów, nazwy potraw z różnych krajów państw Unii Europejskiej, będą znały charakterystyczne cechy swojej okolicy i regionu, będą starały się rozpoznać i opisać najważniejsze w swoim regionie zabytki, pomniki, obiekty architektury i krajobrazu

Przygotowanie do nauki czytania i pisania: dzieci będą znały litery: ,,F, f’’ oraz cyfrę ,,9’’ będą potrafiły podać wyrazy rozpoczynające się podaną przez nauczycielkę sylabą, wyszukać w tekści i zaznaczyć poznane litery, czytać teksty ze zrozumieniem zbudowane ze znanych liter, pisać litery, wyrazy i zdania po śladzie, ozdobić sylwety poznanych liter kredkami wg własnego pomysłu

Matematyka: będą orientowały się na płaszczyźnie: góra, dół, prawy dolny róg, dolny brzeg itd., będą potrafiły rozpoznać i pisać cyfry od 1 do 8, rozwiązać działania matematyczne z użyciem znaków ,,+’’ i ,,-‘’, sprawnie liczyć, wykorzystać do liczenia liczmany, będą znały figurę geometryczną owal, będą potrafiły samodzielnie skonstruować grę, będą starały się ją rozgrywać wspólnie z innymi dziećmi, będą potrafiły radzić sobie z przeszkodami utrudniającymi wykonanie zadania, dzieci będą potrafiły klasyfikować wg samodzielnie stworzonych reguł, będą potrafiły uzasadnić swoje działania, wskazać i uzasadnić, dlaczego dane obiekty należą lub nie należą do określonego zbioru, kojarzyć brzmienie liczebników z odpowiednią cyfrą, prawidłowo posługiwać się liczebnikami porządkowymi, będą doświadczały podstawowych własności brył – sześcian, prostopadłościan, walec, stożek, będą wiedziały, że bryły mają ściany, będą starały się rozpoznawać i nazywać kształty ścian brył

Muzyka: dzieci będą znały instrumenty, ich nazwę budowę, dźwięk i barwę: flet, klarnet, trąbka, skrzypce, akordeon, dzwonki, będą potrafiły rozpoznać dźwięki instrumentów bez kontroli wzroku, będą potrafiły rozpoznać różne metrum i właściwie obrazować je ruchem, samodzielnie i w grupie śpiewać poznaną piosenkę, starając się dokładnie odtwarzać linię melodyczną i wyraźnie wypowiadać tekst, wykażą się swobodą i pomysłowością w interpretowaniu muzyki ruchem z wykorzystaniem rekwizytów, będą potrafiły przedstawić scenkę baletową do utworu

Plastyka: dzieci będą potrafiły wykonać wyklejankę przestrzenną z kolorowego papieru, będą starały się oddać w swoich pracach malarskich nastrój, emocje, wybierając odpowiednie barwy, będą potrafiły ulepić kompozycję z masy plastycznej, będą znały charakterystyczne dla swojego regionu detale w strojach i wytworach ludowych, będą odtwarzały je w swojej pracy plastycznej wykonywanej w konwencji ludowej, stworzyć własną kompozycję na jajku z cekinów, wykorzystać surowce wtórne w pracy plastycznej, wykonać prace wg instrukcji obrazkowej, odtworzyć różne elementy i budowle w pracy plastycznej przestrzennej

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych: dzieci będą potrafiły utrzymać prawidłową postawę ciała maszerując z klockiem na głowie, leżeć na brzuchu z rękoma uniesionymi w górę, skakać obunóż w miejscu z klockiem między nogami, będą rozumiały znaczenie prawidłowej postawy ciała dla zdrowia i estetycznego wyglądu, rozpoznać różne metrum i właściwie obrazować je ruchem, reagować na wysokość i tempo muzyki, improwizować na instrumentach perkusyjnych, zachować prawidłową postawę ciała podczas biegu i podskoków, wykażą się kreatywnością w zajęciach ruchowych z wykorzystaniem kolorowych bibułek, dostrzegą własne możliwości ruchowe, będą rytmicznie poruszały się w takt muzyki

Zajęcia na basenie: dzieci będą orientowały się i swobodnie poruszały w przestrzeni, będą potrafiły ocenić własne możliwości ruchowe i kreatywność w zajęciach ruchowych z wykorzystaniem gąbek, będą wiedziały, jak należy korzystać z przyborów do ćwiczeń – deski, piłki, będą potrafiły współdziałać z innymi podczas aktywności ruchowej, respektować reguły, ustalone sygnały, będą starały się osiągnąć jak najlepsze wyniki podczas zabaw z elem. współzawodnictwa