Zobaczcie, czego nauczymy się w czerwcu ☺️

Grupa dzieci 3-letnich „Misie”
PLAN PRACY WYCHWOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
MIESIĄC CZERWIEC 2022
GRUPA DZIECI 3-LETNICH „Misie”

Tematy kompleksowe:
1. „Wszystkie dzieci ważne są”
2. „Misie poznają żywioły”
3. „Wielkimi krokami nadchodzi lato”
4. Zbliżają się wakacje!

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
1. Dzieci poznają swoje prawa wg Konwencji Praw Dziecka, będą potrafiły powiedzieć, czym różnią się dzieci na całym świecie. Poznają takie wartości jak prawa, odpowiedzialność, tolerancja, szacunek, szczęście, miłość i przyjaźń. Będą rozumiały, że każdy człowiek jest inny i, że każdego człowieka należy szanować. Będą potrafiły szanować innych oraz unikać szykanowania i szydzenia z innych (odmienność pod względem wyglądu, niepełnosprawności, miejsca zamieszkania). Będą wiedziały, że na całym świecie 1 czerwca obchodzi się Dzień Dziecka. Będą potrafiły wymienić swoje ulubione zabawy oraz ulubione zabawy rówieśników.
2. Dzieci będą znały żywioły: ziemia, powietrze, woda, ogień. Będą rozumiały, że żywioły mogą być niebezpieczne, ale są potrzebne do życia na Ziemi. Będą wiedziały, że nie należy zbliżać się do ognia, który może wyrządzić wiele zniszczeń. Będą rozumiały, że czyste powietrze jest niewidoczne. Będą wiedziały, że woda potrzebna jest do życia wszystkim organizmom żyjącym na Ziemi.
3. Dzieci poznają charakterystyczne zmiany w świecie roślin i zwierząt, które zachodzą w ekosystemach latem, będą rozumiały konieczność chronienia się przed słońcem oraz picia odpowiedniej ilości płynów podczas upałów,. Dzieci będą dostrzegały bogactwo przyrody
w okresie lata. Będą potrafiły powiedzieć, jakie cechy są charakterystyczne dla okresu letniego. Będą pamiętały, że należy być ostrożnym podczas letnich spacerów – nie deptać
i nie niszczyć letniej przyrody i owadów.
4. Dzieci poznają miejsca wakacyjnego wypoczynku, będą rozumiały znaczenie zachowania bezpieczeństwa na nieznanym terenie. Będą potrafiły zaplanować wakacyjną podróż. Będą potrafiły wymienić środki transportu, którymi można wybrać się w wakacyjną podróż. Będą potrafiły powiedzieć, gdzie można wybrać się na wakacje. Będą potrafiły opisać korzyści związane z rozwojem techniki: podróże różnymi środkami transportu. Utrwalą numer alarmowy – 112; będą dostrzegały piękno otaczającego świata. Będą pamiętały o bezpieczeństwie podczas wakacyjnego wypoczynku.
5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych, wspięcia, z elementem rywalizacji i współzawodnictwa.
6. Dzieci będą poznawały i uczyły się wierszy i piosenek związanych z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych oraz zajęciach na świeżym powietrzu.
7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, malowanie farbami plakatowymi
i farbami, wycinanie, wyklejanie, projektowanie prezentu dla rodziców, tworzenie ilustracji do historyjek obrazkowych. Będą rozpoznawały i nazywały podstawowe barwy i pochodne.

Współpraca ze środowiskiem:

01.06.2021 – Obchody Dnia Dziecka w przedszkolu
– godz. 11.00 – Przedstawienie w wykonaniu Rodziców
– godz. 13.00 – Wioska Indiańska
02.06.2022 – Dzień pustej Sali
03.06.2022 – godz. 10.30 – MiniOpera „Salon fryzjerski”
14.06.2022 – godz. 17.00 – Konsultacje indywidualne
15.06.2022 godz. 10.30 Wycieczka do Manufaktury Cukierków
20.06.2022 – godz. 10.00 – Pokaz Iluzji
22.06.2022 godz. 14.00 – Zajęcia otwarte dla Rodziców połączone z podsumowaniem roku szkolnego

Grupa dzieci 4-letnich „Żabki”

