Zobaczcie, co Nas czeka w lutym 😊

Drodzy Rodzice zapraszamy do zapoznania się z treściami, które będziemy omawiać w lutym 😊

3 – latki „Misie”

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
NA LUTY
GRUPA DZIECI 3-LETNICH
ROK SZKOLNY 2020/2021

Tematyki kompleksowe:

1. Karnawałowy zawrót głowy
2. Jestem bezpieczny w Internecie
3. Przedszkolaki w świecie sztuki
4. Moje miasto Toruń

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Dzieci będą poznawały karnawałowe tradycje, będą przeżywały nastrój oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu. Będą integrować się z grupą podczas wspólnej zabawy na balu.
2. Dzieci będą znały pozytywne i negatywne skutki korzystania z Internetu. Będą poznawać zasady używania urządzeń mobilnych. Dzieci będą poznawać alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.
3. Dzieci poznają różne dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźbę, muzykę, sztukę aktorską. Poznają miejsca odbioru sztuki – muzea, wystawy, tatr, filharmonia oraz materiały i przybory potrzebne do tworzenia różnych dziedzin sztuki.
4. Dzieci poznają główne zabytki swojego rodzinnego miasta, utrwalą nazwę miejscowości Toruń. Poznają legendy związane z naszym miastem oraz charakterystyczne rzeczy, z których słynie Toruń – pierniki, zabytki, położenie nad Wisłą, miejsce urodzenia M. Kopernika
5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych.
6. Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych.
7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru.

Co nas czeka w lutym?

Bal karnawałowy 3.02.2021
Kolorowy dzień – ubieramy się na srebrno lub złoto 5.02.2021

4 – latki „Żabki”

TEMATYKI KOMPLEKSOWE, KTÓRE BĘDZIEMY REALIZOWAĆ W MIESIĄCU LUTYM:
I „Bal, nad bale” II „Bawimy się w teatr” III „ Mój dom” IV „Moje miasto Toruń”

DZIĘKI TYM TEMATYKOM BĘDZIEMY:
– znać tradycje karnawałowe; – potrafili rozpoznać i nazwać postacie w jakie przebiorą się koledzy; – znać znaczenie słów: karnawał, bal, zabawa – potrafili wymienić elementy teatru: kurtyna, aktorzy, dekoracje, przedstawienie, scena; wcielić się w role, odgrywać scenki; – swobodnie improwizować słowem i ruchem utwór wymyślony
– potrafili przeliczać piętra bloku, nazywać domy zwierząt, ułożyć dom z figur geometrycznych, rozpoznać za pomocą wzroku i słuchu urządzenia elektryczne dostępne w domu; rozpoznać i nazwać pomieszczenia znajdujące się w domu; wypowiadać się na temat rodziny (własnej i innych osób), zwierząt hodowanych w domach – wiedziały jak nazywa się miasto w którym mieszkamy; znać niektóre legendy dot. Torunia; wiedziały kim był Mikołaj Kopernik; znały niektóre zabytki Torunia; znały nazwy planet układu słonecznego; wiedziały co jest potrzebne do wypieku pierników
– potrafili wyszukać takie same przedmioty, obrazki; – wskazać istotne różnice pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami; – składać pocięty obrazek w całość wg podanego wzoru; – rozpoznać różne przedmioty za pomocą dotyku – potrafili układać proste kompozycje z figur geometrycznych wg podanego wzoru; – znać określenie położenia przedmiotów w przestrzeni; – określić położenie przedmiotów w przestrzeni stosując określenia: na, pod, za; – określać kierunek ruchu stosując określenia: do przodu, do tyłu; – liczyć z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; – liczyć palce, przedmioty; – używać określeń: wysoki, niski – potrafili nauczyć się prostych piosenek fragmentami, metoda ze słuchu; – śpiewać piosenkę razem z osobą dorosłą; – maszerować w rytm muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku; – rytmicznie poruszać się przy muzyce; – nucić piosenkę na własną melodię – potrafili wykonać proste prace plastyczne; – nabywać sprawność manualną poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zginanie, zaginanie papieru, itp.; – stworzyć galerię prac plastycznych; – nazwać podstawowe barwy; – rysować, malować farbami plakatowymi; – potrafili nabyć koordynację ruchową, wzrokowo – ruchową; – uczestniczyć w zabawach naśladowczych; – zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno – porządkowych, bieżnych, z elem. skoku, podskoku, organizowanych metodą opowieści ruchowej

W lutym czeka nas
Bal karnawałowy – 03.02.2021r. Kolorowy dzień – 05.02.2021- w tym dniu wszyscy ubieramy się na kolor złoty lub srebrny Zebranie podsumowujące I półrocze – zdalnie – informacje dodane na stronę Fb „Małe żabki”- dla Rodziców

w lutym proszę o:
2 opakowania chusteczek higienicznych (po 100szt.)
1 opakowanie chusteczek nawilżających (100szt.)
2 szt. kleju „Magic”

