Konkurs „MÓJ TORUŃ”

Kochani Rodzice i Dzieciaki!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie grafiki komputerowej pod hasłem „MÓJ TORUŃ”

Regulamin konkursu:

1. Organizator: Przedszkole Niepubliczne „Kangurek” w Toruniu.
2. Termin składania prac: do 15.03.2019r.
3. Cele konkursu:
● ukazanie piękna naszego miasta
● zachęcanie rodziców do spędzania wolnego czasu z dzieckiem i aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkolnym
● umiejętne wykorzystanie komputera do wykonania pracy graficznej w programie komputerowym Paint
4. Warunki konkursu:
Konkurs jest adresowany do wszystkich rodziców i dzieci z naszego przedszkola. Każdy z autorów może przekazać na konkurs 1 grafikę opisaną na odwrocie: imię i nazwisko dziecka, tytuł grafiki
Tematyka: „MÓJ TORUŃ”
Format prac: Prace konkursowe powinny być wykonane w programie Paint i wydrukowane w formacie A4.
Ogłoszenie wyników: koniec marca 2019r. –najlepsze prace wyłonione przez jury zostaną nagrodzone. Zwycięzcy oraz uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach przez organizatorów konkursu. Wszystkie prace będzie można obejrzeć podczas wystawy przygotowanej przez organizatorów konkursu.