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
NA CZERWIEC
GRUPA DZIECI 4-LETNICH
ROK SZKOLNY 2021/2022

Tematyki kompleksowe:

1. Dzieci mają swoje święto
2. Wakacyjne podróże
3. Poznajemy zwierzęta egzotyczne
4. Lato, lato – lato czeka

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Dzieci będą świętować swój dzień. Będą uczestniczyć w grach, konkursach i zabawach tanecznych przy utworach z repertuaru dziecięcego i przy muzyce popularnej. Dzieci będą potrafiły rozpoznawać wartości, takie jak szacunek, szczęście, przyjaźń. Dzieci będą wiedziały, jak trzeba zachowywać się podczas zabawy z innymi. Dzieci będą rozumiały, że mimo różnic, każde dziecko jest wyjątkowe.
2. Dzieci poznają miejsca wakacyjnego wypoczynku, poznają zasady bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach-nad morzem, w górach, nad jeziorem, spotkania z nieznajomym człowiekiem , zwierzęciem, poznają numer alarmowy 112, utrwalą nazwy środków transportu i komunikacji.

3. Dzieci poznają zwierzęta egzotyczne z różnych ekosystemów i kontynentów, będą dostrzegały różnice w przystosowaniu tych zwierząt do życia w różnych środowiskach, wzajemne przyczynowo-skutkowe zależności np. łańcuchy pokarmowe, barwy ochronne. Będą rozumiały konieczność ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem.

4. Dzieci poznają charakterystyczne zmiany w świecie roślin i zwierząt, które zachodzą w ekosystemach latem, będą rozumiały konieczność chronienia się przed słońcem, picia odpowiedniej ilości płynów podczas upałów, będą dostrzegały bogactwo przyrody w okresie lata.

5. Dzieci będą doskonaliły sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach orientacyjno-porządkowych, bieżnych, czworakowania, rzutu i celowania, skoku i podskoku, równoważnych.

6. Dzieci będą poznawały piosenki związane z tematyką kompleksową, ilustrowały ruchem muzykę, brały udział w zabawach rytmicznych.

7. Dzieci będą ćwiczyły sprawność manualną podczas wykonywania prac w różnych technikach – rysowanie kredkami, kredą, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru, modelowanie z masy plastycznej

Współpraca ze środowiskiem:

1. Gazetka przy wejściu do przedszkola
2. Konsultacje indywidualne 15.06. godz. 15.30-16.00
3. Dzień Dziecka – 1.06.- Występy Rodziców, Wioska indiańska godz. 13.00.
4. Dzień pustej sali – 2.06 – zajęcia na świeżym powietrzu, rozgrywki sportowe
5. Miniopera „Salon fryzjerski” – 3.06.
6. Zajęcia otwarte i zebranie- podsumowanie roku – 10.06. godz. 14.00
7. Wycieczka do ogrodu zoobotanicznego – 13.06
8. Pokaz iluzji – 20.06.
9. Wycieczka do Młyna Wiedzy – 24.06.