W dalszym ciągu zapraszam na telefoniczne konsultacje indywidualne od lutego będę podawać konkretny dzień (chętnych Rodziców proszę o wcześniejszą informację sms o chęci konsultacji)

Konsultacje telefoniczne 18.02.2021r. godz. 16.30 – 17.00

5 – latki „Zajączki”

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc luty, grupa 5-latków
Tematyka kompleksowa

– Bale w karnawale

– Zimą dbamy o zdrowie

– siły przyrody

– Wielka wyprawa

Zadania wychowawczo-dydaktyczne
Dzieci będą znały znaczenie kultywowania tradycji polskich – bale karnawałowe, stroje balowe, rekwizyty, będą znały rodzaje sztuki, jakimi są: balet, malarstwo, będą znały zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej podczas balu i będą ich przestrzegały, będą znały elementy kultury rówieśników z Włoch – karnawał i maska wenecka

będą wiedziały, że należy rozwijać w sobie różnorodne umiejętności motoryczne, będą miały świadomość, że poziom sprawności ruchowej nie stanowi o wartości człowieka, będą znały sporty zimowe, będą wiedziały, dlaczego należy systematycznie i aktywnie uczestniczyć w różnych formach zajęć ruchowych, zwłaszcza w zabawach terenowych, będą rozumiały, po co należy właściwie odżywiać się, stosować ideę piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej

Dzieci będą wiedziały, że człowiek ma wpływ na zasoby naturalne, dostrzegą wpływ człowieka na stan środowiska przyrodniczego, będą rozumiały, dlaczego ważne jest pozyskiwanie energii z naturalnych źródeł, ochrona środowiska, oszczędzanie wody, będą znały zagrożenia ze strony żywiołów, skutki niewłaściwego dbania o przyrodę

Dzieci będą znały krajobrazy charakterystyczne dla różnych rejonów świata: Afryka, Grenlandia, charakterystyczne rośliny i zwierzęta, pogodę, będą znały ekosystemy: dżungla, będą potrafiły rozróżnić i opisać wybrane zwierzęta w.w. ekosystemów – zauważyć charakterystyczne cechy – zwyczaje, sposób poruszania się, odżywianie

Przygotowanie do nauki czytania i pisania: dzieci będą potrafiły globalnie czytać wyrazy – podpisy pod obrazkami, dzielić wyrazy na sylaby, wyodrębniać głoski w nagłosie, wygłosie i w miarę możliwości – w śródgłosie, układać modele wyrazów z niebieskich i czerwonych prostokątów, rysować po śladzie wzory literopodobne, odtworzyć szlaczek z elementami litero podobnymi, wyszukać wśród liter konkretną wskazaną przez nauczycielkę, pokolorować sylwety liter kredkami ołówkowymi, wypełnić sylwety liter kolorowym papierem, będą znały litery: n, N, g, G, s, S i cyfry: 6, 7

Matematyka: dzieci będą rozumiały i potrafiły samodzielnie określić różne własności przedmiotów: kształt, kolor, wielkość, przeznaczenie, będą samodzielnie tworzyć rytmiczne sekwencje, przekładać sekwencje rytmiczne na różne reprezentacje: realizowanie ruchem ułożonego rytmu, śpiewem, grą na instrumentach, sprawnie liczyć w zakresie dostępnym dziecku (min. 10) w sytuacji zadaniowej, prawidłowo posługiwać się liczebnikami porządkowymi, w sposób świadomy określać kryterium, ustalać własne i segregować te same rośliny i zwierzęta wg różnych cech

Muzyka: dzieci będą znały i potrafiły odtworzyć kroki mazurka, ułożyć własny układ rytmiczny i realizować go samodzielnie i w zabawie grupowej, wykażą się swobodą ruchu i pomysłowością w tworzeniu własnych układów tanecznych, w interpretowaniu muzyki ruchem z wykorzystaniem rekwizytów, będą znały symbole muzyczne i będą próbowały je odczytywać, będą potrafiły grać do rytmu piosenki na instrumentach perkusyjnych, rozpoznać różne rodzaje tempa, natężenia i wysokości dźwięków, będą umiały określić konstrukcję piosenki, śpiewać piosenki indywidualnie i w grupie

Plastyka: dzieci będą potrafiły kolorować kredkami ołówkowymi techniką frottage, tworzyć kompozycję płaską z figur geometrycznych, collage z gotowych obrazków wyciętych z gazety, poprzez wydzieranie z kolorowego papieru, kompozycję przestrzenną z kolorowego papieru, rysować patykiem umaczanym w tuszu, precyzyjnie składać papier z kwadratu, łączyć papier z nieużytkami