Grupa dzieci 5-letnich „Zajączki”
MAMO!TATO! W MIESIĄCU CZERWCU DZIĘKI TEMATYKOM, WYCIECZKOM I IMPREZOM:
I „ŚWIĘTO WSZYSTKICH DZIECI” II „CZYM POJEDZIEMY I GDZIE BEZPIECZNIE SPĘDZIMY WAKACJE?” III „DZICY MIESZKAŃCY ŚWIATA” IV „SUPER JUŻ ZARAZ WAKACJE”
Dzień dziecka – wioska indiańska – 01.06.2022
Występ rodziców z teatrzykiem „Trzy świnki”
Dzień pustej sali – rozgrywki sportowe – 02.06.2022
Miniopera „Salon fryzjerski” – 03.06.2022r. godz.. 10.30
Wycieczka do straży pożarnej – 09.06.2022 godz. 10.00
Ogród zoobotaniczny – 13.06.2022
Pokaz iluzji – 20.06.2022r. godz. 10.00
Pożegnanie starszaków – 22.06.2022
Wycieczka do Młyna Wiedzy – 24.06.2022r.
Kółko matematyczne – czerwiec
– wyklejanie taśmą klejącą na kartce ,,Geometryczne dzieła sztuki’’
– lepienie figur geometrycznych płaskich i przestrzennych z plasteliny, ozdabianie ich dowolnymi wzorami
– konstruowanie figur geometrycznych przestrzennych z papieru
– konstruowanie dowolnych figur geometrycznych i budowli ze słomek i plasteliny
BĘDZIEMY POTRAFILI: aktywność społeczna: wyrażać i nazywać różne emocje podczas zabawy; prezentować własne wyroby, dokonać samooceny ich wykonania; współdecydować o sposobie wykonywania danej czynności, wykazywać się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych, samodzielnie wykonać różne czynności rozwiązujące poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie, szukać kompromisów w spornych sprawach,; dostrzec potrzeby innych, szanować je; cieszyć się z sukcesów drugiej osoby, szanować wytwory pracy innych; oceniać własne zachowania, działania względem innych; dzielić się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, sytuacji; odpowiadać na zadane pytania, formułować własne pytania; określić sytuacje wywołujące różne emocje: radość, złość, smutek, strach; będziemy dążyć do zrozumienia i przeżywania wartości moralnych, tj. dobro, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, szczęście; wspólnie rozwiązywać powstałe problemy, nawet w sposób niekonwencjonalny, uczestniczyć we wspólnych zabawach metodą R. Labana; nazwać ludzi różnych ras , określić miejsce ich zamieszkani, warunków klimatycznych, w jakich żyją, znać zwyczaje ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie); znać zabawy dzieci z różnych regionów świata, szanować odrębność narodową, etniczną językową ludzi innych ras, znać model kuli ziemskiej – globus, wskazać kontynenty, oceany, morza aktywność językowa: będziemy potrafili rozpoznać sztucznie otrzymywane dźwięki, np. przelewanie płynów, przesypywanie lub rozsypywanie różnych materiałów; porównać słyszane dźwięki, rozpoznać instrumenty muzyczne – perkusyjne i inne, wyklaskiwać rytmicznie fragmenty piosenek, rozpoznać piosenki po melodii nuconej przez nauczycielkę lub chętne dziecko, przestrzegać zasad higieny głosu, wykonać ćwiczenia oddechowe połączone z wypowiadaniem głosek, , wspólnie układać opowiadania, układać historyjki obrazkowe, stosować w wypowiedziach prawidłowe formy fleksyjne wszystkich odmieniających się części mowy, używać spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi, wypowiadać się złożonymi zdaniami, stosować kilkuzdaniowe wypowiedzi, poprawnie wypowiadać się w czasie przyszłym i przyszłym; odpowiadać na pytania, poprawnie formułować pytania, formułować dłuższe wypowiedzi na ważny temat ; będziemy potrafili układać złożone kompozycje z figur geometrycznych wg podanego wzoru, składać pocięty obrazek w całość bez wzoru, wyodrębnić zdania w wypowiedziach; będziemy nabywać świadomość własnego ciała, rozwijać koordynację ruchową, rozwijać wyobraźnię przestrzenną, będziemy potrafili rysować wg wzoru, kalkować, rysować literopodobne szlaczki, wyszukiwać takie same obrazki, symbole graficzne, wskazać szczegółowe różnice pomiędzy dwoma obrazkami; złożyć pocięty obrazek w całość bez wzoru, kończyć rysowanie danego przedmiotu według podanego wzoru, wykonywać czynności na czas, rysować pod dyktando wierszyków recytowanych w różnym tempie, wykorzystywać rywalizację stosowaną aktywność poznawcza: będziemy potrafili uczestniczyć w zabawach rozwijających aktywność badawczą; dzielić się swoimi zainteresowaniami; uświadomić sobie podczas zabawy jej efekty końcowe; – będziemy potrafili powtórzyć z pamięci wiersze, rymowanki, piosenki w połączeniu z ruchem, dźwiękiem; uczestniczyć w różnego rodzaju zabawach twórczych; tworzyć ciąg słów na zasadzie skojarzeń; klasyfikować przedmioty pod względem jednej lub kilku cech wspólnych, samodzielnie konstruować gry, wspólnie je rozegrać, poszukiwać niestandardowych rozwiązań; znać warunki niezbędne do rozwoju zwierząt, dostrzec różnice w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji, określić znaczenie barw ochronnych w życiu zwierząt, aktywność artystyczna będziemy uczyć się piosenek fragmentami, metodą ze słuchu; zbiorowo i indywidualnie śpiewać piosenki, będziemy potrafili wykonać akompaniament do piosenki na instrumentach perkusyjnych, uczestniczyć w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce, reagować na zmiany tempa i dynamiki utworu, estetycznie, rytmicznie poruszać się przy muzyce, improwizować piosenki ruchem będziemy potrafili nazwać barwy podstawowe, mieszać barwy, nazywać powstałe, wyrażać swoje emocje poprzez barwy, będziemy znać nową technikę plastyczną: frotaż; będziemy potrafili wspólnie przeprowadzać eksperymenty, wyciągać wnioski, uczestniczyć w zorganizowanych dniach sztuki (warsztaty plastyczne na świeżym powietrzu), oglądać filmy dla dzieci, dostrzec różnice pomiędzy kinem a teatrem, ocenić zachowanie fikcyjnych bohaterów stosując określeń: bohater pozytywny, bohater negatywny, wspólnie przeprowadzać eksperymenty, wyciągać wnioski, znać różne środki transportu: lądowego, wodnego, powietrznego, znać wybrane pojazdy w tym specjalne: straż pożarna, karetka pogotowia, policja aktywność ruchowa i zdrowotna będziemy potrafili uczestniczyć w zabawach ruchowych: kształcących postawę, orientacyjno – porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania, skoku, podskoku, toczenia, rzutu, chwytu, równoważnych, uczestniczyć w zabawach z elementami rywalizacji; uczestniczyć w zabawach organizowanych w terenie, w wodzie, w ćwiczeniach gimnastycznych z elementami metod twórczych: A.M. Kniessów, C. Orffa; spożywać zdrową żywność, przezwyciężać niechęć do nieznanych potraw, przestrzegać zasad właściwego zachowana się podczas spożywania posiłków, będziemy potrafili właściwie zachować się w czasie korzystania ze środków transportu, rozumieć konieczność zachowania ciszy w miejscach publicznych, bezpiecznie korzystać ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw, sygnalizować potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia osobom, które mogą tej pomocy udzielić
RODZICE ZAPRASZAM NA ZAJĘCIE OTWARTE POŁĄCZONE Z ZEBRANIEM PODSUMOWUJĄCYM ROK SZKOLNY I KONSULTACJAMI INDYWIDUALNYMI – 08.06.2022 GODZ. 14.00

Grupa dzieci 6-letnich „Sowy”

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc czerwiec, grupa 6-latków

Tematyka kompleksowa

– Co lubią dzieci

– Bezpieczeństwo na wakacjach

– Przyszło do nas lato

– ,,Chcesz być kimś w życiu to się ucz, bo nauka to potęgi klucz’’

Zadania wychowawczo-dydaktyczne

Dzieci będą rozumiały, jaką wartość ma życiu przyjaźń, będą potrafiły wyjaśnić, co to znaczy być tolerancyjnym, empatycznym, będą wiedziały, że należy nieść pomoc innym, będą rozumiały, że wszystkie dzieci mają te same prawa, będą znały kulturę i zwyczaje swoich rówieśników z innych krajów, będą potrafiły zgodnie uczestniczyć i współdziałać z innymi dziećmi podczas różnych form aktywności ruchowej: respektowanie reguł, ustalonych sygnałów i zachowania w rozgrywkach zespołowych

Dzieci będą rozumiały konieczność przestrzeganie bezwzględnej zasady ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych i będą wiedziały, na jakie zachowania nie mogą wyrażać zgody, będą respektowały zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, będą znały zagrożenia i będą potrafiły wyjaśnić konsekwencje samodzielnego zażywania lekarstw, używania lub spożywania środków chemicznych, otwierania przypadkowo znalezionych opakowań itp., będą rozumiały oraz potrafiły uzasadnić, jaki rodzaj służb ratowniczych może udzielić pomocy w konkretnych sytuacjach trudnych i niebezpiecznych, rozpoznać umundurowanie, oznakowanie i pojazdy służb ratowniczych, będą rozumiały konieczność respektowania ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek terenowych do lasu, na łąkę, nad morze, góry i w inne miejsca użyteczności publicznej