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych: dzieci będą potrafiły biegać w różnych kierunkach z wymijaniem, przejść przez laskę trzymaną oburącz, cwałować w kole, płynnie i zwinnie biegać, prawidłowo wykonać ćwiczenia tułowia, czworakować między laskami

6 – latki ” Sowy”

PLAN PRACY WYCHWOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
MIESIĄC LUTY 2021
GRUPA DZIECI 6-LETNICH

Tematyki kompleksowe< 1. Karnawał w przesszkolu 2. Jestem samodzielny w kuchni 3. Wiem wszystko o swoim bezpieczeństwie 4. Nie ma ziemi nad Kujawy Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
1. Dzieci będą potrafiły wyjaśnić znaczenie karnawału, będą wiedziały gdzie i kiedy odbywa się karnawał. Będą rozumiały dlaczego podczas karnawału należy się przebierać oraz skąd wywodzi się tradycja zakładania masek. Będą brały czynny udział w zabawach podczas balu karnawałowego. Będą potrafiły samodzielnie wykonać oraz ozdobić maskę na bal karnawałowy. Będą wiedziały z czego wykonuje się maski karnawałowe. Będą znały tańce karnawału a także będą potrafiły zatańczyć jeden z tradycyjnych tańców. Będą brały udział w konkursach podczas balu. Będą prezentować swoje stroje karnawałowe przełamując swoją nieśmiałość. Będą potrafiły odróżnić kolory złoty i srebrny spośród innych kolorów.
2. Dzieci będą wiedziały jak wygląda przedszkolna kuchnia, będą wiedziały co można przygotować w kuchni. Będą znały wyposażennie kuchni przedszkolnej oraz potrafiły porównać je z wyposażeniem kuchni w domu. Będą potrafiły nazwać posiłki przygotowywane w kuchni oraz określić porę dnia ich podawania. Będą wiedziały na czym polega praca pań kucharek. Będą wiedziały co to znaczy nakryć do stołu oraz będą potrafiły prawidłowo wykonać to samodzielnie. Będą znały rodzaje łyżek używane w kuchni. Będą potrafiły naśladować odgłosy dochodzące z kuchni. Będą potrafiły wymienić składniki potrzebne do sporządzenia sałatki warzywnej oraz wykonać ją samodzielnie.
3. Dzieci będą potrafiły wyjaśnić znaczenie nowoczesnych technologii w codziennym życiu, będą potrafiły opisać znaczenie internetu jako środka komunikacji, wiedzy, rozrywki. Będą rozumiały znaczenie bezpiecznego korzystania z komputera pod nadzorem dorosłych, będą rozumiały szkodliwość długiego stosowania gier komputerowych. Będą znały numery alarmowe oraz będą potrafiły zastosować je, kiedy nadejdzie taka potrzeba. Będą pamiętały, że nie należy rozmawiać z obcymi, podawać im informacji odnoście własnej osoby oraz bliskich. Będą pamiętały jak należy zachować się w przypadku zagrożenia. Będą rozumiały, że nie wolno zbliżać się do obcych zwierząt.
4. Dzieci będą potrafiły powiedzieć na czym polega praca astronoma. Będą potrafiły powiedzieć gdzie mieszkał i czym się zajmował Mikołaj Kopernik. Będą słuchały utworów muzyki klasycznej oraz muzyki regionalnej. Będą potrafiły odszukać na mapie region oraz podać istotne fakty dotyczące Kujaw. Będą potrafiły opisać jak wygląda wzór kujawski oraz opisać, na jakich elementach możemy go znaleźć. Będą potrafiły wymienić elementy charakterystyczne dla stroju kujawskiego oraz wymienić kolory dominujące. Dzieci będą potrafiły opisać tradycje związane z regionem – sztuka ludowa, tradycyjne potrawy, taniec. Będą potrafiły zatańczyć „Kujawiaka”. Będą potrafiły powiedzieć jakie zabawy dominowały w dawnych czasach. Będą znały potrawy kuchni kujawskiej.
5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych, wspięcia, z elementem rywalizacji i współzawodnictwa.
6. Dzieci będą poznawały i uczyły się wierszy i piosenek związanych z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych oraz balu karnawałowym.
7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, malowanie farbami plakatowymi
i farbami do szkła, malowanie sznurkiem, wycinanie, wyklejanie, formowanie „gniotka” z balonu oraz mąki. Będą rozpoznawały i nazywały podstawowe barwy i pochodne.
8. Dzieci poznają litery I, i Ł, ł oraz cyfrę 9, 10

Współpraca ze środowiskiem:
03.02.2021 – Bal karnawałowy
05.02.2021 – Dzień złoty i srebrny – wszystkie dzieci przychodzą ubrane do przedszkola w tych kolorach
Konsultacje indywidualne odbywać się będą po przez telefon, e-maila, Messenger