Dzieci będą potrafiły określić i opisać charakterystyczne dla nowej pory roku zjawiska atmosferyczne, będą znały ekosystemy: morze, las, łąka, staw, rośliny i zwierzęta w.w. ekosystemów, dostrzegą użyteczność owadów, będą znały zasady bezpiecznego zachowania się podczas letnich wycieczek, zasady kultury w miejscach użyteczności publicznej

Dzieci będą potrafiły współdziałać podczas zabaw matematycznych, słownych, dostrzegą swoje możliwości i zdolności podczas wykonywania zadań, będą potrafiły rozpoznać maszyny budowlane, będą znały zawód budowniczego oraz potrzebne mu do pracy narzędzia, będą potrafiły szukać odpowiedzi na nurtujące pytania poprzez eksperymenty, korzystanie z pomocy eksperta

Przygotowanie do nauki czytania: dzieci będą potrafiły dopasować podpisy do obrazków, składać wyrazy z liter i sylab, pisać litery po śladzie, rozwiązywać krzyżówki

Matematyka: dzieci będą potrafiły odzwierciedlać wynik liczenia na różnych zbiorach zastępczych, w tym na palcach, prawidłowo posługiwać się liczebnikami porządkowymi: określanie własnego miejsca w szeregu, układanie krzeseł wg podanej kolejności, numerowanie miejsc , skonstruować grę, będą starały się ją rozgrywać wspólnie z innymi dziećmi, sprawnie liczyć w zakresie 10 w sytuacji zadaniowej, porównać długość przedmiotów wykorzystując różne sposoby mierzenia: krokami, stopami, patykami, klockami, miarą, będą potrafiły dostrzec zależność między wybranymi jednostkami miary do mierzenia tej samej długości, dobrać do pary przedmioty tej samej długości, będą rozumiały, określały i porządkowały przedmioty wg zasady stopniowania długości i ciężaru

Muzyka: dzieci wykażą się swobodą ruchu i pomysłowością w tworzeniu własnego układu tanecznego do piosenki, śpiewać proste piosenki w obcym języku, ułożyć własny układ rytmiczny i realizować go w zabawie grupowej, odtworzyć gesty ilustrujące piosenkę, naśladować i odtwarzać rytm piosenki włączając naturalne efekty dźwiękowe: klaskanie, tupanie stukanie oraz elementy rytmicznego ruchu – podskoki, obroty, rozpoznać różne metrum i właściwie obrazować je ruchem: bieg, marsz, podskoki, wykorzystać instrumenty perkusyjne do tworzenia muzycznej ilustracji odgłosów natury, odtworzyć ruch taneczny zaproponowany przez nauczycielkę, będą znały symbole muzyczne i będą próbowały je odczytywać, będą samodzielnie i w grupie śpiewać poznane w ciągu roku szkolnego piosenki, starając się dokładnie odtworzyć linię melodyczną i wyraźnie wypowiadać tekst, będą znały i potrafiły odtworzyć kroki wybranych tańców – m.in.: polonez, walc

Plastyka: dzieci będą potrafiły wykleić witraż wg wzoru, tworzyć kompozycje płaskie z kolorowego papieru, z pasków krepy wg własnego pomysłu, odtworzyć obrazek zbudowany z figur geometrycznych oraz rysunek zbudowany z linii prostych przedstawiony na kartce w kratkę, zainspirować się obserwacją przyrody w tworzeniu pracy plastycznej, wycinać po linii prostej i zaokrąglonej, wykonać pracę plastyczną wg instrukcji obrazkowej, tworzyć lub odtwarzać różne elementy i budowle w pracy plastycznej

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych: dzieci będą potrafiły biegać z wymijaniem kolegów, reagować ruchem na sygnały wzrokowe, prawidłowo wykonać skłony boczne, podrzucać krążki do góry i łapać w biegu, reagować ruchem na hasła nauczycielki, prawidłowo czworakować, podrzucać szarfę do góry i łapać ją, utrzymać równowagę w staniu jednonóż, biegać bez potrącania, będą rozumiały, że coraz lepszy wynik sprawności ruchowej osiąga się dzięki systematycznym